biznes technologie innowacje
technologiczna strona biznesu
biznes technologie innowacje
najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Cyfrowy potencjał Polski

Cyfrowy potencjał Polski

Poprawa umiejętności cyfrowych przeciętnego pracownika oraz transformacja cyfrowa są kluczowe dla polskich firm chcących osiągnąć cele wyznaczone w unijnym programie „Droga do cyfrowej dekady”.

W 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła start programu „Droga do cyfrowej dekady”, którego celem jest przyspieszenie postępu w zakresie rozwoju umiejętności technicznych, cyfryzacji administracji, budowy infrastruktury i transformacji cyfrowej firm. Jak wynika z raportu Unlocking Europe's Digital Potential, zrealizowanego przez niezależną agencję konsultingową Public First na zlecenie Amazon Web Services (AWS), realizacja celów zawartych w unijnym projekcie może „uwolnić” ponad 2,8 biliona euro, co stanowi blisko 21% obecnego PKB Unii Europejskiej. Owe prawie 3 biliony euro obejmują kwotę 1,3 biliona euro, którą UE jest w stanie uzyskać, oraz kolejne 1,5 biliona euro, jeśli postęp cyfrowy zostanie przyspieszony. Niestety przy obecnym tempie cyfryzacji osiągnięcie celów opisanych w projekcie potrwa zapewne do 2040 roku, czyli o 10 lat dłużej, niż planowano.

Postępy Polski w realizacji wybranych celów Dekady Cyfrowej

Obszar

Cel na rok 2030

Stan obecny

BIZNES

  

Proc. przedsiębiorstw korzystających z chmury

75%

14,7%

Proc. przedsiębiorstw korzystających z AI

75%

18,1%

Proc. przedsiębiorstw korzystających z Big Data

90%

51,5%

MŚP, które osiągnęły przynajmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej (poziom wykorzystania technologii cyfrowych)

90%

51,5%

   

UMIEJĘTNOŚCI

  

Udział specjalistów ICT w rynku pracy

20 milionów w UE

3,4%

Odsetek kobiet wśród specjalistów ICT

Równość płci

15%

Proc. dorosłych dysponujących co najmniej podstawowymi umiejętnościami informatycznymi

80%

44,4%

   

INFRASTRUKTURA

  

Proc. gospodarstw domowych z dostępem do 5G

100%

10,3%

Proc. gospodarstw domowych z dostępem do Internetu o równoważnej prędkości

100%

64,6%

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  

Proc. kluczowych usług publicznych dla obywateli, oferowanych w formie cyfrowej

100%

65%

Proc. kluczowych usług publicznych dla przedsiębiorstw, oferowanych w formie cyfrowej

100%

66,6%

Źródło: European Union DESI Index.

A mimo to zdaniem Przemysława Szudera, dyrektora generalnego AWS w Europie Środkowo‑Wschodniej, osiągnięcie stuprocentowej cyfryzacji podstawowych usług publicznych do 2030 roku jest możliwe. Co więcej, jak sądzi ekspert, prawdopodobnie uda się także osiągnąć cele w zakresie łączności internetowej. Pod znakiem zapytania stoją dwa pozostałe obszary i to w ich zakresie wskazane jest przyspieszenie zmian.

Jeśli chcemy osiągnąć wszystkie pozytywne skutki gospodarcze założone w agendzie „Dekady cyfrowej”, niezbędne będzie większe wykorzystanie m.in. chmury i uczenia maszynowego przez przedsiębiorstwa. Trzeba się także liczyć z procesem przekwalifikowania i podnoszenia kompetencji cyfrowych obecnych pracowników, by sprostali wymogom technologii – mówi Przemysław Szuder.

Trzeba przyznać, że polski biznes ma nad czym pracować. Jak czytamy w raporcie, zaledwie 15% polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowych, 18% – ze sztucznej inteligencji (AI) i 8% – z rozwiązań Big Data. Dla porównania w całej Unii Europejskiej z chmury korzysta 26% przedsiębiorstw, z AI 25%, a 14% wykorzystuje tzw. wielkie zbiory danych.

Tymczasem, jak przekonują analitycy, rosnące wykorzystanie chmury będzie odgrywało ważną rolę w tworzeniu podstaw dla następnej generacji innowacji. „Szacujemy, że większość (55%) potencjalnych efektów wprowadzenia agendy Dekady Cyfrowej jest uzależniona od chmury obliczeniowej. Według naszych szacunków, gdybyśmy mogli zwiększyć implementację technologii chmury w małych firmach w całej UE o 10%, samo to spowodowałoby wzrost polskiej gospodarki o 0,4% PKB, czyli o dodatkowe 10 miliardów złotych” – czytamy na łamach raportu.

Źródło: AWS.

Zmniejszanie luki kompetencyjnej

Docelowo do 2030 roku 80% mieszkańców Polski powinno dysponować podstawowymi kompetencjami cyfrowymi. Mowa o umiejętności korzystania z informacji i danych w sieci, komunikowaniu się i współpracy za pośrednictwem sieci, umiejętności korzystania z różnego rodzaju mediów, zdolności do tworzenia treści cyfrowych, ale też o kompetencjach związanych z cyberbezpieczeństwem. Taki jest plan. Autorzy raportu są bardziej sceptyczni i przewidują, że za osiem lat jedynie 52% osób mieszkających w Polsce faktycznie nabędzie wymienione umiejętności. Eksperci tłumaczą to tym, że w ciągu ostatnich pięciu lat postęp w zakresie poprawy podstawowych umiejętności informatycznych był niewielki, co nie rokuje dobrze na przyszłość.

Biorąc pod uwagę obecne trendy, w 2030 roku będzie zaledwie 16% kobiet wśród specjalistów ICT, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy z 15% w 2021 roku.

Warto zauważyć, że w tym przypadku nie chodzi o to, aby wciąż zwiększać liczbę specjalistów ICT zatrudnianych w danej firmie. W końcu nie każdy pracownik powinien znać podstawy kodowania czy tworzyć od podstaw własny model uczenia maszynowego. Większe korzyści dla przedsiębiorców przyniesie edukacja pracowników z podstawowych umiejętności cyfrowych. Tym bardziej że wciąż duża liczba zatrudnionych (ponad 40%) nie posiada wystarczających umiejętności, aby skutecznie korzystać z oprogramowania biurowego, które jest podstawowym narzędziem ich pracy. Okazuje się zatem, że poprawa umiejętności cyfrowych przeciętnego pracownika może mieć równie duże (lub większe) znaczenie niż zwiększanie liczby ekspertów od IT.