Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Rozwój zawodowy kobiet na dynamicznym rynku pracy

Zmiany technologiczne rewolucjonizują biznes, sprawiając, że kompetencje cyfrowe stają się niezbędne do przetrwania na rynku pracy. Zanim osiągniemy parytet płci, warto skoncentrować się na równych szansach dla kobiet w obszarze edukacji cyfrowej.

W CIĄGU najbliższych 20–25 lat ponad połowa istniejących dziś profesji zniknie wskutek zmian technologicznych, a 65% dzieci obecnie zaczynających naukę będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Choć tezy te wydają się rewolucyjne, zmiany, które prognozują eksperci, już się dokonują. A to rodzi wiele pytań. Jak przygotować się na przyszłość? W jakie kompetencje inwestować? Dlaczego szczególną uwagę powinniśmy poświęcić w tym aspekcie kobietom?

Dane Eurostatu pokazują m.in., że kobiety pracujące w UE zarabiają średnio 12,7% mniej za godzinę niż mężczyźni. Już ta dysproporcja powinna skłonić nas do działań na rzecz edukacji cyfrowej kobiet, bo może to pomóc w wyrównaniu ich szans na rynku pracy w atrakcyjnych branżach.

Edukacja cyfrowa podstawową umiejętnością

Kompetencje cyfrowe są dziś niezbędne tak w życiu codziennym, jak i zawodowym. Zaliczamy do nich m.in. umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów czy tworzenia treści cyfrowych (w tym programowanie), dbanie o bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem), a nawet rozwiązywanie problemów czy krytyczne myślenie.

Niestety, unijny indeks Women In Digital (WID), skupiający się m.in. na ogólnych umiejętnościach kobiet związanych z korzystaniem z internetu, prezentuje niepokojące dane – Polki zajmują w tym rankingu trzecie miejsce od końca w całej Unii Europejskiej. Edukacja cyfrowa kobiet to obszar wymagający pilnego wsparcia, opartego na silnych, wewnątrzsektorowych partnerstwach.

Lifelong learning, czyli dlaczego warto uczyć się całe życie

Na rynku pracy obserwujemy odejście od stabilnej, linearnej kariery zawodowej w jednej dziedzinie na rzecz realizowania wielu zróżnicowanych projektów – tzw. mikrokarier, które wymagają ciągłego uczenia się nowych umiejętności, co tworzy liczne szanse dla kobiet.

Zwłaszcza że odpowiedzią na dotkliwe dla przedsiębiorców niedobory pracowników o odpowiednich kwalifikacjach są programy szkoleniowe skupiające się na reskillingu (tj. zdobywaniu nowych umiejętności w celu przygotowania się do nowej roli / zmiany zawodu) i upskillingu (tj. rozwoju posiadanych już kwalifikacji i umiejętności, najczęściej w ramach obecnej roli bądź awansu pionowego) kandydatów.

Jak wynika z analizy Just Join IT i Rocket Jobs, chęć przekwalifikowania wykazuje niemal 1/3 badanych pracowników sektora „white collar”, a do podjęcia tej decyzji bardziej skłonne są kobiety niż mężczyźni.

Fundacja Polska Bezgotówkowa wspiera przedsiębiorczość kobiet

Biznes, zwłaszcza sektor finansowy, wspiera kariery zawodowe kobiet przez wewnętrzne programy rozwoju i różnorodności, jednak nadal pozostaje tu duże pole do zagospodarowania. Jednym z projektów Fundacji Polska Bezgotówkowa jest platforma Akademia Przedsiębiorcy, będąca merytorycznym i bezpłatnym kompendium wiedzy na temat prowadzenia biznesu i kompetencji cyfrowych.

Aktywnie włączamy się także w projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa kobiet i wyrównywanie szans w biznesie. Jesteśmy partnerem programu Top Women w e‑biznesie oraz ambasadorem wyróżnienia Champion of Change w konkursie Bizneswoman Roku Fundacji Sukces Pisany Szminką. Wspieramy też kobiety o potencjale przywódczym w ramach działań Vital Voices Polska – inicjatywy, która daje możliwość rozwoju osobistego, mentoringu oraz czerpania wiedzy i wymiany doświadczeń. W minionym roku wsparliśmy również pierwszą polską edycję programu Visa She’s NEXT, poświęconego rozwojowi przedsiębiorczości kobiet.

Wierzymy, że wspólnymi działaniami osiągniemy pełny parytet szybciej niż za 131 lat, jak szacuje Światowe Forum Ekonomiczne. •


Najpopularniejsze tematy