Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
6 powodów, dla których warto odrzucić awans w pracy

Atrakcyjność awansu, który obiecuje wyższą pensję, rozszerzone kompetencje i wzrost prestiżu, jest często uważana za szczyt sukcesu zawodowego. Oferowane awanse traktuje się jak dowód uznania za poświęcony trud i zaangażowanie, potwierdzenie zdolności wykraczania poza standardowe oczekiwania.

Ścieżka kariery nie zawsze przyjmuje prostą, jednolitą formę i nie zawsze odpowiada każdemu z osobna, biorąc pod uwagę cele i okoliczności życiowe. Istnieją sytuacje, kiedy najlepszą decyzją, zarówno z perspektywy zawodowej, jak i osobistej satysfakcji, jest odrzucenie propozycji awansu i pozostanie na dotychczasowym stanowisku. Rozważmy dlaczego:

Zrozumienie pełnego zakresu nowej roli

Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, istotne jest, aby dokładnie poznać zakres nowych obowiązków. To obejmuje rodzaj zadań, zmianę natężenia pracy, ekipę, którą będziesz kierował lub z którą będziesz współpracował, a także sposób, w jaki nowe stanowisko wpisuje się w Twoje długofalowe cele zawodowe. Analiza tych elementów może pokazać, czy awans jest zgodny z Twoimi zainteresowaniami, czy może oddali cię od tych aspektów pracy, które są dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujące, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do frustracji lub wypalenia zawodowego.

Co więcej, jeżeli nowe obowiązki wymagają od Ciebie umiejętności, których nie masz lub które nie interesują Cię pod względem rozwoju, to możliwe, że to stanowisko nie jest dla Ciebie odpowiednie. Takie rozważania dotyczące charakteru pracy i dopasowania kompetencji otwierają dyskusję o dalszych konsekwencjach przyjęcia awansu, szczególnie tych, które dotyczą prywatnego życia.

Rozważenia dotyczące równowagi między pracą a życiem prywatnym

Rzeczywiście, gdy rozważamy potencjalne skutki, jakie niesie ze sobą awans, niezwykle istotna staje się kwestia zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zajmowanie wyższej pozycji może wiązać się z wymaganiami spędzania więcej czasu w pracy, zwiększoną odpowiedzialnością oraz częstszymi delegacjami, co bezpośrednio wpływa na Twoje życie prywatne oraz dobrostan. Warto więc zastanowić się, w jaki sposób nowe zadania i zwiększony zakres obowiązków mogą wpłynąć na Twój czas przeznaczony na pasje, rodzinę lub inne osobiste zainteresowania.

Jeżeli okaże się, że awans może zaburzyć tę ważną równowagę, rozważenie rezygnacji z niego może okazać się mądrą decyzją. Twoje samopoczucie i szczęście mają taką samą wartość jak sukcesy zawodowe, co podkreśla znaczenie dogłębnej analizy, w jaki sposób nowe możliwości kariery wpisują się w Twoje prywatne priorytety. Ta staranna ocena balansu między pracą a życiem osobistym prowadzi nas do rozważań nad innym kluczowym elementem rozwoju zawodowego: jego wpływem na relacje osobiste i zawodowe.

Wpływ na relacje osobiste i zawodowe

Awans może niekiedy wprowadzać napięcia w relacjach, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Na płaszczyźnie zawodowej, awans na stanowisko kierownicze sprawia, że nagle stajesz się przełożonym dla osób, które wcześniej były na równorzędnym stanowisku, co może prowadzić do zmian w relacjach i potencjalnych konfliktów. W wymiarze osobistym, zwiększony stres i poświęcenie większej ilości czasu na obowiązki zawodowe mogą zaszkodzić Twoim stosunkom z przyjaciółmi i rodziną.

Analiza potencjalnego wpływu awansu na Twoje relacje jest kluczowa przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Taka zmiana perspektywy z osobistego dobrostanu na szerzej pojęte konsekwencje dla relacji osobistych i zawodowych podkreśla złożoność decyzji związanych z karierą. Ważne jest, aby waga takich możliwości zawodowych była oceniana w kontekście ich wpływu na życie społeczne i prywatne. Te rozległe rozważania prowadzą nas dalej do innego istotnego aspektu: finansowych konsekwencji przyjęcia awansu.

Implikacje finansowe wykraczające poza podwyżkę

Chociaż awans często wiąże się z podwyżką płac, ważne jest, aby rozważyć wszystkie finansowe implikacje. Czasami wzrost wynagrodzenia nie rekompensuje dodatkowych godzin, stresu i obowiązków. W niektórych przypadkach awans może nawet wiązać się z ukrytymi kosztami, takimi jak potrzeba wymiany garderoby, zwiększone wydatki na podróże czy relokację, które mogą pochłonąć wzrost pensji.

Kluczowe jest, by upewnić się, że korzyści finansowe wynikające z awansu przewyższają towarzyszące mu koszty i są zgodne z Twoimi planami finansowymi. Taka zmiana punktu widzenia, od osobistych i międzyludzkich konsekwencji do finansowych aspektów awansu, podkreśla potrzebę wszechstronnej oceny podjęcia takiego kroku w karierze, by każdy element tej decyzji współgrał z Twoimi życiowymi ambicjami.

Zgodność z celami zawodowymi i wartościami

Awans powinien przybliżyć cię do Twoich długoterminowych celów zawodowych. Jednakże, jeśli nowa rola odciąga cię od zamierzonej ścieżki kariery lub wymaga pracy w obszarze, który nie jest Twoją pasją, może nie być wart przyjęcia. Ponadto, jeśli kierunek firmy lub metody, których oczekuje się, że użyjesz w nowej roli, są sprzeczne z Twoimi wartościami lub etyką, odrzucenie awansu może być najlepszym rozwiązaniem.

Ta zgodność — lub jej brak — między awansem a celami zawodowymi i wartościami dodaje kolejny ważny aspekt do procesu decyzyjnego, podkreślając znaczenie nie tylko tego, dokąd zmierzasz, ale także jak tam docierasz, zapewniając, że każdy krok w karierze jest prawdziwym odzwierciedleniem tego, kim jesteś i czego się trzymasz. Takie rozważania na temat zgodności i autentyczności w ścieżce kariery skłaniają nas do zastanowienia się nad często niedocenianą wartością zadowolenia z aktualnego stanowiska.

Zalety pozostania na obecnym stanowisku

Czasami najlepszym ruchem dla Twojej kariery jest pozostanie tam, gdzie jesteś, szczególnie jeśli nadal się uczysz, rozwijasz i cieszysz obecną rolą. Jeśli uważasz, że z obecnej pozycji można czerpać więcej korzyści, czy to pod względem umiejętności, doświadczenia czy możliwości nawiązywania kontaktów, to pozostanie na miejscu może być bardziej korzystne w dłuższej perspektywie. Ponadto, jeśli Twoja obecna rola oferuje lepszą równowagę między życiem zawodowym a osobistym, może być warta więcej niż jakikolwiek awans.

Ten punkt widzenia akcentuje, że sukces zawodowy powinien być oceniany nie tylko przez pryzmat awansów, ale także przez poziom zaangażowania i zadowolenia z wykonywanej pracy. Uznając korzyści płynące z obecnej pozycji, otwieramy się na bardziej kompleksową definicję rozwoju kariery, która uznaje nieustanne kształcenie się i realizację osobistą za kluczowe wskaźniki autentycznego sukcesu.

Jeśli po dokładnym rozważeniu zdecydujesz się odrzucić awans, ważne jest, aby zrobić to z klasą. Umów się na spotkanie z menedżerem, aby omówić swoją decyzję. Bądź szczery, ale taktowny co do swoich powodów, koncentrując się na tym, jak uważasz, że możesz najlepiej przyczynić się do sukcesów firmy na obecnym stanowisku i jak widzisz ewolucję swojej ścieżki kariery. Wyraź wdzięczność za ofertę i chęć dalszego przyczyniania się do sukcesu zespołu. Takie podejście zapewnia, że utrzymasz pozytywne relacje z przełożonymi i pozostawisz otwarte drzwi dla przyszłych możliwości, które lepiej wpisują się w twoje cele zawodowe i życie osobiste.

A zatem, odrzucenie awansu nie jest oznaką porażki czy braku ambicji. Zamiast tego jest to strategiczna decyzja, która uwzględnia twoje cele zawodowe, życie osobiste i ogólne dobrostan. Chodzi o rozpoznanie tego, co naprawdę jest dla ciebie ważne i podejmowanie decyzji zgodnych z tymi wartościami. Chociaż awans może być ekscytujący i pochlebny, nie zawsze jest w najlepszym interesie awansowanego. Dokładnie oceniając ofertę i jej implikacje dla Twojego życia, możesz podjąć świadomą decyzję, która przygotuje grunt pod długoterminowe szczęście i sukces w Twojej karierze.

Ben Laker

profesor przywództwa w Henley Business School i współautor książki "Too Proud to Lead: How Hubris Can Destroy Effective Leadership and what to do about it" (Bloomsbury, 2021).


Najpopularniejsze tematy