Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Długofalowe budowanie relacji to nasza inwestycja w przyszłość

Strategia oparta na planowanych, długofalowych działaniach, a nie okazjonalnym wsparciu dla lokalnych społeczności zapewnia stabilność i lepszą współpracę z naszymi partnerami – wyjaśnia Izabella Rokicka, dyrektor komunikacji i Public Affairs CEMEX Europa i Polska.

Partnerem materiału jest Cemex.

„Budujemy lepszą przyszłość” – to wizja i cel CEMEX Polska, które postrzegamy w kontekście zarówno tworzenia wartości firmy, jak i budowania długoterminowych relacji z naszym otoczeniem. Strategia oparta na planowanych, długofalowych działaniach, a nie okazjonalnym wsparciu dla lokalnych społeczności zapewnia stabilność i lepszą współpracę z naszymi partnerami – wyjaśnia Izabella Rokicka, dyrektor komunikacji i Public Affairs CEMEX Europa i Polska.

W jaki sposób CEMEX Polska realizuje strategię zaangażowania społecznego?

Realizujemy naszą strategię zaangażowania społecznego, starając się stworzyć jak najlepsze warunki do prowadzenia biznesu. Proces ten polega na budowaniu solidnych i konstruktywnych relacji społecznych, które są istotne dla skutecznego zarządzania zarówno ryzykiem, jak i możliwościami biznesowymi. Nasza działalność produkcyjna i wydobywcza nie pozostaje bez wpływu na lokalne społeczności, dlatego nieustannie staramy się minimalizować jej negatywne oddziaływanie na otoczenie, przede wszystkim słuchając potrzeb naszych interesariuszy i reagując na nie. Szczególnie istotne jest dla nas, aby podejmowane działania nie miały charakteru jednorazowego, a kontakt z otoczeniem był stały, regularny i oparty na otwartości obu stron.

Jak przebiegały pierwsze spotkania z interesariuszami i jak ewoluowały w kolejnych latach?

Kiedy nasza firma rozpoczynała działalność w Polsce, prowadziliśmy spotkania głównie z interesariuszami mieszkającymi i działającymi w okolicach naszych zakładów. Pierwsze spotkania były bardzo wymagające, ponieważ sami dopiero uczyliśmy się procesu dialogowego. Wyzwaniem był również fakt, że poruszane zagadnienia były niezrozumiałe dla wielu przedstawicieli lokalnych społeczności, na przykład paliwa alternatywne i ich wykorzystanie w procesie produkcji cementu. Jednak kolejne spotkania przynosiły coraz więcej konstruktywnych rozwiązań.

Wsparcie dla społeczności, transparentny dialog i raportowanie społeczne postrzegamy jako fundamenty współpracy z interesariuszami.

W 2013 roku uporządkowaliśmy dialog na podstawie międzynarodowego standardu zaangażowania interesariuszy AA1000 SES (norma służąca odpowiedniemu zarządzaniu relacjami z interesariuszami) i włączyliśmy w ten proces zewnętrznych audytorów. Po każdym spotkaniu powstaje pisemny raport zawierający wszystkie zgłoszone przez naszych interesariuszy kwestie. Następnie odnosimy się do nich, informując, w jaki sposób, w jakim zakresie i kiedy możemy zrealizować oczekiwania zgłaszane przez lokalne społeczności. Odpowiedzi przekazujemy interesariuszom w formie pisemnej, a później osobiście opowiadamy o naszych propozycjach działań.

W zeszłym roku rozszerzyliśmy nasz dialog z otoczeniem o nową grupę osób – zorganizowaliśmy spotkanie „okrągłego stołu branży budowlanej”. Celem debaty było zebranie rekomendacji i opinii o naszych działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rozpoczęcie dyskusji na temat wyzwań związanych ze społeczną odpowiedzialnością w naszej branży. Przy stole zasiedli eksperci reprezentujący stowarzyszenia branżowe, naszych klientów, instytucje naukowe, jednostki administracji odpowiedzialne za zarządzanie środowiskowe i bezpieczne miejsce pracy, a także organizacje pozarządowe zajmujące się między innymi działaniami na rzecz rozpowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu i bezpieczeństwa na drogach. To spotkanie przeprowadziliśmy według standardu AA1000 SES i mamy nadzieję, że będzie ono platformą ciągłej poprawy działań naszej firmy na polu zrównoważonego rozwoju oraz miejscem dyskusji na temat wyzwań dla całej branży.

Wspominała pani, że CEMEX odpowiada na oczekiwania zgłaszane przez interesariuszy w czasie spotkań dialogowych. Proszę podać przykłady.

Dobrym przykładem konsekwentnej realizacji oczekiwań płynących z naszego otoczenia jest edukacja w zakresie paliw alternatywnych. Ich wykorzystanie w produkcji cementu, mimo że ma szereg zalet, wzbudzało obawy mieszkańców. Paliwa alternatywne są używane jako zamiennik węgla kamiennego w procesie wypału klinkieru. Dzięki takiej substytucji redukujemy emisję CO2 do atmosfery, odciążamy lokalne składowiska odpadów komunalnych oraz wspieramy lokalny rynek pracy. Liderem w użyciu paliw alternatywnych w Polsce i grupie CEMEX na świecie jest Cementownia Chełm.

Nie moglibyśmy tych informacji skutecznie przekazywać i tym samym edukować interesariuszy, gdyby nie dialog. Na spotkaniach nasi partnerzy mogą przedstawić pytania dotyczące podejmowanych przez nas działań, a my możemy reagować na ich oczekiwania. W odpowiedzi na postulat interesariuszy, w 2012 roku zaczęliśmy prowadzić lekcje zrównoważonego rozwoju dla lokalnych szkół, w trakcie których poruszamy tematykę paliw alternatywnych. Przez pierwsze lata organizowaliśmy lekcje w Cementowni w Chełmie, a od zeszłego roku prowadzimy je także w Cementowni Rudniki dla uczniów szkoły znajdującej się w sąsiedztwie.

Chcąc zapewnić ciągłość podejmowanych działań i budować wśród interesariuszy zaufanie, wszystkie zobowiązania naszej firmy opisujemy w raportach zrównoważonego rozwoju (www.raport.cemex.pl). Jednymi z ich najważniejszych czytelników są przedstawiciele lokalnych społeczności. Na spotkaniach służących budowaniu relacji przekazujemy im ten materiał osobiście, prezentując też nasze zobowiązania na kolejne lata oraz omawiając szczegółowo stan realizacji zobowiązań już podjętych.

Jaką rolę w kontakcie z lokalnymi społecznościami odgrywa Fundacja CEMEX Budujemy przyszłość?

Z pomocą Fundacji dbamy o to, aby nasze społeczne zaangażowanie miało charakter długofalowy. Prowadzimy ją od ośmiu lat, a opieką otaczamy inicjatywy społeczne w miejscowościach, w których działają nasze zakłady produkcyjne – cementownie, wytwórnie betonu i kopalnie kruszyw. Działalność Fundacji opiera się na dwóch filarach – konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych oraz konkursie grantowym dla wolontariuszy. Oba konkursy organizujemy na początku roku kalendarzowego, zachęcając organizacje pozarządowe i naszych pracowników do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. Co roku otrzymujemy aplikacje od nowych podmiotów, ale wiele organizacji współpracuje z nami od lat. Cieszymy się, kiedy widzimy, że granty z konkursów pomagają budować miejsca spotkań i integracji lokalnej społeczności. Zawsze podkreślamy, że największą szansę na zdobycie grantu ma pomysł, który zakłada długoterminowy plan działań w duchu idei, według której działa Fundacja: „Wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać”. Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość cyklicznie organizuje też spotkania z organizacjami pozarządowymi i szkołami, w trakcie których dyskutujemy i wymieniamy się doświadczeniami. Od uruchomienia Fundacji w 2009 roku przyznaliśmy ponad dwieście grantów dla ponad stu organizacji, a od 2011 roku ponad sto zespołów naszych wolontariuszy prowadziło własne projekty, poświęcając na ich realizację ponad dziewięćset godzin.

W jaki sposób lokalne społeczności i sam CEMEX korzystają na prowadzonych przez firmę długofalowych działaniach?

Wsparcie dla społeczności, transparentny dialog i raportowanie społeczne postrzegamy jako fundamenty naszej współpracy z interesariuszami. Im bardziej solidne one będą, tym lepsza i trwalsza okaże się nasza współpraca w miejscach, w których prowadzimy biznes. Trwałych efektów nie zapewnią nam nawet najbardziej intensywne, jednorazowe działania, oderwane od realnych potrzeb, prowadzone bez spójnej strategii i niezakorzenione w filozofii przedsiębiorstwa. Tylko przemyślane, długofalowe projekty zapewniają wzajemne zrozumienie i realizację celów, tworząc efekt synergii.

Julia Słowik

Redaktor ICAN Institute.

Izabella Rokicka

Izabella Rokicka jest menedżerem Departamentu Komunikacji w Skanska SA.


Najpopularniejsze tematy