Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Nowy wymiar wartości

O prawdziwej wartości firm świadczą nie tylko strategia biznesowa i wyniki finansowe, lecz także sposób działania mający pozytywny wpływ na środowisko, edukację publiczną i współpracę z interesariuszami. Benefit Corporations to inicjatywa powstała, by łączyć firmy, które chcą się angażować w rozwój swojego bliższego i dalszego otoczenia. Obecnie jedyną polską firmą w tym gronie jest spółka Benefit Systems.

Partnerem materiału jest Benefit Systems.

Na globalnym rynku funkcjonuje ponad 2,5 tysiąca przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat B Corp przyznawany przez organizację pozarządową B Lab. W 2018 roku do tej społeczności dołączyła firma Benefit Systems, która działa na rynku benefitów pozapłacowych i jest twórcą popularnego programu sportowo‑rekreacyjnego dla pracowników MultiSport.

Benefity oparte na współpracy

Dlaczego firma Benefit Systems zdecydowała się dołączyć do firm skupionych wokół Benefit Corporations? „Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są dla nas bardzo ważne. Naszym celem jest działanie na rzecz aktywnego stylu życia i rozwoju ludzi. Wierzymy, że większa aktywność to więcej energii, zdrowia, dobrego samopoczucia, a w rezultacie lepsze życie. Takim podejściem do życia staramy się zarażać zarówno młodych i aktywnych zawodowo ludzi, jak również dzieci i osoby starsze. Benefit Systems to firma, która jest pośrednikiem i działanie w sposób przynoszący korzyści wszystkim interesariuszom jest dla nas oczywiste” – zaznacza Izabela Walczewska‑Schneyder, członek zarządu Benefit Systems.

W grupie wspomnianych interesariuszy są pracodawcy, którym Benefit Systems proponuje programy wspierające i motywujące. Dzięki nim pracownicy i ich rodziny mają łatwiejszy dostęp do atrakcji sportowych oraz kulturalnych. Podstawą dla organizacji są także partnerzy, którzy w ramach współpracy udostępniają swoje usługi w oferowanych przez Benefit Systems programach. Jak podkreśla zarząd spółki, firma współpracuje przy programie MultiSport z czterema tysiącami partnerów, do których trafia 80% jej miesięcznych przychodów. Partnerzy korzystają z programów wsparcia finansowego i szkoleniowego Benefit Systems, dzięki którym rozwijają swoje usługi. Flagowy produkt firmy, czyli karta MultiSport, ma blisko milion użytkowników w Polsce, a według badań 78% z nich deklaruje, że karta sportowa przyczynia się do częstszej aktywności fizycznej. „Cieszymy się, że istnieje organizacja, która skupia firmy o podobnej filozofii i uświadamia konieczność zmian w tym obszarze. Chcemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Dzięki certyfikacji zmierzyliśmy standardy Benefit Systems, a wiedza o tym, w jakim punkcie jesteśmy, to kolejny krok do zmian na lepsze” – zaznacza Izabela Walczewska‑Schneyder.

Jak zarządzać kulturą organizacyjną? »

https://www.ican.pl/c/bxZ1vrG

.

Benefity oparte na współpracy

Dlaczego firma Benefit Systems zdecydowała się dołączyć do firm skupionych wokół Benefit Corporations? „Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są dla nas bardzo ważne. Naszym celem jest działanie na rzecz aktywnego stylu życia i rozwoju ludzi. Wierzymy, że większa aktywność to więcej energii, zdrowia, dobrego samopoczucia, a w rezultacie lepsze życie. Takim podejściem do życia staramy się zarażać zarówno młodych i aktywnych zawodowo ludzi, jak również dzieci i osoby starsze. Benefit Systems to firma, która jest pośrednikiem i działanie w sposób przynoszący korzyści wszystkim interesariuszom jest dla nas oczywiste” – zaznacza Izabela Walczewska‑Schneyder, członek zarządu Benefit Systems.

W grupie wspomnianych interesariuszy są pracodawcy, którym Benefit Systems proponuje programy wspierające i motywujące. Dzięki nim pracownicy i ich rodziny mają łatwiejszy dostęp do atrakcji sportowych oraz kulturalnych. Podstawą dla organizacji są także partnerzy, którzy w ramach współpracy udostępniają swoje usługi w oferowanych przez Benefit Systems programach. Jak podkreśla zarząd spółki, firma współpracuje przy programie MultiSport z czterema tysiącami partnerów, do których trafia 80% jej miesięcznych przychodów. Partnerzy korzystają z programów wsparcia finansowego i szkoleniowego Benefit Systems, dzięki którym rozwijają swoje usługi. Flagowy produkt firmy, czyli karta MultiSport, ma blisko milion użytkowników w Polsce, a według badań 78% z nich deklaruje, że karta sportowa przyczynia się do częstszej aktywności fizycznej. „Cieszymy się, że istnieje organizacja, która skupia firmy o podobnej filozofii i uświadamia konieczność zmian w tym obszarze. Chcemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Dzięki certyfikacji zmierzyliśmy standardy Benefit Systems, a wiedza o tym, w jakim punkcie jesteśmy, to kolejny krok do zmian na lepsze” – zaznacza Izabela Walczewska‑Schneyder.

Jak zarządzać kulturą organizacyjną? »

B Lab, przystępując do procesu certyfikacji, prowadzi szczegółową analizę funkcjonowania firmy i jej otoczenia. Aby uzyskać certyfikat, firma musi spełnić 80 z około 200 kryteriów weryfikujących jej potencjał jako „Benefit Corporation”. Pod uwagę, oprócz zysków, brane są m.in. sposób traktowania pracowników, pozytywny wpływ na środowisko oraz realizacja konkretnych celów społecznych.

Benefit Systems oczami B Lab

Analiza B Lab pokazała, że jedną z najmocniejszych stron firmy Benefit Systems jest jej polityka zatrudnienia. „Dbamy o to, żeby pracownicy czuli się komfortowo w pracy, i tworzymy środowisko otwarte na kreatywność i różnorodność. Mamy jasną politykę zatrudniania i rozwoju, szeroki pakiet benefitów. Szacunek i wzajemne wsparcie to wartości, które staramy się na co dzień pokazywać. Od lat prowadzimy badania satysfakcji wśród pracowników” – mówi Izabela Walczewska‑Schneyder.

Dbamy o to, żeby pracownicy czuli się komfortowo w pracy, i tworzymy środowisko otwarte na kreatywność i różnorodność. Mamy jasną politykę zatrudniania i rozwoju, szeroki pakiet benefitów.

W ramach analizy spółka Benefit Systems uzyskała ponad 20 punktów we wskaźniku wsparcia społeczności, który w certyfikacji stanowi ważny obszar. „Będąc częścią lokalnych społeczności, wspieramy również organizacje pożytku publicznego i osoby potrzebujące. Angażujemy naszych pracowników w działania charytatywne oraz w wolontariat. Jesteśmy ogromnie dumni z ich inicjatyw. Od 2015 roku prowadzimy program Dobry MultiUczynek. Przez trzy lata zrealizowaliśmy ponad 70 projektów, których pomysłodawcami i wykonawcami byli nasi pracownicy. We wrześniu tego roku po raz pierwszy uruchomiliśmy program także dla użytkowników kart MultiSport. Cieszymy się również z sukcesów Aktywnych Szkół MultiSport, które w tym roku zaktywizowały ruchowo ponad 10 tysięcy dzieci na Dolnym Śląsku” – dodaje Izabela Walczewska‑Schneyder.

Wkład w ochronę środowiska

W analizie B Corp dokładnie weryfikuje się również wkład firmy w ochronę środowiska. Spółka Benefit Systems stara się działać w sposób przyjazny środowisku. Zaangażowaliśmy się w inicjatywy wspierające środowisko naturalne, nasza siedziba spełnia wyśrubowane normy ekologiczne. „Gramy fair z naturą, segregujemy odpady, używamy materiałów biurowych pochodzących z recyklingu, wykorzystujemy biodegradowalne detergenty. To z pozoru drobnostki, które jednak mają znaczenie. Bardzo świadomą decyzją w działaniach wspierających ochronę środowiska był wybór siedziby naszej firmy. Biuro Benefit Systems mieści się w nowoczesnym budynku, posiadającym certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Energia elektryczna, z której korzystamy w warszawskim biurze, pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych. Ponadto budynek ma rozbudowaną infrastrukturę i udogodnienia dla rowerzystów oraz własną stację rowerów miejskich” – zaznacza Izabela Walczewska‑Schneyder.

Dla kogo jest inicjatywa B Corp

Choć każda firma, niezależnie od struktury czy branży, może ubiegać się o status B Corp, większość certyfikowanych przedsiębiorstw stanowią małe i średnie organizacje. „Benefit Systems to spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, ma także funkcjonujące w Polsce i za granicą spółki zależne, których system biznesowy wpływa na ocenę firmy w trakcie certyfikacji. Przygotowanie do certyfikacji to w naszym przypadku dosyć długi – prawie dwuletni – proces. W tym czasie przeanalizowaliśmy sposób działania i wprowadziliśmy potrzebne rozwiązania. Wzmocniliśmy m.in. system zarządzania w grupie kapitałowej, a także spisaliśmy kodeks etyczny” – mówi Izabela Walczewska‑Schneyder.

W Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się idea Benefit Corporation, istnieją regulacje prawne definiujące i wspierające firmy pożytku publicznego, co ma znaczenie także przy certyfikacji. Taki system prawny udało się wypracować w 2015 roku także we Włoszech. „Mamy nadzieję, że idea Benefit Corporation będzie się rozrastać. Biznes ma duży wpływ i odpowiedzialność za funkcjonowanie współczesnego świata. Może uzupełniać działania organizacji rządowych i non profit. W Benefit Systems z każdym rokiem upewniamy się, że nasza strategia oparta na zasadzie win‑win to dobry kierunek. My z chęcią podzielimy się naszymi doświadczeniami z innymi podmiotami. Warto stworzyć przestrzeń do wspierania kolejnych certyfikacji, by spółek B Corp w Polsce było więcej” – zaznacza Izabela Walczewska‑Schneyder.

Izabela Walczewska-Schneyder

Członek zarządu Benefit Systems


Najpopularniejsze tematy