biznes technologie innowacje
technologiczna strona biznesu
biznes technologie innowacje
najważniejsze informacje zebrane w jednym miejscu

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Neutralność klimatyczna impulsem dla innowacji

Neutralność klimatyczna impulsem dla innowacji

(Nr 12, marzec 2022)

Producenci cementu i betonu stoją przed nowym, olbrzymim wyzwaniem – osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wprawdzie Cembureau, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego zrzeszające 27 krajowych organizacji branżowych, opracowało mapę drogową prowadzącą do tego celu, dotarcie do niego nie będzie jednak łatwe.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST GRUPA GÓRAŻDŻE

NIEZBĘDNY BĘDZIE DALSZY rozwój zaawansowanych technologii umożliwiających zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie zużycia surowców, szczególnie energii.

Z tym wyzwaniem mierzy się jeden z liderów pod względem innowacyjności Grupa Górażdże. Polskie cementownie będą odgrywać istotną rolę w tej strategii.

Pod koniec 2020 roku koncern HeidelbergCement, do którego należy Grupa Górażdże, ogłosił nową strategię Beyond 2020, określającą najważniejsze cele na przyszłość. Pierwszym celem jest osiągnięcie do roku 2030 wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie poniżej 500 kg na tonę cementu. Już 20 lat później – według założeń Grupy – produkcja cementu będzie neutralna klimatycznie.

Oczywiście, działania na rzecz neutralności klimatycznej rozpoczęły się w Grupie Górażdże już wiele lat temu.

W porównaniu do roku 1990, będącego dla sektora rokiem bazowym, branża zredukowała poziom emisji o ponad 30%. Udało się również zagospodarować produkty uboczne z innych gałęzi przemysłu, m.in. żużel wielkopiecowy z przemysłu stalowniczego czy popiół lotny z energetyki.

Kierownictwo Grupy Górażdże podkreśla jednak, że jest jeszcze wiele do zrobienia. – Aby osiągnąć zakładane cele, konieczne jest nie tylko utrzymanie dotychczasowego poziomu redukcji emisji, ale też znaczne przyspieszenie tego procesu. Zauważamy postępujące zmiany klimatyczne i nie zamierzamy przechodzić wobec nich obojętnie. Jako znaczący uczestnik rynku, chcemy z całą mocą podkreślić, że nasze działania muszą być teraz jeszcze bardziej zdecydowane. Dlatego w ostatnich latach znaczącą część naszych przychodów reinwestujemy w rozwój innowacji, wierząc, że to właśnie w tej przestrzeni mamy najwięcej do wygrania, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i biznesowymmówi Andrzej Reclik, prezes zarządu Grupy Górażdże.

Innowacyjne technologie

Jednym z przykładów działań na rzecz neutralności klimatycznej w Cementowni Górażdże jest powstająca instalacja wychwytywania dwutlenku węgla, stanowiąca część większego, międzynarodowego projektu badawczego ACCSESS, który uzyskał dofinansowanie z unijnego programu Horyzont 2020. W projekt zaangażowało się aż 18 podmiotów, w tym tak znane firmy naftowe i gazowe, jak m.in. Equinor, Shell czy TotalEnergies. Projekt ACCSESS ma zakończyć się w kwietniu 2025 roku i powinien dostarczyć kompleksowych odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności i skalowalności, a także metod transportu i składowania wychwyconego dwutlenku węgla. – To jedna z najbardziej obiecujących technologii, a doświadczenia wypracowane podczas jej realizacji pomogą Grupie Górażdże w istotny sposób zredukować poziom emisji w najbliższych latachocenia Andrzej Reclik.

Zielona energia

Bardzo ważnym etapem rozwoju strategii na rzecz ochrony klimatu staje się również pozyskiwanie coraz większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Nic więc dziwnego, że Grupa Górażdże oraz światowy ekspert w dziedzinie źródeł odnawialnych, koncern BayWa r.e., podpisały dziesięcioletni kontrakt na zakup energii z elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy. Obiekt ten jest pierwszą w Polsce niesubsydiowaną elektrownią fotowoltaiczną, wspieraną umową w formule corporate PPA (ang. Power Purchase Agreement).

– Elektrownia w Witnicy jest jedną z największych i najbardziej efektywnych farm fotowoltaicznych w Polsce, a my cieszymy się, że w tym projekcie współpracujemy z tak doświadczonym partnerem. Z perspektywy Grupy Górażdże kolejnym krokiem będzie przekonanie i systematyczna edukacja klientów w zakresie dokonywanych zmian, ponieważ znacząca ewolucja portfolio produktów wpłynie również na znaczące zmiany w ich procesach produkcyjnych. Jesteśmy jednak spokojni o przyszłość tego projektu. Widzimy bowiem, jak szybko rośnie świadomość rynku w kwestii zrównoważonego rozwoju i jak wiele już dziś nasi partnerzy i klienci robią na rzecz ochrony klimatuprzekonuje Andrzej Reclik.

Domy przyszłości

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku redukcji śladu węglowego jest produkcja nowego niskoemisyjnego betonu EcoCrete. Dzięki zaangażowaniu naukowców m.in. z Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów Grupy Górażdże powstała innowacyjna mieszanka oparta o ideę gospodarki cyrkularnej, zdekarbonizowane produkty i optymalizację łańcucha dostaw. EcoCrete wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu i występuje w dwóch odmianach – z 50- i 60‑procentową redukcją emisji COIndeks dolny 2 na metr sześcienny betonu w stosunku do produktów bazowych. – Ten produkt odzwierciedla holistyczne spojrzenie na zrównoważony rozwój w całym cyklu życia produktu. Począwszy od wykorzystania czystej, ekologicznej energii m.in. z elektrowni w Witnicy, poprzez stosowanie wody z recyklingu oraz surowców wtórnych, aż po wydłużony czas użytkowania i 100 procentowy recykling betonu na etapie demontażu. Beton jest i pozostaje produktem wytwarzanym regionalnie, o sprawdzonych parametrach jakościowych i technologicznych, a wszystkie nasze działania są certyfikowane, transparentne i weryfikowalne. To daje nam mocny fundament do pracy nad kolejnymi, być może jeszcze lepszymi, rozwiązaniami – tłumaczy Andrzej Reclik.

Certyfikat dobrych praktyk

Starania Grupy Górażdże na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw Grupy Górażdże potwierdzone zostały m.in. uzyskaniem certyfikatu Concrete Sustainability Council (CSC) przez Górażdże Beton. Uzyskanie takiego certyfikatu poprzedzone jest przez skrupulatny audyt, w ramach którego sprawdzana jest transparentność procesu produkcji, dbałość o względy ekonomiczne, socjalne oraz środowisko naturalne w całym łańcuchu dostaw. Certyfikat przyznaje Concrete Sustainability Council, czyli Rada ds. Zrównoważonego Betonu, powołana przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). – Ideą naszych działań związanych z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem i neutralnością klimatyczną jest możliwość wyrażenia ich w konkretnych, twardych liczbach lub certyfikatach opartych o wiarygodną metodologięzapewnia prezes zarządu Grupy Górażdże.