Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Cyfrowy potencjał Polski

Poprawa umiejętności cyfrowych przeciętnego pracownika oraz transformacja cyfrowa są kluczowe dla polskich firm chcących osiągnąć cele wyznaczone w unijnym programie „Droga do cyfrowej dekady”.

W 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła start programu „Droga do cyfrowej dekady”, którego celem jest przyspieszenie postępu w zakresie rozwoju umiejętności technicznych, cyfryzacji administracji, budowy infrastruktury i transformacji cyfrowej firm. Jak wynika z raportu Unlocking Europe's Digital Potential, zrealizowanego przez niezależną agencję konsultingową Public First na zlecenie Amazon Web Services (AWS), realizacja celów zawartych w unijnym projekcie może „uwolnić” ponad 2,8 biliona euro, co stanowi blisko 21% obecnego PKB Unii Europejskiej. Owe prawie 3 biliony euro obejmują kwotę 1,3 biliona euro, którą UE jest w stanie uzyskać, oraz kolejne 1,5 biliona euro, jeśli postęp cyfrowy zostanie przyspieszony. Niestety przy obecnym tempie cyfryzacji osiągnięcie celów opisanych w projekcie potrwa zapewne do 2040 roku, czyli o 10 lat dłużej, niż planowano.

Postępy Polski w realizacji wybranych celów Dekady Cyfrowej

Obszar

Cel na rok 2030

Stan obecny

BIZNES

  

Proc. przedsiębiorstw korzystających z chmury

75%

14,7%

Proc. przedsiębiorstw korzystających z AI

75%

18,1%

Proc. przedsiębiorstw korzystających z Big Data

90%

51,5%

MŚP, które osiągnęły przynajmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej (poziom wykorzystania technologii cyfrowych)

90%

51,5%

   

UMIEJĘTNOŚCI

  

Udział specjalistów ICT w rynku pracy

20 milionów w UE

3,4%

Odsetek kobiet wśród specjalistów ICT

Równość płci

15%

Proc. dorosłych dysponujących co najmniej podstawowymi umiejętnościami informatycznymi

80%

44,4%

   

INFRASTRUKTURA

  

Proc. gospodarstw domowych z dostępem do 5G

100%

10,3%

Proc. gospodarstw domowych z dostępem do Internetu o równoważnej prędkości

100%

64,6%

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  

Proc. kluczowych usług publicznych dla obywateli, oferowanych w formie cyfrowej

100%

65%

Proc. kluczowych usług publicznych dla przedsiębiorstw, oferowanych w formie cyfrowej

100%

66,6%

Źródło: European Union DESI Index.

A mimo to zdaniem Przemysława Szudera, dyrektora generalnego AWS w Europie Środkowo‑Wschodniej, osiągnięcie stuprocentowej cyfryzacji podstawowych usług publicznych do 2030 roku jest możliwe. Co więcej, jak sądzi ekspert, prawdopodobnie uda się także osiągnąć cele w zakresie łączności internetowej. Pod znakiem zapytania stoją dwa pozostałe obszary i to w ich zakresie wskazane jest przyspieszenie zmian.

Jeśli chcemy osiągnąć wszystkie pozytywne skutki gospodarcze założone w agendzie „Dekady cyfrowej”, niezbędne będzie większe wykorzystanie m.in. chmury i uczenia maszynowego przez przedsiębiorstwa. Trzeba się także liczyć z procesem przekwalifikowania i podnoszenia kompetencji cyfrowych obecnych pracowników, by sprostali wymogom technologii – mówi Przemysław Szuder.

Trzeba przyznać, że polski biznes ma nad czym pracować. Jak czytamy w raporcie, zaledwie 15% polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowych, 18% – ze sztucznej inteligencji (AI) i 8% – z rozwiązań Big Data. Dla porównania w całej Unii Europejskiej z chmury korzysta 26% przedsiębiorstw, z AI 25%, a 14% wykorzystuje tzw. wielkie zbiory danych.

Tymczasem, jak przekonują analitycy, rosnące wykorzystanie chmury będzie odgrywało ważną rolę w tworzeniu podstaw dla następnej generacji innowacji. „Szacujemy, że większość (55%) potencjalnych efektów wprowadzenia agendy Dekady Cyfrowej jest uzależniona od chmury obliczeniowej. Według naszych szacunków, gdybyśmy mogli zwiększyć implementację technologii chmury w małych firmach w całej UE o 10%, samo to spowodowałoby wzrost polskiej gospodarki o 0,4% PKB, czyli o dodatkowe 10 miliardów złotych” – czytamy na łamach raportu.

Źródło: AWS.

Zmniejszanie luki kompetencyjnej

Docelowo do 2030 roku 80% mieszkańców Polski powinno dysponować podstawowymi kompetencjami cyfrowymi. Mowa o umiejętności korzystania z informacji i danych w sieci, komunikowaniu się i współpracy za pośrednictwem sieci, umiejętności korzystania z różnego rodzaju mediów, zdolności do tworzenia treści cyfrowych, ale też o kompetencjach związanych z cyberbezpieczeństwem. Taki jest plan. Autorzy raportu są bardziej sceptyczni i przewidują, że za osiem lat jedynie 52% osób mieszkających w Polsce faktycznie nabędzie wymienione umiejętności. Eksperci tłumaczą to tym, że w ciągu ostatnich pięciu lat postęp w zakresie poprawy podstawowych umiejętności informatycznych był niewielki, co nie rokuje dobrze na przyszłość.

Biorąc pod uwagę obecne trendy, w 2030 roku będzie zaledwie 16% kobiet wśród specjalistów ICT, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy z 15% w 2021 roku.

Warto zauważyć, że w tym przypadku nie chodzi o to, aby wciąż zwiększać liczbę specjalistów ICT zatrudnianych w danej firmie. W końcu nie każdy pracownik powinien znać podstawy kodowania czy tworzyć od podstaw własny model uczenia maszynowego. Większe korzyści dla przedsiębiorców przyniesie edukacja pracowników z podstawowych umiejętności cyfrowych. Tym bardziej że wciąż duża liczba zatrudnionych (ponad 40%. Jak wynika z raportu Unlocking Europe's Digital Potential, zrealizowanego przez niezależną agencję konsultingową Public First na zlecenie Amazon Web Services (AWS), realizacja celów zawartych w unijnym projekcie może „uwolnić” ponad 2,8 biliona euro, co stanowi blisko 21% obecnego PKB Unii Europejskiej. Owe prawie 3 biliony euro obejmują kwotę 1,3 biliona euro, którą UE jest w stanie uzyskać, oraz kolejne 1,5 biliona euro, jeśli postęp cyfrowy zostanie przyspieszony. Niestety przy obecnym tempie cyfryzacji osiągnięcie celów opisanych w projekcie potrwa zapewne do 2040 roku, czyli o 10 lat dłużej, niż planowano.

Postępy Polski w realizacji wybranych celów Dekady Cyfrowej

Obszar

Cel na rok 2030

Stan obecny

BIZNES

  

Proc. przedsiębiorstw korzystających z chmury

75%

14,7%

Proc. przedsiębiorstw korzystających z AI

75%

18,1%

Proc. przedsiębiorstw korzystających z Big Data

90%

51,5%

MŚP, które osiągnęły przynajmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej (poziom wykorzystania technologii cyfrowych)

90%

51,5%

   

UMIEJĘTNOŚCI

  

Udział specjalistów ICT w rynku pracy

20 milionów w UE

3,4%

Odsetek kobiet wśród specjalistów ICT

Równość płci

15%

Proc. dorosłych dysponujących co najmniej podstawowymi umiejętnościami informatycznymi

80%

44,4%

   

INFRASTRUKTURA

  

Proc. gospodarstw domowych z dostępem do 5G

100%

10,3%

Proc. gospodarstw domowych z dostępem do Internetu o równoważnej prędkości

100%

64,6%

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  

Proc. kluczowych usług publicznych dla obywateli, oferowanych w formie cyfrowej

100%

65%

Proc. kluczowych usług publicznych dla przedsiębiorstw, oferowanych w formie cyfrowej

100%

66,6%

Źródło: European Union DESI Index.

A mimo to zdaniem Przemysława Szudera, dyrektora generalnego AWS w Europie Środkowo‑Wschodniej, osiągnięcie stuprocentowej cyfryzacji podstawowych usług publicznych do 2030 roku jest możliwe. Co więcej, jak sądzi ekspert, prawdopodobnie uda się także osiągnąć cele w zakresie łączności internetowej. Pod znakiem zapytania stoją dwa pozostałe obszary i to w ich zakresie wskazane jest przyspieszenie zmian.

Jeśli chcemy osiągnąć wszystkie pozytywne skutki gospodarcze założone w agendzie „Dekady cyfrowej”, niezbędne będzie większe wykorzystanie m.in. chmury i uczenia maszynowego przez przedsiębiorstwa. Trzeba się także liczyć z procesem przekwalifikowania i podnoszenia kompetencji cyfrowych obecnych pracowników, by sprostali wymogom technologii – mówi Przemysław Szuder.

Trzeba przyznać, że polski biznes ma nad czym pracować. Jak czytamy w raporcie, zaledwie 15% polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowych, 18% – ze sztucznej inteligencji (AI) i 8% – z rozwiązań Big Data. Dla porównania w całej Unii Europejskiej z chmury korzysta 26% przedsiębiorstw, z AI 25%, a 14% wykorzystuje tzw. wielkie zbiory danych.

Tymczasem, jak przekonują analitycy, rosnące wykorzystanie chmury będzie odgrywało ważną rolę w tworzeniu podstaw dla następnej generacji innowacji. „Szacujemy, że większość (55%) potencjalnych efektów wprowadzenia agendy Dekady Cyfrowej jest uzależniona od chmury obliczeniowej. Według naszych szacunków, gdybyśmy mogli zwiększyć implementację technologii chmury w małych firmach w całej UE o 10%, samo to spowodowałoby wzrost polskiej gospodarki o 0,4% PKB, czyli o dodatkowe 10 miliardów złotych” – czytamy na łamach raportu.

Źródło: AWS.

Zmniejszanie luki kompetencyjnej

Docelowo do 2030 roku 80% mieszkańców Polski powinno dysponować podstawowymi kompetencjami cyfrowymi. Mowa o umiejętności korzystania z informacji i danych w sieci, komunikowaniu się i współpracy za pośrednictwem sieci, umiejętności korzystania z różnego rodzaju mediów, zdolności do tworzenia treści cyfrowych, ale też o kompetencjach związanych z cyberbezpieczeństwem. Taki jest plan. Autorzy raportu są bardziej sceptyczni i przewidują, że za osiem lat jedynie 52% osób mieszkających w Polsce faktycznie nabędzie wymienione umiejętności. Eksperci tłumaczą to tym, że w ciągu ostatnich pięciu lat postęp w zakresie poprawy podstawowych umiejętności informatycznych był niewielki, co nie rokuje dobrze na przyszłość.

Biorąc pod uwagę obecne trendy, w 2030 roku będzie zaledwie 16% kobiet wśród specjalistów ICT, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy z 15% w 2021 roku.

Warto zauważyć, że w tym przypadku nie chodzi o to, aby wciąż zwiększać liczbę specjalistów ICT zatrudnianych w danej firmie. W końcu nie każdy pracownik powinien znać podstawy kodowania czy tworzyć od podstaw własny model uczenia maszynowego. Większe korzyści dla przedsiębiorców przyniesie edukacja pracowników z podstawowych umiejętności cyfrowych. Tym bardziej że wciąż duża liczba zatrudnionych (ponad 40%) nie posiada wystarczających umiejętności, aby skutecznie korzystać z oprogramowania biurowego, które jest podstawowym narzędziem ich pracy. Okazuje się zatem, że poprawa umiejętności cyfrowych przeciętnego pracownika może mieć równie duże (lub większe) znaczenie niż zwiększanie liczby ekspertów od IT.


Najpopularniejsze tematy