Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Tworzenie strategii w niestabilnych czasach

Czasy kryzysu wynikające najpierw z pandemii COVID‑19, potem wojny w Ukrainie, a teraz również inflacji są głównym czynnikiem zakłócającym wypróbowane i sprawdzone modele strategii oraz akceleratorem nowych, wyłaniających się rozwiązań. W artykule przedstawiamy dwie koncepcje oparte na badaniach nad nowymi metodami podejmowania strategicznych decyzji.

Streszczenia artykułów ICAN Management Review (nr 16)

Tego artykułu możesz także odsłuchać. Zaloguj się lub dołącz do subskrybentów

Pierwsza z koncepcji, DRIVE, to struktura na poziomie makro, która określa podstawowe megatrendy kształtujące ekosystem społeczno‑gospodarczy. Druga, CLEVER, jest strukturą pośrednią, która opisuje czynniki warunkujące skuteczne wdrożenie strategii. Wspólnie stanowią fundament nowej architektury strategicznej, która umożliwia firmom identyfikowanie możliwości rozwoju i skuteczne organizowanie się w celu ich realizacji w burzliwej, postpandemicznej gospodarce światowej.

Pandemia COVID‑19 w znacznym stopniu zakłóciła funkcjonowanie wypróbowanych i sprawdzonych modeli strategii. Dokładniej mówiąc, zadziałała jak akcelerator dwóch wyłaniających się koncepcji: transformacji cyfrowej i zrównoważonego rozwoju. Chociaż pandemia nadal ma wpływ na nasze życie i źródła utrzymania, firmy zwiększają swoje wysiłki i codziennie określają priorytety oraz modele biznesowe będące potwierdzeniem nowych praktyk i norm organizacyjnych. Pandemia nie tylko zmieniła nasze postrzeganie świata, ale także przyspieszyła przyjęcie przez nas nowych form pracy i produkcji, które z dnia na dzień stają się coraz bardziej widoczne.

Z badania EY z 2020 r. wynika, że na pytanie, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpływa na decyzje dotyczące transformacji cyfrowej, 38% badanych i 31% liderów odpowiedziało odpowiednio: „musimy dokonać ponownej oceny” i „podejmujemy kroki w celu wprowadzenia zmian”. W innym badaniu 70% kadry kierowniczej ankietowanej w Austrii, Niemczech i Szwajcarii stwierdziło, że pandemia zmusiła ich organizacje do przyspieszenia tempa transformacji cyfrowej (Malev, 2020). W ankiecie przeprowadzonej przez PWC w 2020 r. wśród prawie 1600 dyrektorów generalnych z 83 krajów 25% respondentów jednoznacznie zgodziło się, że „inicjatywy związane ze zmianami klimatu przyniosą znaczne, nowe możliwości produktowe i usługowe ich organizacji”. Tak więc zmiana nie nastąpiła w sposób intuicyjny, lecz na podstawie doświadczeń, które mogliśmy ocenić w ramach naszej własnej praktyki edukatorów, konsultantów i doradców.

Wyniki te nie są zaskakujące. Firmy, które świadomie digitalizują swoją działalność, osiągają lepsze efekty ekonomiczne, natomiast firmy, które aktywnie zarządzają wieloma wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, mają większą zdolność do tworzenia długoterminowych wartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zostało 89% artykułu.

Materiał dostępny tylko dla subskrybentów

Dołącz do subskrybentów MIT Sloan Management Review Polska Premium!

Jesteś subskrybentem? Zaloguj się »

Dr Alessandro Lanteri

Profesor strategii i innowacji w ESCP Business School. Wykłada również w programach kształcenia kadry kierowniczej Saïd Business School na Uniwersytecie w Oxfordzie oraz London Business School.

Dr Terence Tse

Profesor w Hult International Business School oraz współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Nexus FrontierTech, firmy zajmującej się sztuczną inteligencją.

Dr Mark Esposito

Strateg społeczno-ekonomiczny i autor bestsellerów badający czwartą rewolucję przemysłową i globalne zmiany. Pracuje na styku biznesu, technologii i rządu.


Najpopularniejsze tematy