Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Na dobrostan pracowników trzeba patrzeć z różnych perspektyw

Dobrostan pracowników to nie tylko oferowane i dostępne dla osób zatrudnionych rozwiązania, ale także dobra kultura organizacyjna firmy, wpływająca na jakość życia w różnych sferach, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracowników. W firmie Fortum do aspektu samopoczucia podchodzimy holistycznie, gdyż wiemy, że człowiek i jego potrzeby są największą wartością.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST FORTUM

NIE MA JEDNEGO uniwersalnego sposobu na zadbanie o dobrostan pracowników, ponieważ każdy człowiek jest inny. Działania well‑beingowe powinny mieć charakter nie tylko szerokiej oferty rozwiązań oferowanych zatrudnionym, ale głównie stanowić integralny element kultury organizacji. Istotnym jest, aby pracownicy angażowali się w działania na rzecz dbania o samopoczucie zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu prywatnym. Dlatego w Fortum promujemy kulturę otwartego przywództwa, bazującą na trzech głównych zasadach:

  • Wierzymy w to, co najlepsze w naszych ludziach. Wierzymy w naszych ludzi, co daje im siłę, by sami uwierzyli w siebie, rozwijali się i potrafili przekraczać własne oczekiwania.

  • Chcemy dla naszych pracowników tego, co najlepsze. Tworzymy środowisko pracy i kulturę firmy, które sprzyjają rozwojowi naszych pracowników.

  • Od naszych ludzi oczekujemy wszystkiego, co najlepsze. Ponieważ wierzymy w naszych ludzi i zapewniamy im dobre środowisko pracy, możemy oczekiwać, że będą osiągać wyniki. Jesteśmy pewni, że zrobią więcej, niż oczekujemy.

W ramach kultury Otwartego Przywództwa zdefiniowane zostały zachowania, takie jak aktywne promowanie dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, bycie wzorem do naśladowania dzięki wspieraniu i wzmacnianiu wartości czy inspirowanie do osiągania i przekraczania wyznaczonych celów. Oczekujemy określonych zachowań w ramach zdefiniowanego przywództwa nie tylko od liderów zarządzających zespołami, ale od każdego pracownika, niezależnie od stanowiska i roli, jaką pełni w organizacji. Tylko dzięki temu możliwa jest faktyczna i trwała zmiana na rzecz lepszego samopoczucia wszystkich pracowników w Fortum.

Wiemy, że na dobrostan wpływa wiele czynników – począwszy od przekonań i wartości, jakimi kierują się pracownicy, poprzez to, jak widzą siebie i swoje życie, a skończywszy na jakości relacji osobistych. Istotne jest także to, czy ludzie mają poczucie kontroli nad swoim życiem oraz czy są w stanie równoważyć różne role i obowiązki. Kluczowe jest również zdrowie fizyczne i psychiczne. Świadomi tych wszystkich aspektów dostosowujemy w Fortum inicjatywy dobrostanowe do różnych perspektyw:

  • indywidualnej – każdy pracownik ma możliwość skorzystania z wybranych przez siebie działań. Proponujemy m.in. badania poziomu dobrostanu, coaching indywidualny, realizowany przez współpracującą z nami firmę Hintsa, która umożliwia przygotowanie spersonalizowanego planu rozwoju osobistego. Oferujemy również porady doświadczonych ekspertów w zakresie ergonomii pracy, odżywiania, snu czy aktywności fizycznej (przykładowo w ramach współpracy z Medicoverem). W ramach ścieżki indywidualnej zachęcamy do korzystania z programu wsparcia psychologicznego, świadczonego przez zewnętrznych psychologów i terapeutów z firmy Auntie dla osób w trudnych sytuacjach życiowych.

  • zespołowej – uwzględnia perspektywę całego działu i pracujących w nim ludzi, którzy mogą mierzyć się z podobnymi problemami w zakresie dobrostanu. Do rozwiązań, z jakich korzystają zespoły w Fortum, można zaliczyć badanie dobrostanu całego zespołu, coaching zespołowy (ze szczególnym skupieniem się na wybranych przez grupę aspektach, np. wypoczynku i śnie). Ważne są również wspólne formy aktywności fizycznej, np. piesze wycieczki po górach, zajęcia z jogi lub nordic walkingu, mające miejsce podczas wyjazdów czy spotkań integracyjnych. Tego typu warsztaty oraz konkursy zespołowe podejmowane w ramach własnych inicjatyw zespołów służą podnoszeniu świadomości w obszarze zdrowia oraz wpływają na wzajemne motywowanie się członków zespołów (np. poprzez mierzenie kilometrów pokonanych na rowerze czy ilości pokonanych kroków).

  • organizacyjnej – działania prowadzone dla wszystkich pracowników jednocześnie, do których mogą przystąpić dobrowolnie. Są to m.in. badania samopoczucia, wykonywane cyklicznie w ramach sprawdzenia zaangażowania pracowników, jak i przeprowadzane w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie tych trudnych, takich jak pandemia czy konflikty zbrojne. Realizujemy także ogólnofirmowe kampanie na rzecz poprawy well‑beingu pracowników, przykładowo „Wrzuć na luz – upewnij się, że masz czas na relaks i odpoczynek”. Tego rodzaju inicjatywy odbywają się kwartalnie lub w poszczególnych miesiącach roku. Dbamy o organizowanie specjalnych wydarzeń firmowych, takich jak firmowe biegi czy plogging – połączenie joggingu ze zbieraniem śmieci, ponieważ ważne jest dla nas dążenie do zmian dla czystszego świata. Poprzez własne działania chcemy wpływać na jakość naszego najbliższego otoczenia. Prowadzimy również kampanie zachęcające do konkurowania między całymi zespołami, jak i pojedynczymi pracownikami. Do rywalizacji wykorzystujemy platformę komunikacyjną Yammer, na której pracownicy mogą zamieszczać fotorelacje ze swoich aktywności, oraz aplikację HeiaHeia, gdzie każdy może rejestrować swoje aktywności i ma możliwość pozyskiwania punktów za wykonane działania.

Zadbaliśmy też o to, aby regularnie przypominać pracownikom o konieczności zrobienia krótkiej przerwy w pracy. W tym celu korzystamy z narzędzia „Break Pro”, które w zależności od preferowanych ustawień użytkowników zachęca do wykonania prostych, kilkuminutowych ćwiczeń. Aktywności ruchowej sprzyja także możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach online, organizowanych raz w tygodniu z trenerami firmy Hintsa, oraz dostępne w każdym momencie, bogate zasoby wideo umieszczone w aplikacji HeiaHeia.

Wszyscy zatrudnieni mogą skorzystać z dofinansowanych przez Fortum kart Multisport, natomiast pracownicy elektrociepłowni w Zabrzu mogą użytkować dedykowaną im siłownię na terenie zakładu pracy. Świadomie podchodzimy również do kwestii odżywiania, stąd też warto wspomnieć, że przykładamy szczególną wagę, aby dystrybuowane w naszych zakładach przekąski były zdrowe i pożywne.

Wdrażanie wszelkiego rodzaju działań wspierających poczucie dobrostanu powinno być priorytetem firm. Spojrzenie z kilku różnych perspektyw na aspekt samopoczucia pracowników, którzy są największą wartością każdej organizacji, przekłada się na ogólne zadowolenie z życia, mające bezpośrednie przełożenie na wyniki w pracy.


Najpopularniejsze tematy