Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Business Centre Club przyznało Certyfikat Równości Płac

Business Centre Club w ramach projektu BCC Kobiety, jako pierwsza organizacja w Polsce, wdrożyło Certyfikat Równości Płac, którym wyróżniać będzie firmy przestrzegające zasad symetrycznego systemu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.  Wręczenie pierwszych certyfikatów odbyło się w piątek 25 listopada w Warszawie, podczas wydarzenia Certyfikat Równości Płac – Gender Equality w Biznesie.

Certyfikat Równości i Płac powstał z inicjatywy BCC Kobiety, będącego aktywną i integralną częścią Business Centre Club. To pierwsze w Polsce narzędzie, którego nadrzędnym celem jest propagowanie równości w biznesie niezależnie od płci, niwelowanie luki płacowej oraz zachęcenie pracodawców do wdrażania transparentnego i symetrycznego systemu  wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Certyfikatem wyróżniane będą firmy, które aktywnie włączają się w prorównościowe działania i mają w tym obszarze potwierdzone osiągnięcia. Wyróżnienie przyznawane jest na trzy lata.

W pierwszej edycji projektu wyróżnione zostały następujące firmy: Grupa Santander Bank Polska, Engave, Grupa Progres, Wedia Ann, Smay oraz Grupa Łapaj Sp. z o.o. Sp. J.

– Temat równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, niezależności ekonomicznej oraz równych szans w biznesie jest szczególnie ważny z perspektywy całego rynku pracy. Wynagrodzenia bowiem nie mają płci. Projekt BCC Kobiety powstał właśnie z tą myślą oraz po to, by propagować istotę równych szans w gospodarce. Poprzez ten projekt chcemy także wspierać przedsiębiorstwa pod kątem dyrektywy unijnej oraz pod kątem raportowania ESG, uwzględniającego m.in. równość i różnorodność. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że w ramach tak ważnego projektu możemy docenić firmy i przedsiębiorców w Polsce, którzy przestrzegają zasad symetrycznego wynagradzania – podkreśla Jacek Goliszewski, Prezes Business Centre Club.

Jak wynika z badań, kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn, a mimo tego nadal zarabiają średnio o 15%, a na niektórych stanowiskach nawet o 40% mniej. Paradoksalnie nierówność płacowa zwiększa się wraz z poziomem wykształcenia. Z opublikowanych w 2022 r. raportów Głównego Urzędu Statystycznego pt. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r. oraz Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2020 r. wynika, że przeciętny mężczyzna z tytułem magistra i lekarza lub stopniem doktora zarabiał w analizowanym okresie ponad 8 tys. zł, a kobieta z identycznym wykształceniem dostawała niespełna 5,4 tys. zł brutto. Dane pokazują także, że nierówności występują już na samym początku kariery zawodowej i rosną wraz z wiekiem.

– Z analiz wynika, że kobiety w Polsce wciąż zarabiają od mężczyzn mniej – na tym samym stanowisku, z tym samym doświadczeniem i wykształceniem otrzymują wynagrodzenie niższe od 15% do 40%. Kobietom wciąż trudniej jest uzyskać awans czy podwyżkę, a panie w zarządach firm to nadal mniejszość – wskazuje Katarzyna Woszczyna, wiceprezeska BCC. – Jako organizacja zrzeszająca pracodawców chcemy i musimy przyczynić się do zmiany, nie tylko poprzez deklaracje, ale także poprzez konkretne działania. Przyznawany przez BCC Certyfikat Równości Płac jest wyróżnieniem potwierdzającym, że firma, która go posiada, stosuje transparentne zasady wynagradzania, dostrzega kwestie równości szans kobiet i mężczyzn i stwarza dobre warunki do partnerskiej współpracy obu płci. Tworząc go, chcieliśmy zrobić ważny krok na drodze budowania równowagi płci w biznesie – podkreśla wiceprezeska BCC.

Ambasadorami projektu BCC Kobiety zostali Krzysztof Kwiatkowski, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Najwyższej Izby Kontroli (w latach 2013*–*2019) oraz wybitna reżyserka i scenarzystka filmowa Agnieszka Holland.

– Zawsze będę walczyła o prawa kobiet, o wolność, niezależność i pełne równouprawnienie. Popieram projekt BCC Kobiety, ponieważ jego założenia są spójne z bliskimi mi wartościami. Kobiety i mężczyźni powinni być równi i ta równość musi być widoczna zarówno w systemie wynagrodzeń, w dostępie do edukacji i we wszystkich innych aspektach naszego życia – mówi Agnieszka Holland, ambasadorka projektu BCC Kobiety. – Myślę, że świat rządzony przez kobiety mógłby być lepszy… Wierzę w ludzi i inteligencję. Wierzę w polskie kobiety i w to, że w naszym kraju nadejdą prawdziwie dobre zmiany.

Inspiracją do stworzenia Certyfikatu Równości Płac były doświadczenia zaczerpnięte z Islandii, która jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła w 2018 roku przepisy wspierające równość plac kobiet i mężczyzn, nazwane Standardem Równej Płacy. Od tej pory wszystkie firmy w Islandii, które zatrudniają powyżej 25 osób, muszą wypełniać ten standard i udostępniać raporty o wynagrodzeniach.

Wyróżnione firmy w 2022 r.

  • Engave – firma dostarczająca usługi strategicznego doradztwa technologicznego oraz wdrażająca narzędzia i rozwiązania IT.

  • Grupa Progres – firma z polskim kapitałem, która od 2002 roku wspiera przedsiębiorstwa na terenie całej Polski, oferując nowoczesne usługi HR.

  • Grupa Santander Bank Polska – jedna z największych grup finansowych, a także największy bank z kapitałem prywatnym w Polsce.

  • Wedia Ann – firma, która zrealizuje kompleksowo i profesjonalnie każdą kampanię reklamową – od pomysłu poprzez druk materiałów reklamowych, wykonanie odpowiednich artykułów promocyjnych aż po fotografię eventową.

  • SMAY – krakowska rodzinna firma, która od 34 lat dostarcza rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa wentylacyjnego.

  • Grupa Łapaj Sp. z o.o. Sp. J. – łączy w sobie marki miejsc przepełnionych magią. Należą do nich hotele resortowe Hotel Villa Verde Congress & SPA w Jurze Krakowsko‑Częstochowskiej oraz Hotel Verde Montana Wellness & SPA u podnóża Gór Stołowych. Drugim filarem budującym spółkę jest Browar Jana, czyli produkcja piwa rzemieślniczego charakteryzująca się możliwością wykonania spersonalizowanej etykiety na produkcie.


Najpopularniejsze tematy