Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Zielone trendy

Mondi Corrugated Packaging Poland umocniło pozycję lidera w produkcji opakowań z tektury falistej w Polsce oraz rozpoczęło szeroki plan inwestycyjny, aby zapewnić klientom serwis na najwyższym poziomie. Rozmawiamy z Andrzejem Archackim, który jest szefem polskiej części dywizji Mondi, która buduje i wdraża strategie rozwoju firmy. Szanse rozwoju biznesu i budowy przewagi rynkowej widzi w rozwoju pracowników i kadry zarządzającej, doskonaleniu procesów, automatyzacji i digitalizacji kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa – produkcji, administracji, sprzedaży, raportowania i marketingu.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST MONDI CORRUGATED PACKAGING POLAND

Rosnący nacisk na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska to trend, który jest aktualny nie tylko w chwili obecnej. Z punktu widzenia firmy dostarczającej zrównoważone rozwiązania opakowaniowe minimalizacja negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne przekłada się między innymi na dążenie do produkcji w obiegu zamkniętym, skracanie łańcuchów dostaw oraz eliminację styropianu i plastiku. Warto pamiętać, że działanie zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju jest szansą nie tylko dla branży opakowaniowej, ale także dla producentów i sprzedawców. Dzięki temu mogą oni dotrzeć do nowych segmentów rynku. Stymulatorami zmian są zarówno regulacje prawne, jak i oddolna presja ze strony konsumentów. Zrównoważone podejście do produkcji i dystrybucji stało się poważnym argumentem zakupowym i czynnikiem decydującym o lojalności wobec marki. Z zadowoleniem obserwuję te mechanizmy, ponieważ zrównoważony rozwój leży u podstaw działalności Mondi.

Jak wyglądają działania Mondi w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Nie jesteśmy tylko obserwatorami. Od lat aktywnie i konsekwentnie uczestniczymy w zielonej transformacji. Mondi Action Plan 2030 (MAP2030) to długofalowa strategia kompleksowych działań prowadzących do realizacji celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ. W obszarze środowiska koncentrujemy się na w dwóch głównych obszarach. Pierwszym są prace na rzecz klimatu, czyli redukcja emisji gazów cieplarnianych, zapobieganie wylesianiu, ochrona bioróżnorodności i zasobów wodnych. Osiągamy to dzięki odpowiedzialnej produkcji i pozyskiwaniu surowców ze sprawdzonych certyfikowanych źródeł. Starannie dobieramy i sprawdzamy każde ogniwo łańcucha dostaw: od producentów drewna, przez celulozownię, po fabrykę papieru. Drugim są rozwiązania dla gospodarki cyrkularnej, które zapewniają obieg surowca, zapobiegają marnotrawstwu materiałów, minimalizują ślad węglowy oraz ilość odpadów. Ważną częścią tej strategii są inwestycje w rozbudowę i modernizację naszych zakładów: fabryki opakowań tekturowych Mondi w Grabonogu (gdzie produkujemy specjalistyczne opakowania wielkogabarytowe, m.in. dla branży motoryzacyjnej) oraz w Mszczonowie (skąd pochodzą nasze opakowania m.in. dla FMCG i e‑commerce).

Zastosowanie najnowszych technologii pomogło nam zoptymalizować produkcję, poprawić wyniki środowiskowe oraz efektywniej wykorzystywać zasoby naturalne. A przy tym zwiększona wydajność pozwala nam na zaspokojenie rosnącego popytu na zrównoważone opakowania. Dzięki takiemu modelowi działania zapewniamy stabilność dostaw, ciągłość operacji i rozwój biznesu.

Czy istnieje przepis na udaną zieloną transformację?

Niestety, nie ma jednego uniwersalnego przepisu. Każdy z naszych klientów stawia sobie inne cele środowiskowe. Może to być wprowadzenie opakowań nadających się do recyklingu, kompostowania lub biodegradacji, redukcja emisji CO2 czy podjęcie zobowiązań wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP to zestaw działań zobowiązujących producentów do ponoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie produktami w całym cyklu ich życia: podczas produkcji, użytkowania, a także gdy stają się one odpadem). Szukamy wspólnie takich rozwiązań, które będą dla naszych klientów najlepsze na każdym etapie życia konkretnego opakowania.

Dobrym przykładem może być optymalizacja opakowań sprzętów gospodarstwa domowego zgodnie z zasadami ekoprojektowania. Branża AGD stoi przed wyzwaniem eliminacji tworzyw sztucznych z opakowań, głównie styropianu. Wynika to głównie z wymagań kluczowych klientów oraz ewoluujących legislacji środowiskowych. Opracowaliśmy więc koncepcję opakowania, które w całości wyeliminowało styropian, a tym samym ograniczyło koszty związane z ROP.

Takie rozwiązanie ułatwiło także recykling opakowania, ograniczyło emisję COIndeks dolny 2 w transporcie sprzętu oraz koszty magazynowania opakowań po stronie klienta. Dodatkowo dokonaliśmy analizy kosztów i porównaliśmy ofertę trzech organizacji odzysku. Na tej podstawie dopasowaliśmy jakość stosowanej w opakowaniach tektury i rodzaj papieru tak, aby maksymalnie zabezpieczyć produkt, a jednocześnie zminimalizować dodatkowe opłaty.

Wasze działania nie ograniczają się jedynie do inwestycji i działań prowadzonych wewnątrz firmy…

Owszem, wychodzimy poza struktury Mondi. Wdrożenie nowej generacji opakowań wymaga dopracowania wielu szczegółów w obszarach produkcji, pakowania, intralogistyki czy ostatniej mili. W nasze wysiłki angażujemy więc kluczowych interesariuszy łańcucha logistycznego: producentów, detalistów, firmy transportowe. Wybraliśmy do tego celu formę webinarów branżowych oraz warsztatów prowadzonych w duchu kokreacji z przedstawicielami różnych branż i ekspertami branżowymi (cross- -industry pollination). Daje nam to możliwość poznania obaw naszych klientów, rozwiania ich wątpliwości, porozmawiania o szansach i zagrożeniach dla biznesu. Dzięki temu współtworzymy społeczność biznesową, która wspólnie może wypracować rozwiązania służące neutralności klimatycznej. Nie zwalniamy tempa – wkrótce przed nami następne wydarzenia. Wszystkich, którzy chcą wziąć w nich udział i na bieżąco otrzymywać informacje o nadchodzących spotkaniach, wydarzeniach online oraz publikacjach, zapraszam do odwiedzenia strony https://mondinewsletter.gr8.com/

Początkiem naszej dyskusji była mapa trendów rynkowych, które mogą mieć wpływ na przyszłość opakowań. Fragment mapy dotyczący ekologii prezentujemy powyżej (całość można obejrzeć na naszej stronie).


Najpopularniejsze tematy