Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Chcesz elastycznego IT? Wykorzystaj moc chmury!

Liczba firm, które migrują swoje systemy IT do chmury, stale rośnie. Jest to trend globalny, widoczny również w Polsce. Motywacje tych decyzji są różne, poczynając od zmian struktury wydatków na IT (CAPEX, wydatki inwestycyjne -> OPEX, wydatki operacyjne) po zapewnienie globalnego zasięgu i skalowalności zasobów (gotowość do globalnego sukcesu). Niemniej pozostaje cała grupa zastosowań IT, które z różnych względów (regulacje prawne, wrażliwość danych itd.) do chmury publicznej się nie nadają. Czy te firmy i instytucje skazane są na trwanie przy technologiach IT wywodzących się z końca ubiegłego wieku – niezawodnych, ale coraz droższych w utrzymaniu?

Wirtualizacja i konsolidacja sprzętu rozwiązują część problemów, np. niskiej utylizacji serwerów, ale tworzą również nowe wyzwania – choćby związane z monitorowaniem, aktualizowaniem czy tworzeniem kopii zapasowych mnogości serwerów wirtualnych. Doświadczenie pokazuje, że wirtualizacja serwerów nie obniża kosztów utrzymania aplikacji – dużym i rosnącym składnikiem kosztów jest wynagrodzenie personelu IT.

Drugim najczęstszym problemem jest czas wprowadzania zmian w aplikacjach. Tempo zmian wymagane przez biznes, pozwalające zachować konkurencyjność, na ogół znacząco odstaje od możliwości, które zapewnia nastawiony na utrzymanie wysokiego poziomu usług i podzielony na tradycyjne silosy zespół utrzymania IT.

Poznaj sekrety grupy Alibaba »

Szybkim zmianom nie sprzyja również architektura i technologia aplikacji – wiele z nich, kluczowych dla biznesu, pochodzi sprzed 10 lub więcej lat i stanowi konglomerat różnych technologii i wielu fragmentów kodu, tworzonych przez ludzi, którzy często nie są już dostępni czy zaangażowani w rozwój.

Oprócz skomplikowanej architektury aplikacji typową barierą dla szybkiego rozwoju napotykaną przez większość przedsiębiorstw jest dostępność i jakość środowisk testowych. To właśnie ten czynnik sprawia, że zwinny rozwój (agile) i praktyki DevOps nie dają oczekiwanego przez biznes przyspieszenia.

Odpowiedzią może być technologia konteneryzacji aplikacji spopularyzowana przez firmę Docker i udostępniona światu w formie oprogramowania otwartego. Dzięki niej uruchamianie skomplikowanego oprogramowania, którego instalacja zajmowała często dni czy tygodnie, może zostać skrócona do minut, gwarantując przy tym 100‑procentową skuteczność i powtarzalność.

Uzupełnieniem technologii Docker jest oprogramowanie chmury prywatnej odpowiadające za orkiestrację i automatyzację zarządzania kontenerami. Rozwiązania takie jak np. IBM Cloud Private stanowią bezpieczną platformę uruchomieniową dla aplikacji dostarczanych w formie kontenerów.

Jednak zastosowanie chmury prywatnej wykracza dzisiaj poza obszar rozwoju i uruchamiania aplikacji, wkraczając przebojem w obszary takie jak hurtownie danych czy analityka. Elastyczność wykorzystania kontenerów pozwala łatwo skalować klastry obliczeniowe Apache Spark, sprawiając, że budowanie i uczenie modeli analitycznych stało się prostsze niż kiedykolwiek. Rozwiązania typu IBM Cloud Private for Data łączące wydajne technologie przechowywania danych z szerokim spektrum narzędzi do budowania modeli udostępniają zintegrowaną platformę dla analityków, dzięki której firmy mogą skupić się na wykorzystaniu potęgi narzędzi, a nie na ich wdrażaniu i utrzymaniu.

Podsumowując, choć rozwiązania chmury publicznej wytyczyły kierunek, dzisiaj widać wyraźnie, że również tradycyjny biznes posiadający własną infrastrukturę może korzystać z dobrodziejstw chmury, łącząc najlepsze rozwiązania z obu światów w modelu hybrydowym.

W odróżnieniu od konkurencji IBM Cloud Private przygotowano z myślą nie tylko o wygodzie programistów, lecz także o wymaganiach poważnego biznesu – szczególnie w kontekście niezawodności i bezpieczeństwa przetwarzania produkcyjnego.

IBM Cloud Private sprawdza się zarówno w małych środowiskach chmury prywatnej, które mogą być zainstalowane w zdalnych lokalizacjach (np. fabrykach), gdzie personel IT ograniczony jest do minimum, jak i w scentralizowanych klastrach obliczeniowych dla biznesu w dużej skali – łączących technologie kontenerów Docker z tradycyjnymi serwerami wirtualnymi. Ich budowa oparta jest na niezawodnym sprzęcie x86 i Power oraz wysokowydajnych pamięciach masowych.

Rozwiązanie chmury prywatnej wykorzystujące IBM Cloud Private zapewnia:

  • łatwość instalacji i utrzymania,

  • bogaty katalog oprogramowania middleware (komercyjnego i otwartego),

  • możliwość swobodnego przenoszenia kodu aplikacji pomiędzy środowiskami rozwojowymi w chmurze publicznej a produkcyjnymi zlokalizowanymi we własnej serwerowni (chmura hybrydowa),

  • zintegrowane narzędzia dla programistów, zespołów utrzymania i bezpieczeństwa,

  • wsparcie od sprawdzonego dostawcy.

Oprócz technologii firma IBM oferuje usługi doradcze w zakresie budowy chmury prywatnej oraz narzędzia takie jak Transformation Advisor wspomagające modernizację starych aplikacji do nowoczesnej architektury opartej na mikrousługach.

Włodzimierz Dymaczewski

Architekt w dziale IBM Cloud.


Najpopularniejsze tematy