Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Wracamy do pracy, zostajemy w domu

Pandemia COVID‑19 sprawiła, że – chcąc nie chcąc – ogromna, wielomilionowa rzesza pracowników zmuszona została do wykonywania swoich obowiązków zawodowych w trybie zdalnym. To rozwiązanie, które na początku wydawało się tymczasowe, może się jednak okazać zaskakująco trwałe.

Im zwinniej funkcjonowała dana firma przed problemami gospodarczymi spowodowanymi przez lockdown, tym szybciej udało jej się przeorganizować procesy w taki sposób, by umożliwiały one pracę zdalną. W przypadku wielu przedsiębiorstw nie było to zjawisko całkowicie nowe, ale przed kryzysem związanym z COVID‑19 nie występowało nigdy na taką skalę i nie było tak długotrwałe. Tam, gdzie było to możliwe, nawet 100% pracowników zaczęło wykonywać swoje obowiązki z domu.

Wyraźne korzyści, ale i zagrożenia

Jak pokazało badanie przeprowadzone przez firmę IBM na grupie 25 000 Amerykanów, praca zdalna okazała się zaskakująco korzystnym rozwiązaniem. Ponad połowa, bo 54%, ankietowanych przyznała, że zamierzają zdalnie wykonywać większość swoich obowiązków również po wygaśnięciu pandemii, a aż 75% badanych zadeklarowało, że chce pracować z domu przynajmniej częściowo.

Podobne wyniki prezentuje też raport „Rodzina przyszłości”, przygotowany przez DELab UW. Blisko 50% badanych deklarowało, że pracuje zdalnie, natomiast tylko 40% Polaków podkreśliło, że nadal regularnie udaje się do tradycyjnego miejsca pracy. Częściej czynią to mężczyźni (44%) – w przypadku pań ten odsetek wynosi tylko 31%.

Oba przytoczone badania wymieniają podobne zestawy korzyści, jakie podkreślają osoby wykonujące obowiązki w sposób zdalny, ale wspominają także o zagrożeniach i obserwowanych już negatywnych efektach takiego trybu pracy. Szczegółowo wymieniamy je w ramce Korzyści i wątpliwości, natomiast w tym miejscu warto przytoczyć ogólne wyniki jeszcze jednego badania, przeprowadzonego przez Owl Labs. Okazało się, że zadowolenie z wykonywanej przez siebie pracy deklarowało aż 22% więcej osób, które pracowały w trybie całkowicie zdalnym – ale, co warto podkreślić, w porównaniu z osobami, które nigdy nie korzystały z takiego rozwiązania.

Z drugiej strony, co pokazuje badanie DELab, aż dwóch na trzech pracowników wykonujących obowiązki z domu doświadcza problemów związanych z takim trybem pracy. 42% badanych narzeka na brak odpowiedniego miejsca, które umożliwiałoby pracę w skupieniu i ciszy, zaś 39% pracowników, którzy są rodzicami, deklaruje wyraźne trudności w łączeniu pracy zdalnej i opieki nad dziećmi. Dodatkowo ¹/³ z nich przyznaje, że współużytkuje sprzęt komputerowy, który potrzebny jest także ich dzieciom, z czym związane są dodatkowe problemy techniczne. Aż 54% badanych przyznaje, że czują się przeciążeni obecną sytuacją, choć udaje im się jakoś godzić wszystkie zobowiązania.

Korzyści i wątpliwości

Praca zdalna jest jak medal, złoty medal. Na początku błyszczy i zachwyca, ale – jak każdy medal – ma także swoją drugą stronę. Nie wolno o niej zapominać.

Zauważane korzyści z pracy zdalnej

 • Zwiększenie efektywności pracy

 • Większe skupienie na pracy

 • Wygodniejsze połączenie pracy i działań poza pracą

 • Mniejszy stres

 • Brak problemów z dojazdem

 • Niższe koszty pracy

Zauważane problemy związane z pracą zdalną

 • Poczucie wypalenia po pewnym okresie pracy zdalnej

 • Osłabienie motywacji i poziomu identyfikacji z pracodawcą

 • Poczucie izolacji

 • Poczucie niepokoju i niepewności

 • Poczucie nudy

 • Dłuższy czas spędzony w pracy

 • Niezdrowe przenikanie się pracy i życia prywatnego

Tomasz Kulas

Redaktor prowadzący "ICAN Management Review" oraz redaktor "MIT Sloan Management Review Polska"


Najpopularniejsze tematy