Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Jak dziś firma może zadbać o pracownika?

Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy do czynienia z różnymi kryzysami, które występują jeden po drugim, a niektóre nawet równocześnie, takimi jak: pandemia COVID‑19, wojna w Ukrainie, spowolnienie gospodarcze czy wysoka inflacja. To sprawia, że potrzebujemy jak nigdy wcześniej zadbać o nasz dobrostan psychiczny. Jednym z obszarów, w którym możemy szukać wsparcia, może być nasze miejsce pracy. Jednak nasuwa się pytanie, jak pracodawcy powinni do tego podejść?

Praca to miejsce, w którym spędzamy znaczną część naszego życia. Tutaj budujemy relacje, uczymy się nowych rzeczy, odnosimy istotne sukcesy, ale również doświadczamy trudności. Między innymi z tego względu to, gdzie pracujemy, w jakiej kulturze organizacyjnej czy w jakiej atmosferze, przekłada się bezpośrednio na nasze zdrowie psychiczne. Odpowiednia sytuacja w miejscu zatrudnienia może pozwolić zbudować nam poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Odnosi się to do kwestii finansowych, stabilności zatrudnienia oraz możliwości rozwoju, ale także do takich obszarów jak otwartość przełożonych na rozmowę, możliwość otrzymania wsparcia w trudnym momencie czy poczucie, że jest się częścią danej firmy.

Warto przy tym podkreślić, że coraz częściej kwestie związane z poczuciem stabilizacji bądź troską o dobrostan psychiczny wskazywane są jako kluczowe kryteria, którymi kierują się pracownicy, poszukując nowego pracodawcy. Dlatego ci, którzy stawiają na pierwszym miejscu człowieka i jego potrzeby, będą skuteczni w utrzymaniu swojej siły przyciągania. Takie działania podejmuje Rohlig SUUS Logistics, największy polski operator logistyczny. Celem strategicznym firmy jest bycie pracodawcą numer jeden w branży TSL.

Jesteśmy firmą rodzinną i między innymi dlatego bardzo ważne dla nas jest to, aby budować naszą organizację, stawiając człowieka i jego potrzeby na pierwszym miejscu. Dialog, wzajemny szacunek oraz akceptacja potrzeb to tylko niektóre wartości, które uznajemy za krytycznie ważne w tworzeniu naszej kultury organizacyjnej. Bardzo się cieszę, że nasi pracownicy dostrzegają to na co dzień. W ostatnim badaniu zaangażowania aż 89% osób pracujących w SUUS‑ie wskazało, że ich przełożony widzi w nich człowieka, a nie tylko pracownika. To najlepszy dowód, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Jacek Głowacz, HR Director w Rohlig SUUS Logistics.

Dialog z pracownikami to podstawa

Podstawą wszelkich działań podejmowanych przez firmy powinien być dialog z pracownikami. Z jednej strony pozwala on na projektowanie nowych inicjatyw, odpowiadających na potrzeby zatrudnionych, ale z drugiej może być ewaluacją dotychczasowych działań czy warunków i atmosfery pracy. Przykład Rohlig SUUS Logistics pokazuje, że słuchanie i zaangażowanie pracowników to odpowiednia droga. W ten sposób firma stworzyła unikatową kulturę organizacyjną, zaprojektowała nowoczesne i przyjazne do codziennej pracy biura czy wypracowała zasady pracy hybrydowej. Podobnie było w przypadku kampanii employer brandingowej Kariera w SUUS to Logistyczny wybór, w której to pracownicy wskazali, co wyróżnia firmę jako pracodawcę (m.in. dwustronny szacunek oraz motywująca atmosfera); a także przy najnowszej inicjatywie, odnoszącej się bezpośrednio do wsparcia zdrowia psychicznego. Na podstawie badania zaangażowania, dotychczasowych inicjatywy, obserwacji i rozmów z pracownikami firma zaprojektowała inicjatywę well‑beingową Stacja dobrostan, o której opowiada Anna Winiarska, HR Business Partner w Rohlig SUUS Logistics.

Stacja dobrostan to program, którego celem jest zadbanie o dobrostan psychiczny osób pracujących w SUUS‑ie. Projekt obejmuje m.in. psychoedukację, szkolenia, webinaria z ekspertami, wyzwania sportowe czy forum do dyskusji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Chcemy skupić się na człowieku w ujęciu holistycznym, dlatego zaplanowaliśmy szereg działań na cały rok, które odnoszą się do ciała, psychiki czy relacji – tłumaczy Anna Winiarska. – Dbamy także o rozwój naszych wewnętrznych kompetencji w tym zakresie. Niektórzy nasi pracownicy z działu HR mają odpowiednią wiedzę i umiejętności  (potwierdzone certyfikatami) do prowadzenia konsultacji kryzysowych. Dlatego stworzyliśmy możliwość udziału w takich spotkaniach dla naszych pracowników. Chcemy także wyposażyć naszą kadrę menedżerską w narzędzia, które pozwolą im jeszcze lepiej wspierać osoby w swoich zespołach w sytuacjach kryzysowych – dodaje.

fot. Rohlig SUUS Logistics

Zasady pracy mają wpływ na dobrostan

Warto również zwrócić uwagę, że rozwój firmy niesie za sobą wiele wyzwań w kwestiach biznesowych, ale także w organizacyjnych. Zwiększa się liczba projektów, spotkań czy wysłanych maili. Ma to wpływ na tempo pracy, potrzebę większego zaangażowania, co również może oddziaływać na dobrostan psychiczny.

Również na to zwrócili uwagę pracownicy Rohlig SUUS Logistics podczas wspomnianego badania zaangażowania. Dlatego polski operator rozwija m.in. program Ways of Working, czyli zasady pracy hybrydowej, które mają pomóc i uporządkować codzienne wykonywanie obowiązków, m.in. poprzez zmniejszenie liczby i długości spotkań czy częstsze stosowanie komunikatorów zamiast tradycyjnej poczty e‑mail w codziennej komunikacji. Wprowadzanie nowych zasad oraz struktury pracy to naturalny proces, który postępuje wraz z rozrostem organizacji.

Holistyczne podejście

Jak powinniśmy podchodzić do zadbania o zdrowie psychiczne naszych pracowników? Holistyczne, biorąc również pod uwagę to, że są oni rodzicami, partnerami i przyjaciółmi. Powinniśmy projektować działania nakierowane bezpośrednio na wsparcie zdrowia psychicznego, ale także budować taką kulturę organizacyjną, która daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa oraz tak organizować pracę, abyśmy mogli pogodzić wszystkie pełnione przez nas role – podsumowuje Jacek Głowacz.

Rohlig SUUS Logistics
 

Najpopularniejsze tematy