Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Blended learning znacznie efektywniejszy

Jeśli kupujesz szkolenia językowe w tradycyjnej formule, to prawdopodobnie marnujesz połowę budżetu. Zmieszanie konwersacji z e‑learningiem zwiększa efektywność i komfort nauki, daje precyzyjny pomiar aktywności, redukuje problemy organizacyjne oraz daje oszczędności finansowe.

Partnerem materiału jest etutor.pl.

W nauce języka połowa sukcesu to dobry lektor, ale druga połowa to praca własna. Blended learning zwiększa efektywność pracy własnej, bo zamienia podręcznik na multimedialną, inteligentną platformę. Zwiększa też efektywność zajęć z lektorem, bo ogranicza je do konwersacji. Nie ma przecież potrzeby płacić za obecność lektora, gdy kursant słucha dialogów, czyta lub wykonuje ćwiczenia gramatyczne.

Badania zatytułowane E‑learning in English and German Language Teaching, opublikowane w „Procedia – Social and Behavioral Sciences” (nr 199), jednoznacznie wykazały, że blended learning w nauczaniu języków obcych jest efektywniejszy od zajęć tradycyjnych. O ile blended jest efektywniejszy od zajęć tradycyjnych, zależy jednak w dużym stopniu od jakości platformy, która w praktyce może przejąć ponad połowę procesu nauki. Uśredniając, będzie to około 20%, jeśli mówimy o wynikach z testów, i nawet 100%, jeśli mówimy o efektywności finansowej.

„Jeśli chcesz najszybszych postępów – zastosuj blended learning. Jeśli chcesz zmaksymalizować wykorzystanie budżetu – zastosuj e‑learning”.

Internet zrewolucjonizował większość obszarów naszego życia. Zrewolucjonizował też edukację – wiodące ośrodki akademickie, jak: Harvard University, Oxford, Princeton, Stanford czy MIT, zbudowały globalne platformy, takie jak edX, Coursera, wykorzystując e‑learning i blended learning na masową skalę.

Dlaczego by nie uczyć się języków online, skoro są przedmiotem, którego uczymy się najdłużej i którego nauka kosztuje najwięcej w całej naszej edukacyjnej karierze? Zwłaszcza że sztuczna inteligencja potrafi już znacznie przyspieszać ten proces? Wszystko wskazuje na to, że lektorzy używający technologii w procesie nauczania zastąpią tych, którzy tego nie robią.

Szybsza nauka

Nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, zdecydowanie lepiej personalizują proces nauki słownictwa i gramatyki. Czytanie i słuchanie również znacznie skuteczniej wyćwiczymy na platformie i aplikacji mobilnej niż pracując z podręcznikiem.

Badania przeprowadzone przez profesorów Dongsonga Zhanga i J. Leona Zhao Can E‑learning Replace Classroom Learning? wykazały już w 2004 roku, że umiejętności receptywne mogą być zdobywane szybciej dzięki dobrej platformie e‑learningowej niż zajęciom w klasie. Dobrym przykładem jest nauka rozumienia ze słuchu: wolisz nagranie puszczone przez lektora dla całej grupy czy to samo nagranie w twojej aplikacji mobilnej, które odtwarzasz sobie tyle razy, ile potrzebujesz?

Dobrze zrobiony blended learning zakłada, że zajęcia z lektorem są w 100% zintegrowane z pracą własną na platformie. Platforma online i aplikacja mobilna prowadzą ucznia za rękę podczas poznawania zagadnień gramatycznych, słownikowych i receptywnych(1). Spotkania z lektorem służą przekuwaniu wiedzy zdobytej samodzielnie na umiejętność swobodnego i pewnego rozmawiania po angielsku.

W powyższych badaniach podzielono studentów na dwie grupy: jedna przychodziła na zajęcia, druga miała kurs online – można było obejrzeć wykład, przeczytać dodatkowe materiały, zobaczyć prezentację, podyskutować na forum, zapytać wykładowcę, wysyłając e‑mail. Na koniec semestru był egzamin. Co się okazywało? Za każdym razem studenci uczący się online otrzymywali wyższe oceny! Odpowiedź kryła się w pojęciu indywidualizacji nauki – to student, a nie wykładowca, jest w centrum procesu nauki. To on steruje procesem, mając do dyspozycji magiczne klawisze: stop, pauza, cofnij, idź dalej, przeskocz. Indywidualizacja zwiększa efektywność. Online – co dzisiaj oznacza również mobile – to większa wygoda, dozowanie wiedzy w wybranym przez ucznia czasie i miejscu oraz brak stresu. Wielu użytkowników polskiej platformy eTutor preferuje tę metodę nauki, bo według nich jest bez oceny grupy i można się uczyć nawet w pidżamie.

„Idealny zestaw do nauki języka to platforma zintegrowana z multimedialnym słownikiem i aplikacją mobilną oraz konwersacjami z lektorem”.

E‑learning nie marnuje czasu pracowników

E‑learning stawia w centrum procesu nauki ucznia, a nie nauczyciela. To zwiększa poziom koncentracji, zaangażowania oraz umożliwia pracę we własnym tempie. Poniżej przykłady dobrego zastosowania e‑learningu w nauczaniu języków:

  1. Ćwiczenie wymowy, polegające na rozmowie ze sztuczną inteligencją, która ocenia poziom zrozumienia wypowiedzi ucznia – powoduje, że uczeń bez stresu może samodzielnie przełamywać barierę językową;

  2. W każdej lekcji online wprowadzane jest kilkanaście nowych słów. Użytkownik zaznacza, które już zna, a które są dla niego nowe. Nowe trafiają do systemu powtórek i do gier językowych. Gry językowe tworzone są dynamicznie dla każdego użytkownika na bazie słówek, które właśnie powinien utrwalić;

  3. Na platformie czytasz szybciej i wygodniej, bo każde słowo możesz przetłumaczyć dwuklikiem.

„Nauka języka online może być bardzo przyjemna – jak wejście na Facebooka dla relaksu”. Przykładów można by mnożyć wiele, faktem jest, że dobra platforma bardzo efektywnie zastępuje część zajęć z lektorem (zobacz ramkę Korzyści nauki online). Badania efektywności 667 różnych szkoleń prowadzonych w korporacjach, opublikowane w „Peopleway Press”, styczeń 2009, Lars Julin & Kasper Ejlskov, jednoznacznie wykazały znacznie wyższą efektywność szkoleń e‑learningowych (podobne rezultaty edukacyjne przy znacznie niższym koszcie).

Co więcej, e‑learning umożliwia ambitniejszym pracownikom doskonalenie języka ponad normatywny program zajęć, co na wspomnianej platformie eTutor jest bardzo częstym zjawiskiem. Materiał na niej zawarty jest tak obszerny, że umożliwia samodzielne pogłębianie i praktykowanie aż do perfekcyjnej znajomości angielskiego.

Flipped classroom

Metoda zyskująca coraz większą popularność. Polega na odwróceniu dotychczasowego modelu pracy na zdecydowanie bardziej efektywne podejście: uczeń sam poznaje nowy materiał, aby go później utrwalić na lekcji. ZALETY: Większa aktywność uczniów, mniejszy stres, większa satysfakcja. W przypadku nauki języka: przychodzisz na konwersacje przygotowany do nich, co daje ci swobodę wypowiedzi.

Business English

Blended learning jest wyjątkowo skuteczny do budowy pewności komunikowania się w pracy. Dlaczego? Podstawowym elementem jest specyfika nauki języka biznesowego. Składa się nań głównie poznawanie nowego słownictwa i całych struktur wypowiedzi, a więc kompetencje receptywne, które lepiej zdobywamy, gdy jesteśmy w centrum procesu nauki, czyli na platformie. Te nowe kompetencje trzeba jednak przemienić w umiejętność swobodnej wypowiedzi podczas konwersacji.

Pewność optymalnie wydanego budżetu

Blended learning daje większą mierzalność procesu nauki niż tradycyjne zajęcia. Pracodawca ma dostęp do panelu administracyjnego, w którym w czasie rzeczywistym widać każdą aktywność każdego pracownika na platformie.

120% mocy uczenia

Pracownik poza przerobieniem wymaganych od niego lekcji spędza na platformie tyle czasu, ile chce. Dobra platforma posiada m.in. personalizowaną naukę słownictwa, gry językowe, system ćwiczący wymowę czy angażujące ćwiczenia. Dlatego są liczne osoby, które pracują z platformą 2, 4, 6, a nawet 8 godzin zegarowych tygodniowo. Średni czas spędzony na platformie eTutor przez pracowników to ponad dwie godziny tygodniowo (dla uzyskania takich wyników ważne jest, aby platforma była udostępniana razem z systemem motywacyjnym i nadzorem pracodawcy). Gdy dodamy do tego dwa razy w tygodniu konwersacje z lektorem w małej grupie, to uzyskamy znacznie szybsze tempo nauki niż w przypadku zajęć tradycyjnych. Metoda eTutor Flipped Blended Learning zakłada odwrócenie procesu nauki, lepszą pracę samodzielną i wykorzystanie spotkań z lektorem na dobrze przygotowane konwersacje.

eTutor powstawał 10 lat i kosztował blisko 30 mln zł. To największa platforma dla Polaków do nauki angielskiego.

(1) Sprawności językowe dzieli się tradycyjnie w metodyce na cztery grupy. Rozróżnia się dwa rodzaje sprawności receptywnych: umiejętność rozumienia ze słuchu i umiejętność rozumienia tekstu czytanego, oraz dwa rodzaje sprawności produktywnych: umiejętność ustnego wypowiadania się i umiejętność wypowiadania się na piśmie.

Michał Lach

Współwłaściciel eTutor.pl. Założyciel K2 Internet i Audioteki.


Najpopularniejsze tematy