Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Cykl życia pracownika: klucz do sukcesu organizacji

W każdej firmie pracownik to coś więcej niż tylko jego stanowisko – to podróż pełna wyzwań i sukcesów, od momentu rekrutacji aż po ostatni dzień w organizacji. Strategiczne zarządzanie cyklem życia pracownika może przekształcić firmę w miejsce, gdzie zaangażowanie, produktywność i lojalność stają się źródłem przewagi. Ale do tego potrzebne są dane i system do ich analizowania.

W POSZUKIWANIU SPOSOBÓW na lepsze zarządzanie talentami w organizacji coraz więcej firm zwraca uwagę na analitykę personalną i cykl życia pracowników. To pojęcie odnoszące się do różnych faz, przez które przechodzi pracownik w trakcie swojej kariery w firmie. Z perspektywy firmy zarządzanie tym cyklem wymaga strategii mającej na celu przyciągnięcie, rekrutację, wdrożenie, utrzymanie zaangażowania, poprawę wydajności oraz zarządzanie rotacją pracowników. Proces ten jest nieustanny i złożony, wymagający przemyślanej analizy oraz wdrożenia odpowiednich działań. Jak wynika z raportu Deloitte nt. kapitału ludzkiego, już 56% firm inwestuje w nowoczesne narzędzia HR, takie jak platformy do analizy danych, które pomagają w zarządzaniu cyklem życia pracownika. Technologie te umożliwiają monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz podejmowanie decyzji opartych na danych, a nie intuicji. Stawka jest bowiem zbyt wysoka.

Znaczenie cyklu życia pracownika

Pielęgnowanie podróży pracownika świadczy o zaangażowaniu firmy w rozwój, dobre samopoczucie i ogólny sukces swojej załogi, a kiedy ludzie czują się doceniani, wspierani i zaangażowani niezależnie od momentu ich kariery, napędzają osiągnięcia firmy. Przede wszystkim świadome zarządzanie cyklem życia pracownika pozwala wspierać jego pozytywne doświadczenia na różnych etapach okresu zatrudnienia. Pomaga to zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju, większą satysfakcję z pracy oraz poczucie sensu, co przekłada się na większe zaangażowanie, innowacyjność czy lojalność. Według badań Gallupa, firmy z wysokim poziomem zaangażowania pracowników są o 21% bardziej produktywne i generują o 22% większe zyski. Ponadto koszt zastąpienia jednego pracownika może wynosić od 50% do 200% jego rocznego wynagrodzenia, co dodatkowo podkreśla znaczenie efektywnego zarządzania całym cyklem życia pracownika.

Co istotne, monitorowanie cyklu życia pracownika pozwala trzymać rękę na pulsie i reagować w odpowiednim momencie na pojawiające się problemy. Dzięki temu można zatrzymać najcenniejszych specjalistów w organizacji. Stabilny, utalentowany i pełen pomysłów zespół to fundament każdego sukcesu organizacyjnego, dlatego proaktywne zapobieganie problemom jest w tym wypadku kluczowe. Nic dziwnego, że firmy coraz częściej poszukują sposobów, by o to zadbać.

Sześć etapów cyklu życia pracownika

Jeśli myślisz, że cykl życia pracownika zaczyna się wraz z wdrożeniem i kończy się w momencie odejścia, czas byś zrewidował to wyobrażenie. W innym wypadku możesz działać na niekorzyść firmy! Cykl życia pracownika można podzielić na aż sześć głównych etapów, a każdemu z nich przypisać inne wskaźniki efektywności, które warto mierzyć i poddawać regularnej ocenie. Na szczęście działy HR mogą liczyć na wsparcie automatycznych rozwiązań, które pozwalają zebrać i przypisać do odpowiednich etapów poszczególne dane. Takie holistyczne spojrzenie oferują m.in. rozwiązania Clouds on Mars.

1. Przyciąganie. W tej fazie firma koncentruje się na budowaniu marki pracodawcy, identyfikacji puli talentów oraz przyciąganiu idealnych kandydatów. Kluczowe działania obejmują ustalenie wartości firmy oraz oferowanie atrakcyjnych nagród i świadczeń

Wskaźniki KPI: liczba wykwalifikowanych kandydatów na jedno wolne stanowisko; źródło procesu rekrutacji, tj. śledzenie skutecznych kanałów rekrutacyjnych.

2. Rekrutacja. Udana rekrutacja wymaga solidnej strategii, która obejmuje proces weryfikacji wakatów, profilowanie stanowisk pracy, analizę umiejętności, budżetowanie oraz planowanie sukcesji.

Wskaźniki KPI: średni czas potrzebny na obsadzenie wakatu; całkowity koszt poniesiony na zatrudnienie nowego pracownika.

3. Wdrożenie. Pierwsze dni w pracy są kluczowe dla nowego pracownika. Firma powinna stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie poprzez indukcję, wsparcie zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zapewnienie odpowiedniej dokumentacji kadrowej.

Wskaźniki KPI: czas potrzebny na osiągnięcie pełnej produktywności przez nowego pracownika; odsetek pracowników, którzy pozostają w firmie przez co najmniej rok.

4. Rozwój pracowników. Inwestowanie w rozwój pracowników zwiększa ich motywację i produktywność. Działania obejmują plany rozwoju kariery, coaching, planowanie sukcesji oraz rozwój umiejętności.

Wskaźniki KPI: udział w szkoleniach, czyli odsetek pracowników uczestniczących w programach szkoleniowych; doskonalenie umiejętności, tj. wzrost umiejętności pracowników w czasie.

5. Zatrzymywanie pracowników. Zatrzymanie pracowników jest kluczowe dla zmniejszenia kosztów związanych z rotacją oraz utrzymania wysokiego poziomu produktywności. Działania obejmują regularne badanie satysfakcji pracowników oraz zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy.

Wskaźniki KPI: wskaźnik eNPS, tj. oczekiwania, satysfakcja i lojalność pracowników; wskaźnik rotacji, czyli odsetek pracowników odchodzących z organizacji w danym okresie; regularne badania zaangażowania pracowników.

6. Rozstanie z pracownikiem. Proces odejścia powinien być zarządzany sprawnie, aby chronić markę pracodawcy. Byli pracownicy mogą być zarówno adwokatami, jak i krytykami firmy.

Wskaźniki KPI: analiza powodów odejścia pracowników, gotowość do sukcesji (ocena gotowości do obsadzenia kluczowych ról po odejściu pracowników).

Przewaga ukryta w holistycznym spojrzeniu

Od holistycznego spojrzenia na podróż pracownika zależy nie tylko jego zadowolenie, ale też sukces organizacji. Zrozumienie cyklu życia pracownika i wiedza o tym, jak angażować ludzi na każdym jego etapie, pozwala przyciągnąć odpowiednich kandydatów, zoptymalizować doświadczenia pracowników, a ostatecznie poprawić produktywność i wydajność w organizacji. Glassdoor podaje, że 77% osób szuka pracy, biorąc pod uwagę kulturę organizacyjną firmy. Silna marka pracodawcy i pozytywne doświadczenia pracowników na różnych etapach okresu zatrudnienia są magnesem na najlepsze talenty. Clouds on Mars oferuje wsparcie w kompleksowym zarządzaniu etapami cyklu życia pracownika, co pozwala się upewnić, że organizacja uwzględnia wszystko, czego potrzeba, aby wszyscy pracownicy odnieśli sukces i odwdzięczali się ponadprzeciętną produktywnością.


Najpopularniejsze tematy