Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Proste wybory mogą mieć ogromne znaczenie dla cyfrowej współpracy

Dzięki prostym decyzjom dotyczącym wykorzystania narzędzi do współpracy zespoły mogą wejść na drogę, która prowadzi albo do inkrementalnych, albo przełomowych innowacji.

Szeroko rozpowszechnione przejście na pracę zdalną, jakie miało miejsce w kilku ostatnich latach, sprawia, że narzędzia do cyfrowej współpracy stają się w coraz większym stopniu niezbędne dla komunikacji pracowników i koordynacji ich działań. Wielu menedżerów obawia się, że spadek liczby bezpośrednich interakcji pomiędzy członkami zespołów ograniczy kreatywność i innowacyjność. Dlatego liderzy bazują na oprogramowaniu takim jak firmowe media społecznościowe lub narzędzia do przeprowadzania czatów, aby pomóc zwłaszcza pracownikom we wzajemnych kontaktach. W jaki sposób te platformy wpływają na twórczą współpracę i jak menedżerowie mogą użyć ich do tego, aby sprzyjały jej efektywności?

Postanowiliśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, skupiając się na tym, w jaki sposób użycie tych narzędzi wpływa na dwa dynamiczne elementy, które – jak wynika z wcześniejszych badań – oddziałują na proces i efektywność pracy kreatywnych zespołów i rozwiązywania problemów. Tymi elementami są przejrzystość i prywatność. Grupy, które pracują w przejrzysty sposób w obrębie większej organizacji, mają styczność z szerszym kręgiem pracowników, między innymi za sprawą spontanicznych kontaktów z nieznanymi dotąd kolegami, którzy pracują w innych częściach firmy. Grupy te nawiązują kontakty z różnymi osobami i otwierają się na nowe punkty widzenia, co może sprzyjać kreatywności. Z drugiej strony zespoły kreatywne, które wolą pracować w zgodzie z zasadą prywatności, czerpią korzyść z bezpiecznej przestrzeni, charakteryzującej się zaufaniem. To poczucie sprzyja autentyczności i kreatywności, podejmowaniu ryzyka i inkubacji pomysłów, co również może kreować przestrzeń dla innowacji. Ten sposób pracy sprzyja nawiązywaniu więzi cementujących wspólną tożsamość, która może owocować silniejszą motywacją do wnoszenia wkładu i angażowania się.

Zostało 83% artykułu.

Materiał dostępny tylko dla subskrybentów

Dołącz do subskrybentów MIT Sloan Management Review Polska Premium!

Jesteś subskrybentem? Zaloguj się »

Wietske Van Osch

Kierownik katedry mediów społecznościowych i cyfrowej współpracy na uczelni HEC w Montrealu i profesorem nadzwyczajnym na Michigan State University.

Burcu Bulgurcu

Profesor nadzwyczajny i badacz w Ted Rogers School of Management na Metropolitan University of Toronto.


Najpopularniejsze tematy