Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Impetus et momentum, czyli jak wspierać rozwój liderek

Były, są i z nami będą – stereotypy związane z płcią w życiu zawodowym. Często to one mają wpływ na to, jak postrzegamy i oceniamy kompetencje zawodowe. Sprawiają też, że kobiety na stanowiskach kierowniczych borykają się z przeszkodami.

Z ROKU NA ROK Polki kompetencjami zawodowymi oraz sukcesami liderskimi potwierdzają, że istnienie stereotypów staje się stereotypem samym w sobie. Nagłaśniane osiągnięć kobiet powoduje, że dobre przykłady stają się codziennością, wzmacniając w opinii publicznej wizerunek Polek jako najwyższej klasy menedżerów. Ma to też dalej idące pozytywne konsekwencje.

Zgodnie z powiedzeniem: „czym skorupka za młodu nasiąknie”, młode kobiety inspirują się historiami liderek, nabierając przekonania, że płeć nie jest przeszkodą na drodze do sukcesu. W efekcie stereotypy tracą na sile i w kolejnych pokoleniach mają szansę być zmarginalizowane lub ostatecznie obalone.

Imperatyw adaptacji

W czasie intensywnych zmian technologicznych i społecznych kluczowe dla kobiet liderek jest nadążanie za trendami cyfrowymi, ale też zmianami pokoleniowymi. Obecna epoka, nazwana przez N. Merchant jako „Social Era”, zmieniła paradygmat działania biznesu z binarnego na wieloaspektowy, kładąc duży nacisk na czynnik ludzki. Ta świadomość oznacza odejście od przestarzałego myślenia wynikowego i wymaga zniuansowanego zrozumienia innowacyjnych modeli biznesowych.

Dążenie do zysku nie oznacza poświęcania celów społecznych czy zaangażowania tworzących się w firmie społeczności. Celem nowoczesnych firm jest wyjście poza wskaźniki finansowe i wywieranie pozytywnego wpływu na dobrobyt jej pracowników reprezentujących różne pokolenia, płcie czy poglądy. Kobiety liderki to rozumieją i łatwo adaptują się do nowych reguł biznesowej gry.

Wieloaspektowe współistnienie

Harmonijne wplatanie czynnika wrażliwości społecznej do zarządzania zyskuje na sile i pewnie dlatego stworzony w latach sześćdziesiątych XIX wieku koncept grup zasobów pracowniczych (Employee Resource Group, ERG) wraca do łask, pełniąc niezastąpioną funkcję w pracy nad inkluzywnością. ERG to odpowiedź na potrzeby organizacji i pracowników, a ich zasadność potwierdza fakt, że obecnie ERG funkcjonują w 90% firm z listy Fortune 500.

Kobiece ERG pomagają zwiększać zaangażowanie, tworzyć wspólnotę i poczucie przynależności, a także rozwijać cechy przywódcze. Obserwacje potwierdzają, że kobiety biznesu gotowe na wzajemną wymianę doświadczeń chętnie dzielą się wskazówkami i poradami, które ułatwiają godzenie wielu życiowych i zawodowych ról.

Kobiety są otwarte na zmiany i chętnie wykorzystują potencjał nowych technologii, by zwiększać swoją efektywność i zyskiwać czas na stymulujące wyzwania. Nie trwają w przeszłości, nie walczą ze zmianą – wykorzystują wrodzoną intuicję oraz umiejętność absorpcji i syntezy twardych danych z emocjami. Duża elastyczność pozwala liderkom naturalnie odrzucać założenia, że „jutro będzie tak jak dziś”, charakterystyczne dla metody predykcji naiwnej.

Przecieranie przez kobiety szlaków nowoczesnego zarządzania z pewnością nie jest łatwe, ale może być wyjątkowo satysfakcjonujące, gdy potrafimy czerpać z doświadczeń innych i być dla siebie oparciem. Ważna jest integracja wśród kobiet biznesu. Wymiana praktyk pozwala szybciej pokonywać wyzwania, podejmować lepsze decyzje, a jednocześnie zachowywać kobiecość i dbać o dobrostan. Nieocenione jest też znalezienie mentora, który wymaga od nas ciągłego rozwoju, stale podnosi poprzeczkę, motywuje do wykraczania poza strefę komfortu, ale też nieustająco kibicuje i wspiera. Tak jak my same powinnyśmy się wspierać i sobie kibicować, będąc najważniejszymi promotorkami własnych sukcesów i wierząc w swoje możliwości. •


Najpopularniejsze tematy