Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Zaufanie do dostawców to podstawa

Dbałość o zrównoważony rozwój, opinie klientów i reputacja na rynku skłoniły znaną markę odzieżową do dokładnej analizy tego, jak jej dostawcy podchodzą do celów ESG, które dla marki są priorytetowe. W realizacji tego zadania pomaga jej platforma oferowana przez Dun & Bradstreet.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST DUN & BRADSTREET

ZNANA MARKA ODZIEŻOWA, założona na początku XX wieku, prowadzi obecnie około 4000 sklepów, zatrudniając ponad 100 tysięcy osób w ponad 30 krajach (Europa, Ameryka Północna, Azja i Afryka). Nie posiada jednak własnych fabryk ani zakładów produkcyjnych, a wszystkie sprzedawane przez nią towary są produkowane przez niezależnych dostawców, których jest łącznie kilkuset.

Sytuacja firmy

Ponieważ większość klientów stanowią osoby młode i w średnim wieku, zwracające uwagę na etyczną stronę biznesu, bardzo ważne miejsce w strategii firmy zajmuje dbałość o transparentność łańcuchów dostaw i zrównoważony rozwój. Istotnym aspektem wpływającym na znaczenie tego obszaru w filozofii firmy jest to, że jest on ważny dla osób zatrudnionych w sieci dystrybucji, głównie w sklepach marki. Obok lojalności klientów to lojalność pracowników stanowi dla firmy dużą wartość. Ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz problemów mogących wpłynąć na wizerunek firmy jest stosunkowo wysokie, również z uwagi na sytuację w krajach, skąd dociera większość dostaw.

Wyzwanie

Aby skutecznie zweryfikować ryzyko związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym (ESG), firma potrzebowała przejrzystości i dostępu do danych z obszaru ESG w całym łańcuchu dostaw. Jednak wgląd w strategie, działania i cele swoich dostawców i poddostawców był mocno utrudniony. Ponadto brak jednolitych i uregulowanych standardów raportowania ESG generował szereg wyzwań związanych z dokładnością, terminowością, kompletnością i spójnością pozyskiwanych informacji. Dlatego firma zdecydowała się na udoskonalenie oceny ryzyka dostawców. Miała świadomość, że przy tak wysokiej ekspozycji na ryzyko i jednocześnie dużym ryzyku strat wizerunkowych, operacyjnych i finansowych przy ewentualnym kryzysie konieczne jest zaopatrzenie się w zestaw narzędzi, które to ryzyko pomogą ograniczyć.

Zastosowane rozwiązanie

Jednym z wybranych rozwiązań był serwis D&B ESG Intelligence – dostarczający dane i analizy bazujące na Dun & Bradstreet Data Cloud i ustalonych standardach zrównoważonego rozwoju, pomagające uzyskać skuteczną i wymierną ocenę partnerów biznesowych w rankingach ESG. Główne cechy rozwiązania, które skłoniły firmę do jego wyboru:

  • Szeroki zakres danych, w tym dane biznesowe w połączeniu z publicznymi informacjami związanymi z ESG, dotyczącymi ponad 40 milionów prywatnych, państwowych oraz giełdowych spółek na całym świecie. Szczególnie pokrycie wśród spółek prywatnych z wielu krajów było istotne wobec trudności w dostępie do danych o nich w otwartych źródłach oraz konieczności zaangażowania dużych zasobów do pozyskiwania, weryfikacji i analizy danych.

  • Ustandaryzowane dane – rankingi ESG bazują na najbardziej znanych i cenionych modelach zrównoważonego rozwoju, takich jak GRI, SDGs, TCFD, UN PRI i SASB. Oparcie rankingów na ogólnie przyjętych standardach pozwala na mierzenie stopnia zrównoważonego rozwoju w danej firmie, co wobec braku struktury i spójności danych, które firma musiała pozyskiwać samodzielnie, stanowiło znaczne ułatwienie.

  • Częste aktualizacje. Dane zasilające rankingi są aktualizowane co tydzień i dystrybuowane co miesiąc w celu zapewnienia najbardziej aktualnych informacji o spółkach. Ta cecha, w połączeniu z monitoringiem całego portfela dostawców, stała się dla firmy dużym ułatwieniem procesowym oraz, co ważne, daje pewność, że rankingi są aktualne.

  • Dodatkowo serwis dostarczony przez Dun & Bradstreet umożliwił ocenę ryzyka dostawców również poza obszarem ESG. Zasilony największą na świecie bazą firm, mającą ponad 450 mln jednostek, serwis umożliwił firmie identyfikację i weryfikację tożsamości dostawców, identyfikację jego beneficjentów rzeczywistych, ocenę ryzyka finansowego, a również weryfikację pod kątem PEP oraz obecności na listach sankcyjnych, a także pod kątem negatywnych treści medialnych.

Efekt zastosowanego rozwiązania:

Analiza portfela i identyfikacja obszarów ryzyka. Pierwszym krokiem po uruchomieniu rozwiązania było sprawdzenie całego łańcucha dostaw. Serwis umożliwił dotarcie z oceną do tych dostawców, dla których dane dotychczas nie były dostępne lub nie były wiarygodne. W przeszłości często zdarzało się też, że mimo pozyskania danych z powodu braku odpowiedniej struktury i formy nie nadawały się one do użycia. W serwisie D&B ESG Intelligence wszystkie dane zostały zweryfikowane, ustrukturyzowane, uaktualnione i ujęte w rankingi, które dawały jednoznaczny obraz umożliwiający ocenę podmiotu.

Nowo odkryte obszary ryzyka. Ocena całego portfela wykazała również, że niejednokrotnie ocena firmy pod kątem ryzyka finansowego nie szła w parze z oceną w obszarze ESG. To skłoniło firmę do reakcji i dodatkowych działań wobec tych dostawców, którzy dotychczas cieszyli się dobrą reputacją ze względu na stabilną sytuację finansową i niezagrożone dostawy.

Benchmarking i ocena. Chcąc jeszcze lepiej poznać swoich dostawców, marka odzieżowa wykorzystuje również ocenę podmiotów z uwzględnieniem benchmarków branżowych. Porównanie przedsiębiorstw o podobnych modelach biznesowych, wielkości i innych parametrach pozwala na ocenę, czy od dostawcy można oczekiwać więcej, czy rzeczywiście robi wystarczająco dużo w celu zrównoważonego rozwoju. Ta perspektywa rzuciła nowe światło na niektórych dostawców i pozwoliła firmie na działanie.

Lepsza, wieloetapowa, powtarzalna ocena. Zgromadzone dane pozwoliły na usprawnienie procesu zapraszania do współpracy nowych dostawców. Również w jej trakcie ocena dostawców może być powtarzana na etapie RFP, przy zawarciu nowej umowy lub jej odnowieniu, przy składaniu zamówień aż po bieżącą analizę w ramach stałej kontroli całego portfela. Dostawcy, wiedząc, że będą często oceniani, biorą pod uwagę własną dbałość o zrównoważony rozwój, który dzięki temu staje się również ich priorytetem.

Nie tylko ESG

Platforma, za pomocą której firma korzysta z danych D&B ESG Intelligence, czyli D&B Risk Analytics, umożliwia wielowymiarową ocenę podmiotów. Wykorzystuje to też opisana tu firma, wzbogacając swój proces oceny o dodatkowe dane, które dotychczas były zbierane ręcznie lub za pośrednictwem innych narzędzi. Skumulowanie tych czynności w jednym miejscu przynosi znaczne oszczędności operacyjne. Zaletą staje się tutaj również poprawność, aktualność i zakres danych, które dotychczas dostępne były w o wiele bardziej ograniczonym zakresie. Dane identyfikacyjne analizowanych podmiotów, dotyczące ich działalności, obszaru działania, posiadanych aktywów, zarządu, a przede wszystkim kondycji finansowej, stały się przydatnym uzupełnieniem procesu oceny. Niemniej wartościowe okazują się dane o beneficjentach rzeczywistych. W ramach procesu dostawcy sprawdzani są pod kątem PEP, list sankcyjnych i list ostrzeżeń oraz negatywnych treści medialnych.


Najpopularniejsze tematy