Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Awangarda wspierająca różnorodność

Wiele firm chce wprowadzić prawdziwą różnorodność i kultywować integracje w miejscu pracy, ale niewielu się to udaje. Dzięki badaniu Diveristy IN Check Forum Odpowiedzialnego Biznesu i partnerów znamy polskich pracodawców, którzy skutecznie podejmują wysiłki w tym zakresie.  Czego warto się od nich uczyć?

Najpierw spójrzmy prawdzie w oczy. Kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn, zwłaszcza na najwyższych szczeblach zarządzania. Ogłoszenia o pracę rzadko kiedy spełniają standardy równego traktowania (m.in. dlatego że nagminnie promują młode dynamiczne zespoły czy uwzględniają tylko rodzaj męski). A pracownicy często nie wiedzą nawet do kogo powinni się w firmie zwrócić, gdy doświadczą dyskryminacji, np. ze względu na wiek czy płeć.

Tymczasem dobrze wykorzystany potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacnia innowacje, przyczynia się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej. Dlatego warto mierzyć postępy w budowaniu otwartej na różnorodność kultury organizacyjnej i weryfikować, co działa, a co wymaga poprawy. Tylko w ten sposób można doskonalić środowisko pracy i maksymalnie wykorzystywać różnorodność z korzyścią dla firmy i jej pracowników.

Dobrze wykorzystany potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacnia innowacje, przyczynia się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowiło zweryfikować, jak polskie firmy radzą sobie z budowaniem takiego środowiska pracy i stworzyło pierwszą w Polsce listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji. Znalazło się na niej 31 organizacji, w tym m.in.: Bank BPH, BASF Polska, CCC, Henkel Polska, IKEA, Pfizer Polska, Siemens czy Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Pandemia kontra kobiety »

Czas próby dla kobiet 

Joanna Koprowska PL

Pandemia odbiera kobietom pracę, obciąża obowiązkami opiekuńczymi i potęguje nierówności w biznesie. Dane z Polski i świata niepokoją, ale i mobilizują do działania na rzecz wyrównania szans.

Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, czyli nowo zaprojektowanego narzędzia diagnostycznego, które pozwala sprawdzić stopień dojrzałości firm w zakresie budowania włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG), ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Działania na rzecz różnorodności

Nie wszystkie firmy zgłaszające się do projektu zaistniały na liście. Weryfikacja poziomu różnorodności i inkluzji była szczegółowa, ponieważ pytania w kwestionariuszu dotyczyły aż pięciu obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z pandemią COVID‑19.

Firmy były rozliczane z wielu działań. Uzyskiwały punkty m.in. za stanowisko ds. zarządzania różnorodnością, strategię zarządzania różnorodnością, powiązanie celów diversity & inculsion ze strategią biznesową, monitorowanie celów D&I. Były też rozliczane za programy i działania, np. te tworzone z myślą o opiekunach dzieci lub dorosłych osób zależnych, a także badań satysfakcji i zaangażowania pracowników czy zaangażowanie zarządu w działania prorównościowe. Największe braki dotyczyły posiadania certyfikatów odnoszących się do kwestii różnorodności, rozwiązań skierowanych do określonych grup pracowniczych i wspierania grup pracowniczych. Nie wiemy, które firmy uzyskała najwyższy wynik końcowy w badaniu, ale wiemy, że wyniósł on aż 89%.

Źródło: badanie Diveristy IN Check, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2021

Postępy trzeba mierzyć

Warto przypomnieć, że Konfederacja Lewiatan dwa lata z rzędu publikowała swój Barometr Różnorodności, ale wycofała się z tego projektu. Z ostatnich opublikowanych danych w 2015 roku wynikało, że jedynie 1 firm miała strategię różnorodności, prawie 1/3 monitorowała wynagrodzenie ze względu na płeć, a 5 dużych firm uzyskało indeks różnorodności na poziomie 72‑78%.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu pełniące funkcję koordynatora Karty Różnorodności w Polsce zapowiedziało, że będzie tworzyć listę pracodawców corocznie. Regularny udział w badaniu pozwoli firmom mierzyć ich postępy w zakresie zarządzania różnorodności i budowania włączających organizacji. Miejmy nadzieję, że to zmotywuje środowisko biznesowe do większej dbałości o kwestie równościowe i włączające. To ważne, ponieważ ostatnio Polska wyraźnie spadła w rankingu Global Gender Gap Index prezentującym wskaźniki równości kobiet i mężczyzn. W 2017 roku, gdy Światowe Forum Ekonomiczne badało sytuację w 144 państwach, Polska uplasowała się na 39 miejscu. W 2021 roku wylądowaliśmy dopiero w połowie stawki – na 75 miejscu wśród 156 uwzględnianych państw.

Pamiętajmy, że równość płci się opłaca. Parytet płci w sferze gospodarczej może przyczynić się do zwiększenia PKB każdego kraju. W 2017 roku Światowe Forum Ekonomiczne wyliczało, że np. Wielka Brytania mogłaby na równości płci zyskać 250 mld dolarów, Francja – 320 mld dolarów, a Niemcy – 310 mld dolarów. Od lat w rankingu dominują kraje skandynawskie takie jak Islandia, Norwegia, Finlandia.  

Firmy stawiające na różnorodność i włączanie odnotowują większe zyski, większą wartość giełdową, większą wartość sprzedaży. Poza tym przyciągają utalentowanych pracowników, którzy chcą pracować z różnymi ludźmi, a także mieć pewność, że ich szanse na rozwój nie są uzależnione od ich płci, pochodzenia czy wyznania.

Pełna lista wyróżnionych firm dostępna jest na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Czas skoncentrować się na kreatywnych zadaniach »

Nadchodzi era superzespołów 

Lidia Zakrzewska PL

Błyskawiczna transformacja rynku pracy, którą zapoczątkowała pandemia oraz przyspieszona cyfryzacja przedsiębiorstw, polaryzują rynek pracy. Na jednym biegunie znajdują się specjaliści, na drugim zaś osoby nie posiadające potrzebnych i cenionych przez firmy kompetencji.

Joanna Koprowska

Redaktorka „ICAN Management Review” oraz „MIT Sloan Management Review Polska”


Najpopularniejsze tematy