Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Jak organizacje Fintech cyfryzują swoją infrastrukturę IT

Technologia w instytucjach finansowych pełni funkcję krwiobiegu. Jest katalizatorem zmian opartych na digitalizacji i zarządzaniu danymi oraz źródłem innowacji. Fintech, dzięki tworzeniu rozwiązań opartych na nowoczesnych, szybko modyfikowalnych rozwiązaniach, należy obecnie do najszybciej rozwijających się branż.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST ORANGE

Procesy operacyjne są tak skonstruowane, by klient dostał dokładnie to, czego oczekiwał. Szybko i bezpiecznie. By sprostać tym potrzebom, organizacje Fintech muszą błyskawicznie reagować na zmieniające się otoczenie (jak chociażby lawinowo rosnąca liczba przetwarzanych danych czy zagrożenie cyberatakami) i wprowadzać technologie, które znacząco ułatwią zwinne zarządzanie organizacją. Jedną z nich jest wirtualizacja architektury IT, na co zdecydowała się firma Femion Technology.

Chmura – pierwszy krok w transformacji

Wdrożenie w firmie rozwiązań chmurowych nie tylko przyczynia się do skutecznej cyfryzacji całej działalności operacyjnej firmy, ale też znacznie ułatwia wprowadzanie do niej kolejnych technologii. Wartością biznesową cloud computingu są aspekty użytkowe, możliwość budowy architektury mikroserwisowej, elastyczność i skalowalność, łatwość zarządzania danymi, rozwój analityki biznesowej z możliwością wspomagania AI. Skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy dla Femion okazało się atrakcyjną opcją z uwagi na niski koszt wejścia i płacenie wyłącznie za dostęp i zasoby, których w danym momencie firma potrzebowała.

Konsorcjum Femion Technology, działające jako krajowa instytucja płatnicza, to sieć firm o zróżnicowanej specyfice działania. Tworzą one ekosystem usług opartych na rozwiązaniach otwartej bankowości w zakresie przekazów pieniężnych i pożyczek oraz odroczonych płatności, będących alternatywą dla kredytu kupieckiego lub faktoringu.

Pandemia, kolejne lockdowny i ograniczenie mobilności całego społeczeństwa były krytyczne w działalności Femion. Zrodziły potrzebę zmiany modelu biznesowego i wdrożenia usług świadczonych zdalnie. Firma, widząc potencjał otwartej bankowości, zdecydowała się, aby wejść w ten obszar. W kwietniu 2020 roku otrzymała licencję AIS (Account Information Service), jako regulowany dostawca usług dostępu do informacji o rachunku, i stała się pionierem w tej dziedzinie. Wprowadzenie szerszej palety usług online wymagało jednak usprawnienia całej infrastruktury teleinformatycznej, ponieważ korporacja korzystała z własnych, starzejących się serwerów i niewystarczająco wydajnej platformy chmurowej. Okazało się, że najskuteczniejszą i najbardziej elastyczną metodą na rozwiązanie problemu jest skorzystanie z chmury obliczeniowej od zewnętrznego dostawcy.

W tej sytuacji zarząd zdecydował, aby przenieść wszystkie zasoby do jednego dostawcy, który spełniałby wymagania KNF. Najkorzystniejszym rozwiązaniem było wdrożenie usługi chmurowej od Orange i Integrated Solutions. Dlaczego? Zalecenia KNF dotyczą m.in. włączenia do umowy zapisów dotyczących efektywnego nadzoru nad dostawcą, który poddaje się nadzorowi regulatora, wdrożenia planu wyjścia, zatrudnienia odpowiedniego personelu, a także zobowiązania dostawcy do niezwłocznego informowania o incydentach bezpieczeństwa. Chmura Integrated Computing wyróżnia się na tle konkurencji właśnie z tego powodu: spełnia wszystkie te wymagania.

Rozwiązanie VMware

Zarząd nakreślił sytuację, wyjaśniając swoje cele i oczekując, że operator odpowie na potrzeby Femion i sprosta oczekiwaniom. Integrator zaproponował rozwiązanie chmurowe oparte na technologii VMware. Jego podstawą jest wirtualne centrum danych bazujące na technologii wirtualizacji firmy VMware, z panelem klienta Cloud Director do samodzielnego zarządzania przydzielonymi zasobami. W efekcie konsorcjum ma zagwarantowaną zwiększoną wydajność infrastruktury odpornej na pojedyncze punkty awarii. Ponadto spełniono wszystkie wymagania zawarte w rekomendacjach Krajowego Nadzoru Finansowego.

PODSTAWOWE WYRÓŻNIKI FINTECH

Mobilność, kreatywność, dynamizm, szybkość reakcji – dzięki takim atutom Fintechy zyskują popularność wśród klientów i coraz śmielej rywalizują z bankami. Zgodnie z opracowanym przez EY wskaźnikiem Fintech Adoption Index, 30% konsumentów korzysta z co najmniej 2–3 usług Fintech, a konsumenci ci są również coraz bardziej świadomi tego, że Fintech jest częścią ich codziennego życia.

Dzięki profesjonalnej obsłudze specjalistów Orange i Integrated Solutions klienci mają pewność, że informacje nie wyciekną na zewnątrz, zostanie utrzymana integralność danych i nieprzerwany do nich dostęp. Co niezwykle ważne – dostawca zapewnia utrzymanie kosztów obsługi IT na dotychczasowym poziomie, z jednoczesnym podniesieniem wydajności oraz gwarancjami ciągłości działania biznesu. Po pomyślnie zakończonych bezpłatnych testach platformy chmurowej przedstawiciele Femion zdecydowali się na produkcyjne wdrożenie rozwiązania.

Outsourcing infrastruktury

Trend „zamiast mieć, lepiej użytkować” doskonale sprawdza się w przypadku firmowego IT. Chmura Integrated Computing zapewnia kompleksowe, elastyczne oraz bezpieczne środowisko wirtualne bez konieczności inwestycji we własne centrum danych. Infrastruktura w chmurze pozwala działowi IT klienta, tak w przypadku Femion, jak i innych firm, tworzyć wartość poprzez brak kosztów inwestycyjnych związanych z jej budową, ewentualnie poprzez ograniczenie nakładów na tego typu inwestycje i zamianę ich na miesięczne opłaty abonamentowe tylko za wykorzystane zasoby. Tym samym klient może optymalnie korzystać z zasobów IT i nie ponosić kosztów wynikających z zakupu sprzętu czy wyposażenia serwerowni. Ma też zapewniony wysoki poziom SLA (Service Level Agreement), gwarantujący ciągłość działania infrastruktury.

Bezpieczny IaaS

Według badań Orange tempo rozwoju usług cloud wynosi aż 30% rocznie i jest nawet 6‑krotnie wyższe w porównaniu z całym rynkiem IT. Popularność rozwiązań chmurowych wynika z prostego powodu – pozwala firmom skupić się na realizacji celów biznesowych bez inwestycji w infrastrukturę IT i ponoszenia kosztów jej utrzymania. Oszczędności, jakie przynosi chmura od Orange i Integrated Solutions, są jednak dużo większe. Optymalizację kosztów zapewnia model rozliczeń Pay as You Go (PaYG), gdzie klient płaci jedynie za wykorzystane zasoby. Klient nie napotka też niespodzianek związanych z bezpieczeństwem swoich danych. Trzy centra danych zlokalizowane w Polsce spełniają najwyższe normy: Ochrony Danych Osobowych w Chmurze ISO 27018; Systemu Zarza?dzania Bezpieczen´stwem Informacji ISO 27001 i Zarza?dzania Cia?głos´cia? Działania ISO 22301. Od stworzenia rozwiązania 8 lat temu nie odnotowano ani jednego przypadku niedostępności usług infrastruktury centrum danych, a przed cyberatakami Data Center chroni zespół doświadczonych ekspertów CERT Orange Polska. •

Zajrzyj na stronę Integrate Computing. Przekonasz się, że chmura obliczeniowa to bezpieczne miejsce dla Twojej firmy.


Najpopularniejsze tematy