Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Energa przykładem wdrażania zrównoważonego rozwoju

Energa z Grupy ORLEN od lat działa na rzecz ochrony środowiska i wspierania społeczności lokalnych, inwestując w odnawialne źródła energii i prowadząc liczne projekty społeczne. Dzisiaj zrównoważony rozwój, definiowany często jako ESG, to jednak pojęcie znacznie szersze niż kilka lat temu. Pojedyncze inicjatywy zamieniono zatem na większe, interdyscyplinarne przedsięwzięcia, które mają kluczowy wpływ na rozwój i innowacyjność firmy.

Pierwszym impulsem do rozwoju obszaru ESG była rosnąca świadomość wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Świadome przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę, że zmiany te powodują poważne konsekwencje dla modelu biznesowego. Im bardziej skomplikowana jest działalność obsługująca długie łańcuchy dostaw, tym większe będzie oddziaływanie zmian klimatu na firmę. Jak wiadomo, łańcuch jest tak mocny, jak wytrzymałe jest jego najsłabsze ogniwo. Boleśnie przekonują się o tym firmy energetyczne na całym świecie.

Susze w Brazylii pod koniec 2022 roku spowodowały problemy z funkcjonowaniem energetyki wodnej, która jest największym źródłem energii w tym kraju. Rok wcześniej powodzie doprowadziły do czasowego zamknięcia niemal 10% kopalni węgla w chińskiej prowincji Shanxi. A to na węglu właśnie opiera się miks energetyczny Chin. Obserwując te wydarzenia, naturalne wydaje się pytanie: „jak firmy energetyczne w Polsce zarządzają ryzykiem klimatycznym?”.

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym w firmie to rozbudowany proces, składający się z kilku etapów. Kluczowa jest jego fachowa identyfikacja, analiza i ocena, a następnie minimalizacja potencjalnych skutków i ciągłe monitorowanie procesu. Ocena ryzyka klimatycznego, posiadanie planów mitygacyjnych, optymalizacja wykorzystywanych zasobów naturalnych, monitorowanie zmian klimatu oraz współpraca z interesariuszami to syntetyczna lista absolutnie podstawowych działań w tym obszarze. W Enerdze zidentyfikowaliśmy ryzyka klimatyczne, poddaliśmy je ocenie i analizie, a przed nami opracowanie scenariuszy klimatycznych. Wszystko zgodnie z rekomendacjami TCFD – mówi dr Alina Skorb‑Gała, menedżerka obszaru ESG w Enerdze z Grupy Orlen.

Dostosowania do najnowszych standardów i regulacji prawnych związanych z obszarem ESG oczekują właściciele, inwestorzy, instytucje finansujące i inni interesariusze. Energetyka do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju musi wnieść więcej niż inne branże, ponieważ oprócz kwestii środowiskowych, społecznych i ładu organizacyjnego chodzi o niezwykle ważne zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Właśnie dlatego Energa stale inwestuje w infrastrukturę przemysłową, w kolejne odnawialne źródła energii i realizuje innowacyjne projekty badawczo‑rozwojowe. To nie tylko odpowiedź na wymagania regulatorów, dzisiaj to przede wszystkim kwestia budowania przewagi konkurencyjnej oraz odpowiedzialne podejście do procesu transformacji energetycznej.

Zrównoważony rozwój to nie tylko dbałość o środowisko i klimat. Równie istotne są kwestie społeczne. Energa w odpowiedzi na oczekiwania realizacji Agendy 2030 szczególny nacisk położyła na programy społeczne w obszarze celu 7: Czysta dostępna energia, oraz celu 13: Działania w dziedzinie klimatu. Ponadto Energa świadomie przygotowuje się do raportowania niefinansowego zgodnie z Dyrektywą CSRD i wytycznymi ESRS, które będą obowiązywać spółkę od 2025 roku – mówi dr Alina Skorb‑Gała.

Takie wieloaspektowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla zapewnienia zarówno stabilnego, jak i bezpiecznego dostępu do energii dla przyszłych pokoleń. Tylko w ten sposób można osiągnąć długoterminowe krajowe i globalne cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. •


Najpopularniejsze tematy