Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Aktywności budujące zaangażowanie

Pracownicy Benefit Systems są aktywni sportowo, społecznie oraz ekologicznie – a podejmowane przez nich działania, przy czynnym wsparciu Spółki, wpływają pozytywnie na jakość ich życia, społeczności lokalne oraz środowisko. Liczby nie oddają w pełni efektów realizowanych inicjatyw, jednak w dwa lata pracownicy zrealizowali 53 projekty wolontariackie i filantropijne, poświecili blisko 2 tysiące godzin na wolontariat i, co bardzo ważne, 94 proc. z nich uważa, ze działania społeczne i ekologiczne Spółki stanowią jedna z jej kluczowych wartości.

Partnerem materiału jest Benefit Systems.

Po pierwsze aktywność społeczna

Pomaganie innym to jedna z wartości, która od początku działalności Spółki promuje jej założyciel. Aby ułatwić realizację inicjatyw pracowniczych, Benefit Systems wprowadziła w 2015 roku program Dobry MultiUczynek, na który co roku przeznacza kwotę umożliwiajacą przeprowadzenie kilkunastu konkretnych projektów – zarówno wolontariackich, jak i filantropijnych. Dotychczas odbyły się cztery tury programu, do którego zgłoszono łącznie 124 projekty związane z pomocą konkretnym rodzinom, domom dziecka, fundacjom, czy tez aktywizujące sportowo osoby niepełnosprawne. Od 2015 roku pracownicy zrealizowali 53 Dobre MultiUczynki, w które zaangażowało się prawie 200 z nich (ok. 50 proc. wszystkich zatrudnionych w Spółce). - Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w pomocy innym. Pomagamy zarówno dzieciom, jak schroniskom dla zwierząt. Nierzadko wspieramy potrzebujących w kreatywny sposób, np. poprzez organizacje pikników czy warsztatów kulinarnych. Mobilizacja do Dobrego MultiUczynku jest ogromna, a ochotników nigdy nie brakuje. Efektem tych działań jest rzecz dla nas bezcenna - uśmiech na twarzach naszych beneficjentów, jak również coraz większe zaangażowanie i silniejsze poczucie wspólnoty w naszym zespole – wyjaśnia Izabela Walczewska‑Schneyder, członek Zarządu Benefit Systems.

Pomaganie poprzez sport

Podczas tegorocznych wakacji Benefit Systems zaangażował pracowników w akcje sportowa, w ramach której zespół wspólnie spalał kalorie, by uzyskać granty na 2 projekty filantropijne. Zakładana na dwa miesiące akcja osiągneła swój cel bardzo szybko – w dwa tygodnie blisko 400 osób spaliło ponad 1,5 mln kalorii! Pracownicy wzajemnie mobilizowali się na pierwszym etapie akcji, a następnie w sportowym duchu pomogli najaktywniejszym uczestnikom grywalizacji wybrać projekty, które sfinansowała Spółka. – Jako firma propagująca zdrowy i aktywny tryb życia postanowiliśmy po raz kolejny udowodnić, ze aktywność niesie za sobą same korzyści. Dla nas to ważne, że sport w połączeniu z chęcią niesienia pomocy innym wyzwala w naszych pracownikach tak wielkie zaangażowanie, działanie w sportowym duchu i wzajemne wspieranie się. To wartości dla nas bezcenne – dodaje Izabela Walczewska‑Schneyder. Pracownicy nadal spalają kalorie w ramach firmowej grywalizacji, a już wkrótce zrealizowane zostaną dwa projekty filantropijne, wspierające zajęcia przedszkolne dla dzieci chorych onkologicznie oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym dla młodzieży z śsrodka szkolno‑wychowawczego.

Świadome dbanie o środowisko

Pracownicy Benefit Systems coraz liczniej angażują się w działania budujące świadomość ekologiczną i dbałość o środowisko naturalne. To zmobilizowało Spółkę do rozszerzenia zakresu programu wolontariackiego o ekologię oraz do wprowadzenia specjalnego programu edukującego zespół i instytucje współpracujące z Benefit Systems w zakresie świadomego dbania o środowisko naturalne. W 2017 roku Benefit Systems zrealizował wewnętrzną kampanię informacyjną promującą proekologiczne nawyki, przeprowadził warsztaty ekologiczne dla pracowników, a imprezę firmowa przekształcił w ciekawa olimpiadę sportowa z elementami warsztatów ekologicznych. Wszystkie te działania znalazły zwieńczenie w uzyskaniu certyfikatu firmy zorientowanej ekologicznie.

CSR buduje zaangażowanie

Podejmowane przez pracowników działania są w pełni popierane i wspierane finansowo przez Benefit Systems. Inicjatywy realizowane w Spółce w ramach niesienia pomocy innym i wzmacniania wartości firmowych, stały się również jednym z najbardziej docenianych przez pracowników obszarów w organizacji. Spójna i wiarygodna marka pracodawcy, według metodologii przyjętej przez AON Hewitt, opiera się na trzech obszarach – reputacji, dumie oraz wiarygodności. W tej ostatniej zawarte są inicjatywy odpowiedzialne społecznie i ekologicznie, choć w przypadku Benefit Systems maja one zapewne wpływ i na dwa pozostałe obszary. Po pierwszym roku działania programu Dobry MultiUczynek wiarygodność firmy związana z jej zaangażowaniem CSR‑owym pozytywnie oceniło 87 proc. pracowników, natomiast w 2016 roku odsetek ten wzrósł do 94 proc.

Jolanta Jędrysek

PR & Promotion Manager w Benefit Systems SA


Najpopularniejsze tematy