Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Szkoleniowe podsumowanie roku

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią nowość na polskim rynku i są nowatorskim sposobem gromadzenia oszczędności. Uzgodnienie kluczowych założeń programu to efekt wspólnej pracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Założenia te zostały poddane wielomiesięcznym, szerokim konsultacjom społecznym.

Partnerem materiału jest PFR Portal PPK.

PPK nie jest obietnicą bez pokrycia. System wzorowany jest na doświadczeniach wielu krajów, w których – z dobrym skutkiem – funkcjonują podobne programy pracownicze (Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Dania czy Australia). Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z zagranicznych rozwiązań najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy i dostosowano je do polskich realiów. W najbliższym czasie Irlandia planuje wprowadzenie systemu długoterminowego oszczędzania dla pracowników na wzór Polski.

Celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków poprzez pomnażanie ich oszczędności. Szczegóły dotyczące funkcjonowania PPK, w tym: zasad gromadzenia środków, zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie oraz dokonywania wpłat, zostały zapisane w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych z 4 października 2018 roku. Ustawa ta, realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, weszła w życie w 2019 roku. Od tamtej pory minął zaledwie rok, a PFR Portal PPK może pochwalić się bardzo dobrymi i obiecującymi wynikami.

Rok 2019 był I etapem wdrożenia PPK w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób. W tym czasie PFR Portal PPK realizował obowiązek upowszechniania wiedzy o  Pracowniczych Planach Kapitałowych poprzez m.in. organizację i prowadzenie szkoleń otwartych dla pracodawców i pracowników, szkolenia wewnętrzne w zakładach pracy, konsultacje indywidualne oraz wystąpienia podczas konferencji i kongresów branżowych.

Szkolenia organizowane przez PFR Portal PPK odbywają się na terenie całej Polski. Mają formę bezpłatnych warsztatów. Pełna lista szkoleń wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępna jest na stronie internetowej: www.mojeppk.pl. W szkoleniach mogą wziąć udział zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, w tym osoby zarządzające przedsiębiorstwami oraz odpowiedzialne za wdrożenie PPK w swoich firmach – członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy zarządzający czy przedstawiciele działów HR i księgowości.

Podczas szkoleń eksperci regionalni PPK spółki PFR Portal wyjaśniają, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe. Przedstawiają korzyści płynące z uczestnictwa w programie zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, prezentują najważniejsze założenia ustawy o PPK, a także wyjaśniają wątpliwości i odpowiadają na pytania podczas bezpośrednich rozmów. Wszystkie te działania mają na celu zapoznanie pracowników z założeniami programu PPK i przygotowanie pracodawców do wdrożenia go w firmach.

Wśród największych firm, które wzięły w nich udział, znalazły się m.in.: Poczta Polska, Polskie Linie Kolejowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, PKP Cargo, Rossmann, Lidl Polska, Castorama Polska, Leroy Merlin Polska, Eurocash, Alior Bank, Energa, PKP Intercity, Euro Net, Sokołów, Makro Cash And Carry, Skanska, Leclerc Polska, Netto, H&M Hennes & Mauritz, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Cersanit, Grupa Azoty, Orbis, Telewizja Polska, Ministerstwo Finansów, Metro Warszawskie, Adamed Pharma, Deloitte CE Business Services, Deutsche Bank Polska, Apart, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Agora, Agencja Rozwoju Przemysłu, Mostostal Warszawa, Innogy Polska, Wawel, Gedeon Richter Polska, Hochland Polska, Mercedes Benz Manufacturing Poland, Akademia Leona Koźmińskiego, Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców, Wars, Stocznia Remontowa Nauta, Herbapol Lublin.

Od 1 stycznia 2020 r. do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączyły kolejne przedsiębiorstwa, które według stanu na 30 czerwca 2019 roku zatrudniały co najmniej 50 osób. Potencjalna liczba podmiotów zobowiązanych do utworzenia PPK w II turze to 19,5 tysiąca.

Warto dokonać krótkiego podsumowania I etapu wdrożenia PPK w największych przedsiębiorstwach, czyli tych zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Według statystyk, ponad milion osób – dokładnie 1128 tysięcy – reprezentujących 3864 firmy rozpoczęło proces oszczędzania w PPK. Udział w programie wyniósł 39%, co stanowi obiecujący wynik, biorąc pod uwagę krótki czas, jaki upłynął od przystąpienia do programu pierwszych podmiotów. W związku z rozpoczęciem II tury programu PFR Portal PPK rozpoczął nowy cykl szkoleń otwartych dla pracowników i pracodawców.

Spółka PFR Portal PPK działa na rzecz m.in. przedsiębiorców, pomagając usprawnić proces implementacji PPK w firmie. Więcej informacji na temat programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz planowanych szkoleń znajduje się na stronie internetowej: www.mojeppk.pl.

Przeczytaj pozostałe artykuły raportu »

PPK w praktyce firm 

W styczniu druga grupa przedsiębiorstw mocą ustawy musiała uruchomić Pracownicze Plany Kapitałowe. Znalazła się w nieco lepszej sytuacji niż firmy zatrudniające powyżej 250 osób, na które ten obowiązek spadł już w lipcu ubiegłego roku – mogła skorzystać z ich doświadczeń i kroczyć przetartą nieco ścieżką.

Droga pełna wyzwań 

Marcin Mika PL

Naliczanie wynagrodzeń i wpłat, zarządzanie dokumentami i terminami zgłaszania pracowników do instytucji finansowych oraz niska integracja systemów kadrowo-płacowych z systemami IT instytucji finansowych – to tylko kilka obszarów związanych z PPK, które, zaledwie parę miesięcy od uruchomienia programu, zdaniem większości pracodawców wymagają zmian.

Nie takie PPK skomplikowane 

Krzysztof Kamiński PL

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostało objętych blisko 20 tysięcy firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Firmy te powinny zawrzeć umowę o zarządzanie środkami z wybraną instytucją finansową do 24 kwietnia.


Najpopularniejsze tematy