Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Zalety pracy w parku

Pojęcie atrakcyjnej lokalizacji biura zyskało w ostatnich latach nowe znaczenie. Jednocześnie najemcy coraz bardziej doceniają wagę komfortu pracowników dla zmniejszania rotacji kadr i zwiększania ich motywacji. Dziś zarządzanie biurem wymaga w znacznie większym stopniu niż kiedyś zatroszczenia się o wygodę poszczególnych pracowników.

Partnerem materiału jest Vastint.

Mantra powtarzana przez wszystkie osoby z branży nieruchomości brzmiała tradycyjnie: „lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja”. Za tym hasłem kryć się miała najprostsza recepta na stworzenie atrakcyjnego biura, w którym chcieliby pracować poszukiwani specjaliści. Za taką idealną lokalizację przyjęło się uważać tzw. centralny obszar biznesu, który często – choć nie zawsze – znajduje się niemal w geograficznym środku miasta. Tradycyjnie w tych obszarach sytuowały swoje siedziby firmy doradcze i duże organizacje finansowe. Chociaż centra miast w dalszym ciągu są uważane za dobry adres, w ostatnich latach pojęcie atrakcyjnej lokalizacji stało się bardziej złożone. Wiele przedsiębiorstw świadomie wybiera na swoje siedziby biura położone dalej od centrum, które również oferują wiele zalet. Warto bliżej się im przyjrzeć, zwłaszcza w dobie rynku pracownika, kiedy firmy starają się zatrzymać najbardziej utalentowanych specjalistów. I często robią to dzięki temu, że zapewniają im atrakcyjną przestrzeń do pracy.

Wygoda dojazdu

Parki biznesowe, położone dalej od centrum, konsekwentnie przebijają się ze swoja? oferta? do świadomości najemców, zdobywając coraz większa? popularność. W rezultacie kampusy nie są już wyłącznie domena? najemców z sektora technologicznego i R&D. Przyciągają także firmy motoryzacyjne, farmaceutyczne, media. W ostatnich latach kompleksy z wiodącą funkcja? biurowa? stały się ulubiona? lokalizacją firm świadczących zaawansowane usługi dla biznesu.

Dlaczego najemcy decydują się na biura poza ścisłym centrum miasta? Biuro w śródmieściu sporo kosztuje. Dla najemców szukających dużych powierzchni biurowych wysokie stawki mogą stanowić poważną barierę. Dlatego parki biznesowe są bardzo dobrą alternatywą – czynsz rzędu kilkunastu euro dla firm, które nie potrzebują flagowych lokalizacji i optymalizują koszty, jest kuszący.

Ponadto, wbrew powszechnemu przekonaniu, lokalizacja poza ścisłym centrum miasta wcale nie musi wiązać się z trudnościami komunikacyjnymi. Parki biznesowe często znajdują się w pobliżu autostrad lub głównych dróg i są doskonale skomunikowane z najważniejszymi punktami miasta. W godzinach szczytu są obsługiwane przez duża? liczbę autobusów i pociągów. Kiedy weźmiemy pod uwagę zatłoczone tramwaje lub ciągłe korki w centrum miasta, dojazd na jego obrzeża bywa na pewno wygodniejszy, a często i szybszy.

Śródmiejskie lokalizacje przegrywają z przedmieściami, gdy chodzi o miejsca parkingowe. W wielkich miastach brakuje zdecydowanie ich brakuje”. To bolączka osób dojez˙dz˙aja?cych do pracy samochodami. Zdobywające coraz większa? popularność rowery nie rozwiązują problemu, a pracodawcy nie zawsze mogą lub po prostu nie decydują się na wynajęcie wystarczającej liczby miejsc parkingowych, które zaspokoiłyby potrzeby wszystkich zainteresowanych. Kwestia ta ma mniejsze znaczenie w przypadku parków biznesowych, gdzie dostępność powierzchni parkingowych nie stanowi aż tak odczuwalnego problemu.

Atrakcyjna przestrzeń

Niezależnie od lokalizacji nowoczesne biurowce oferują zbliżony standard wykończenia. Niemal wszystkie posiadają także odpowiednie ekologiczne certyfikaty, takie jak LEED czy BREEAM, wpływające na koszty eksploatacji i komfort środowiska pracy. Tym, co rożni poszczególne budynki, jest efektywność i funkcjonalność oferowanej powierzchni biurowej. Duże kompleksy są dobre dla najemców, którzy w chwili podpisania umowy najmu nie maja? pewności, jak szybko będą się rozwijać. Ze względu na etapowość procesu realizacji tych projektów firmy mogą bez przeszkód i niemal bez ograniczeń powiększać przestrzeń swoich biur, bez konieczności zmiany adresu siedziby. Co więcej, możliwość dowolnego kształtowania rozpiętości budynku, wynikająca z dużych rozmiarów terenu kampusu, łączy się z relatywnie większymi metrażami poszczególnych kondygnacji. Najemcy nie musza? się także obawiać, że ich wielkopowierzchniowe biuro zostanie rozlokowane na kilku piętrach. Dodatkowo częsty brak słupów nośnych w świetle planu piętra daje doskonałe możliwości w planowaniu aranżacji biur.

Dziś atrakcyjna lokalizacja to już nie tylko adres w centrum miasta. Kluczowe znaczenie ma bowiem bliskość sklepów, restauracji czy przychodni zdrowia. Wielu użytkownikom biur zależy, aby znajdowały się one w tętniącej życiem okolicy. Tymczasem dzielnice biurowe w centrach miast często wymierają po godzinach pracy. Dlatego deweloperzy coraz częściej projektują swoje budynki tak, aby tworzyły one przestrzeń publiczną, z której korzystać mogą zarówno pracownicy danego budynku, jak i okoliczni mieszkańcy.

Ten tekst jest częścią projektu Biura: nowa definicja przestrzeni. Architektura. Design. Komfort pracy. Funkcjonalność przestrzeni i efektywność pracowników. Podpowiadamy, co warto zmienić w otoczeniu biurowym, by codzienna praca była bardziej efektywna i przyjemna. Odkrywaj i zmieniaj swoje biuro »

Samodzielne biurowce wtapiają się w istniejącą tkankę miasta i korzystają z jego infrastruktury, natomiast parki biznesowe są małymi miastami z własnym otoczeniem i zapleczem, połączone więziami społecznymi i koegzystencja? poszczególnych firm. Skala projektów, która obejmuje z reguły kilka budynków, pozwala na wprowadzenie znacznie większej liczby usług i udogodnień, niż ma to miejsce w pojedynczych biurowcach. Wachlarz usług, w miarę powstawania kolejnych etapów inwestycji, może być modyfikowany i wzbogacany zgodnie z oczekiwaniami rosnącej liczby najemców. Wszystko po to, aby zapewnić im dostęp do najważniejszych usług, dzięki czemu wiele codziennych spraw będą mogli załatwić na miejscu, w przerwie lub po wyjściu z biura.

Zielone enklawy

Z myślą o potrzebach współczesnych firm i wszystkich powyższych trendach powstała koncepcja Business Garden, czyli nowoczesnych, przyjaznych środowisku i pracownikom kompleksów biurowych, kto´re błyskawicznie zyskały przychylnos´c´ najemco´w. W Polsce „Biznesowe Ogrody” powstały juz˙ w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, a w regionie CEE dodatkowo są realizowane w Rydze, Wilnie i Bukareszcie. Wszystkie te inwestycje zaprojektowano zgodnie z zasadami zro´wnowaz˙onego budownictwa. Nacisk na wykorzystanie sprawdzonych rozwiazan´ technologicznych i proekologicznych pozwala na budowanie funkcjonalnych biurowco´w, szczego´lnie cenionych przez tych najemco´w, dla kto´rych sa? waz˙ne komfort i długoterminowe koszty utrzymania siedziby.

Flagowy przykład Business Garden to kompleks zlokalizowany na poznańskim Marcelinie, w osi ła?cza?cej lotnisko Ławica ze s´cisłym centrum miasta. Pierwszy etap inwestycji został oddany w 2015 roku i błyskawicznie zdobył kilka prestiz˙owych branz˙owych nagro´d, m.in. tytuły Najlepszego Projektu Biurowego dla sektora BPO/SSC oraz Prime Property Prize 2015 w kategorii Inwestycja Roku. Inwestycja cały czas ros´nie – na pocza?tku 2019 roku, po oddaniu drugiego etapu, osia?gnie całkowitą wielkość 86 tysięcy mkw. powierzchni, staja?c sie? najwie?kszym tego typu kompleksem w Poznaniu.

Komfort przede wszystkim

Znaczenie odpowiedniej przestrzeni do pracy stale rośnie. Zwłaszcza dziś, kiedy firmy podkreślają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Najbardziej poszukiwani pracownicy są na wagę złota, przez co organizacjom zależy na ich zatrzymaniu. W realizacji tego celu pomóc może stworzenie odpowiedniej przestrzeni do pracy, która pozwalałaby wykonywać codzienne obowiązki bez poczucia dyskomfortu. Warto zwro´cic´ uwage?, z˙e troska o dobrostan pracowniko´w nie moz˙e ograniczac´ sie? wyła?cznie do pro´b wyeliminowania z ich otoczenia czynniko´w stresogennych oraz zmniejszenia ryzyka wysta?pienia choro´b. Powinna takz˙e koncentrowac´ sie? na poprawie jakos´ci s´rodowiska, w kto´rym pracownicy przebywaja?. W związku z tym należy zadbać o aranz˙acje? biur, kto´ra optymalizuje ich układ i ergonomie?. Takie podejs´cie sprawia, z˙e pracownicy moga? poczuc´ sie? lepiej zaro´wno w wymiarze emocjonalnym, jak i fizycznym, przez co lepiej koncentruja? sie? na zadaniach i skuteczniej wspo´łpracuja? z innymi członkami swoich zespoło´w.

Filip Springer, reportaz˙ysta i recenzent architektury, w swojej ksia?z˙ce Ksie?ga zachwyto´w tak pisze o warszawskim kompleksie Business Garden: „Jednak tym, co zachwyca w tym miejscu niemal tak samo jak architektura, jest wewne?trzny ogro´d. (...) Dzie?ki temu wszystkiemu cały kompleks zyskał trzecie wne?trze – niezwykle przyjazne, daja?ce wytchnienie pracuja?cym tu ludziom i całkowicie otwarte na gos´ci”. Te otwarte, ale daja?ce wytchnienie od zgiełku zielone dziedzin´ce komplekso´w sa? centrum wydarzen´ maja?cym na celu zapewnienie poczucia dobrostanu pracowniko´w.

Ogrody w kompleksach biurowco´w zajmuja? wie?kszos´c´ powierzchni wewnętrznych dziedzińców. Dzie?ki nim budynki sa? zatopione w zieleni. Pracownicy moga? wyjs´c´ z pomieszczen´ biurowych na s´wiez˙e powietrze, otworzyc´ sie? na innych uz˙ytkowniko´w i realizowac´ swoje zdania w najlepszym otoczeniu. Jest to więc swego rodzaju przedłuz˙enie biura. W Poznaniu w ogrodach powstały obiekty małej architektury, do kto´rych moz˙na sie? przenies´c´ z praca? lub odpocza?c´ w czasie przerwy. Miejsca do siedzenia sa? ro´z˙norodne, aby kaz˙dy znalazł dla siebie wygodna? przestrzen´: ławki, lez˙aki, stoliki kawiarniane na tarasie; moz˙na usia?s´c´ bezpos´rednio na trawie lub znalez´c´ miejsce w cieniu. Dzie?ki otwarciu przestrzeni pracownicy moga? się w ogrodach integrowac´: spotkac´, pracowac´, rozmawiac´ i odpoczywac´. Przeniesienie pracy przy komputerze lub spotkan´ zespoło´w do ogrodu to wizja, kto´ra? moz˙na z powodzeniem i przyjemnos´cia? wprowadzic´ w z˙ycie. Obcowanie z przyroda? uspokaja i rozwija kreatywność, zwiększa zadowolenie z pracy.

Omawiając możliwości dbania o kondycję w kompleksach Business Garden, nie sposób nie wspomnieć o rozwiązaniach przyjaznych rowerzystom, jakie wprowadzono w tych biurowcach. Dla cyklistów posiadających własny rower lub korzystających z miejskich wypożyczalni są organizowane cykliczne wydarzenia wypełnione szeregiem atrakcji. W kilku miastach w Polsce regularnie odbywa się przejazd Masy Krytycznej, która integruje rowerzystów oraz podkreśla znaczenie tego środka transportu. Wydarzenia takie jak pikniki rowerowe to ciekawy sposób spędzania czasu wolnego i możliwość zapoznania się z oferta? producentów rowerowych, zadbania o jednoślad oraz poznania zasad bezpiecznego przemieszczania się nim. Na odwiedzających pikniki czekają często dodatkowe atrakcje. Dwa razy do roku w ogrodach kompleksów biurowych Business Garden jest organizowana edycja BikeDAY – na wiosnę, aby pomóc rozpocząć sezon kolarski i zadbać o dwa kółka, oraz jesienią, gdy pracownicy mogą przekazać rowery do przeglądu i odpowiednio je przygotować na sezon zimowy. Tego dnia pracownicy przyjeżdżają gromadnie na jednośladach, a dodatkowe atrakcje i sportowa rywalizacja pomiędzy uczestnikami BikeDAY tworzą przyjemna? piknikowa? atmosferę w środku dnia pracy.

Kompleksy Business Garden to jedne z pierwszych obiektów biurowych w Polsce, w których tak wcześnie położono nacisk na satysfakcję i ogólny komfort pracownika.

Organizator BikeDAY, Vastint Polska, otrzymał certyfikat „BikeSpot”, będący wyróżnieniem dla miejsc przyjaznych rowerzystom. Pracownicy Business Garden bez przeszkód i z przyjemnością dojeżdżają do pracy (i nie tylko) rowerami i dzięki temu są bardziej zadowoleni, dbają o środowisko naturalne. Pracowników korzystających z rowerów będzie przybywać, dlatego integracja i wspieranie cyklistów to bardzo ważny element funkcjonowania w naszych miastach i miejscach pracy.

W trosce o pracownika

Kompleksy Business Garden to jednocześnie jedne z pierwszych obiektów biurowych w Polsce, w których tak wcześnie położono nacisk na satysfakcję i ogólny komfort pracownika. To aspekty przestrzeni do pracy, które w dzisiejszych warunkach należą do szczególnie istotnych dla działów HR. Zabudowa i wyposażenie ogrodów zachęcają do aktywności fizycznej i umysłowej. W Business Garden Poznań w czasie wolnym można zagrać w plenerowe szachy. Strefa relaksu jest wyposażona w tablice do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz przestrzeń do gry w boule. Wszędzie pracownicy mogą korzystać z bezpłatnego sprzętu sportowego, np. rakietek do gry w badmintona. Roślinność została tak dobrana, aby przebywanie w ogrodach naprawdę relaksowało.

Inwestor, Vastint Poland, jest pionierem we wdrażaniu rozwiązania, które stanowi uzupełnienie oferty biurowej, zwiększając komfort pracowników i wprowadzając klimat gościnności w miejscu pracy. Vastint w ramach programu Hospitality starannie dobiera operatorów punktów usługowych, tak by najemcy Business Garden mogli załatwić wiele codziennych spraw na miejscu, w przerwie lub po wyjściu z biura. Pracownicy raz do roku wypełniają ankietę, która pozwala im ocenić jakość oferowanych usług i modyfikować je, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Business Garden ma być czymś więcej niż miejscem pracy – ma integrować pracowników, zachęcać ich do aktywności i przyciągać także w czasie wolnym, co wpływa na poprawę ich ogólnego samopoczucia i przynosi pozytywne skutki. Nasuwa się analogia do proekologicznego podejścia na rynku nieruchomości. Początkowo tylko liderzy byli skłonni przechodzić skomplikowana? procedurę „zielonych” certyfikatów. Obecnie zrównoważone budownictwo przestało już być ekstrawagancja? deweloperów, lecz stało się punktem wyjścia w decydowaniu o komercjalizacji biurowców przez społecznie odpowiedzialnych najemców.

Podobnie dbanie o dobrostan ma szanse? przekształcić się z modnego trendu w stała? praktykę. Deweloperzy be?da? zmuszeni wspierac´ pracodawco´w w staraniach i tworzyc´ przestrzen´ pracy oraz jej najbliz˙sze otoczenie w taki sposo´b, aby uz˙ytkownicy mieli zapewnione poczucie ro´wnowagi mie?dzy z˙yciem zawodowym i osobistym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to tylko kwestia czasu.


Najpopularniejsze tematy