Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
W jaki sposób inflacja wpływa na wycenę przedsiębiorstw

Wpływ inflacji na wycenę firmy sprowadza się do analizy tego, jak inflacja oddziałuje na spodziewane zyski operacyjne i ich wzrost oraz na towarzyszące im ryzyko.

Wysoka i zmienna inflacja ma negatywny wpływ na wszelkie aktywa finansowe, takie jak akcje, obligacje korporacyjne czy obligacje skarbowe, a neutralny bądź pozytywny na złoto, przedmioty kolekcjonerskie i nieruchomości. Mówiąc inaczej, wpływ inflacji na wycenę poszczególnych przedsiębiorstw może być bardzo różny: kiedy wskaźnik inflacji jest wyższy od oczekiwań, wartość pewnej liczby firm rośnie, część traci w niewielkim stopniu, a inne odczuwają to znacznie mocniej. W otoczeniu, w którym znalezienie zabezpieczenia przed inflacją stało się priorytetem dla większości inwestorów, poszukiwane są przedsiębiorstwa o mniejszej ekspozycji na wysoką i rosnącą inflację.

Doświadczenia inwestorów z lat siedemdziesiątych XX w. wskazują, że jeśli obawiasz się inflacji, najlepsze są spółki surowcowe oraz firmy o wysokiej sile cenowej (posiadające zdolność regulowania popytu na swoje produkty polityką cenową). Czy to dobra rada – a jeśli tak, to dlaczego? Szukając odpowiedzi na te pytania, wrócę do podstaw i spróbuję prześledzić oddziaływanie inflacji na wartość spółek, starając się zidentyfikować cechy tych akcji, które zapewniają skuteczniejszą ochronę przed inflacją. W tym celu przyjrzałem się działaniu inflacji na zmienne decydujące o wycenie, posiłkując się Schematem wpływu inflacji na czynniki wyceny przedsiębiorstw.

Najprościej mówiąc, wpływ inflacji na wycenę firmy sprowadza się do analizy tego, jak inflacja oddziałuje na spodziewane zyski operacyjne i ich wzrost oraz na towarzyszące im ryzyko. Zwróćmy uwagę na sześć podstawowych czynników, które decydują o ostatecznym wpływie inflacji...

Zostało 82% artykułu.

Materiał dostępny tylko dla subskrybentów

Dołącz do subskrybentów MIT Sloan Management Review Polska Premium!

Jesteś subskrybentem? Zaloguj się »

Aswath Damodaran

profesor finansów w Stern School of Business na New YorkUniversity. Jest autorem popularnego bloga „Musings onMarkets”


Najpopularniejsze tematy