Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Prezesi na trudne czasy

Dowiedz się, którzy prezesi spółek notowanych na GPW w Warszawie najskuteczniej przeprowadzili swoje firmy przez turbulencje związane z pandemią i lockdownami.

Wbrew pandemii, zerwanym łańcuchom dostaw i lockdownom rok 2021 upłynął na rynkach kapitałowych pod znakiem hossy. Nie inaczej było na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie główny wskaźnik koniunktury – Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) – ustanowił nowy rekord wszech czasów, zbliżając się do poziomu 75 tys. pkt. Niestety, pod koniec roku przyszła korekta, która nieco ograniczyła skalę rocznych stóp zwrotu. Ale i tak inwestorzy mogli być zadowoleni – w ciągu dwunastu miesięcy główny wskaźnik warszawskiego parkietu wzrósł o 22%, co oznacza, że hossa objęła swoim zasięgiem niemal cały szeroki rynek. Inwestorzy mogli, bez szczególnego wysiłku i tworzenia złożonych portfeli, zarobić wielokrotnie więcej niż na instrumentach dłużnych czy lokatach bankowych. Jak się okazuje, COVID‑19 nie dość, że nie zainfekował rynku akcji, to przy okazji sprzyjał samopoczuciu inwestorów.

Warszawskie wzrosty, choć imponujące, nie wyróżniają się na tle pozostałych indeksów giełd na świecie, na których w większości obserwowaliśmy historyczne rekordy notowań. Amerykański indeks S&P500 osiągnął stopę wzrostu na poziomie 27% i po drodze aż 79 razy bił swoje historyczne rekordy, a na Starym Kontynencie niemiecki DAX i francuski CAC40 osiągnęły odpowiednio wzrost na poziomie 16% i 29%. Wzrosty na warszawskiej giełdzie były więc w dużym stopniu pochodną globalnej koniunktury. Firmy odrabiały straty po recesji z 2020 roku, zyski giełdowych spółek rosły po 60%, co z kolei przełożyło się na globalny wzrost PKB o 6%. Polska nie odstawała od tego rozpędzonego peletonu – według najnowszych szacunków GUS, wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 roku wyniósł 5,9%.

Wzrosty były dodatkowo napędzane przez niskie stopy procentowe, które pomogły gospodarce, ale które teraz odczuwamy w postaci wzrostu inflacji. Oczywiście, poprawy koniunktury nie doświadczylibyśmy bez bilionów dolarów wydanych na całym świecie na walkę ze skutkami pandemii i zawrotnej liczby 9 mld dawek szczepionek na koronawirusa, które podano na całym świecie.

Wzrost wzrostowi nierówny Patrząc z perspektywy naszego rankingu, gdzie analizie poddajemy spółki o różnej wielkości (z podziałem na trzy grupy przypisane do poszczególnych indeksów), w minionym roku najlepiej wypadł segment skupiający firmy o średniej kapitalizacji. Indeks mWIG40 zwiększył swoją wartość o 33%, wyprzedzając mniejsze firmy, skupione w indeksie sWIG80 (wzrost o 24 %), oraz blue chipy z indeksu WIG20 (wzrost o 14%). Z kolei z perspektywy branżowej liderami wzrostów w minionym roku były spółki odzieżowe, banki oraz firmy motoryzacyjne. Dla kontrastu – największe straty w ujęciu sektorowym odnotowano na akcjach producentów gier oraz firm wydobywczych (więcej wykres poniżej).

GŁÓWNE INDEKSY GPW W 2021 ROKU NA TLE INDEKSÓW BRANŻOWYCH

Przyczyny tych dysproporcji branżowych można dość łatwo wytłumaczyć. Zwycięski indeks odzieżowy najsilniej zasilany był przez wzrost LPP, największego gracza tej branży w Polsce, którego akcje podrożały w okresie 12 miesięcy o 107,6%, osiągając na ostatniej grudniowej sesji 17 200 zł. Kolejnym objawem hossy były drożejące akcje banków, na czele z akcjami Banku Pekao (+99,7%), Santander Banku (+87,7%) oraz PKO BP (+56,4%). Bankom sprzyjała rozgrzana koniunktura gospodarcza i niskie koszty kapitału, co skończyło się wraz z wybuchem wojny i rekordową inflacją, napędzaną m.in. cenami paliw kopalnych i energii.

Z kolei największym przegranym okazał się indeks WIG Games. Za winną tego stanu rzeczy można uznać firmę CD Projekt, której akcje potaniały o 29,8% za sprawą nieco rozczarowującego niektórych graczy debiutu gry „Cyberpunk”. Warto przypomnieć, że to emocje związane z oczekiwaniem na tę premierę windowały rok wcześniej w górę wyceny spółki. Mocne straty zanotował też sektor wydobywczy, a lider tej branży – KGHM – stracił aż 23,8%. Przecena tej spółki, początkowo napędzana spadkami cen miedzi, z czasem nabrała tempa wobec notowań koszyka surowców, które wydobywa – miedzi, srebra, złota i molibdenu. Przyczyną tych spadków były obawy inwestorów o spowolnienie w Chinach, a zwłaszcza w budownictwie. Ale miedź to również główny komponent podzespołów stosowanych w urządzeniach do produkcji energii odnawialnej i napędach elektrycznych, szkoda więc, że zarząd nie przekierował uwagi inwestorów na ten perspektywiczny obszar.

Niemniej jednak wszystkie dotychczas omawiane dane obrazują silne uzależnienie spółek od sektora i segmentu rynku. Dlatego, oceniając prezesów, zastosowaliśmy metodykę, która eliminuje różnice wynikające z poziomu kapitalizacji bądź przynależności do branży (szczegóły poniżej). W ten sposób ocena jest obiektywna i pokazuje firmę i jej wyniki niezależnie od bliższej i dalszej konkurencji.

JAK PRZYGOTOWALIŚMY RANKING

Ranking najskuteczniejszych prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie opracowała redakcja „ICAN Management Review Polska”. W zestawieniu przeanalizowaliśmy spółki giełdowe reprezentujące segmenty dużych, średnich i małych firm. Spośród nich wyodrębniliśmy po 10, które w naszej opinii były najskuteczniej zarządzane. Metodyka rankingu została oparta na zasadach stosowanych przez nas w ubiegłych latach na łamach „Harvard Business Review Polska”. W myśl tej metodyki do przygotowania zestawienia posłużyły nam trzy kluczowe kryteria:

W każdym z trzech kryteriów przyznaliśmy spółkom od 1 do 10 punktów. Następnie wyliczyliśmy finalną punktację, stanowiącą średnią ważoną tych kryteriów, z których każde miało wagę 33%. W rankingu uwzględniliśmy duże, średnie i małe spółki, będące komponentami indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80. Ocenie poddaliśmy spółki z siedzibą na terytorium Polski, kierowane przez prezesów piastujących swoją funkcję przez cały rok 2021. Z zestawienia odrzuciliśmy walory szczególnie podatne na zmiany spekulacyjne. Odrzuciliśmy też firmy, które odnotowały duży wzrost wartości w wyniku jednorazowej sytuacji, a nie jako efekt stabilnego zarządzania. Finalnie w zestawieniu prezentujemy po 10 najskuteczniejszych prezesów dużych, średnich i małych spółek giełdowych reprezentatywnych dla trzech indeksów – odpowiednio WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Prezesi spółek z indeksu mWIG20

Nawet po zdyskontowaniu wyników o uwarunkowania wynikające z wielkości i przynależności branżowej najskuteczniejszym liderem wśród największych spółek z parkietu GPW okazał się prezes LPP Marek Piechocki, którego spółka otrzymała od nas ocenę 6,8 pkt, natomiast ocena szczątkowa za wzrost kapitalizacji wyniosła aż 10. To efekt rekordowego wzrostu akcji, które podrożały w 2021 roku aż o 107,6%! Twórca i wieloletni lider spółki skupiającej marki Reserved, Sinsay, Cropp, House i Mohito nie od dziś pokazuje, że wie, jak prowadzić biznes, gdyż stawał na podium w naszym rankingu również w poprzednich latach. Tym razem spółka, pomimo powolnego powrotu do postcovidowej normalności, zakłóceń w łańcuchach dostaw i trudności w pozyskaniu surowców do produkcji, zamknęła rok sprzedażą na poziomie 14 mld zł, co oznacza wzrost r/r o blisko 80%. W ujęciu rocznym wpływy z tego kanału wyniosły blisko 4 mld zł i stanowiły już 28% przychodów grupy. Rośnie też sprzedaż na rynkach zagranicznych – w 2021 roku gdańska spółka umocniła swoją obecność na Bałkanach, debiutując w Macedonii Północnej. W efekcie kolejny rok z rzędu sprzedaż zagraniczna przewyższała wpływy z Polski, stanowiła już ponad 60%.

Na drugim miejscu znalazła się Zofia Paryła, kierująca Grupą Lotos, wyprzedzając tym samym o dwie pozycje Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Branży paliwowej sprzyjały na całym świecie wyższe poziomy marży rafineryjnej, ale czynnikiem dodatkowo determinującym wzrosty akcji obu polskich koncernów stały się fuzje przeprowadzane przez PKN Orlen, które mają być sfinalizowane w bieżącym roku. Te transakcje oraz parytet wymiany akcji między Orlenem, Lotosem i PGNiG w dużej mierze wpłynęły pozytywnie w skali roku na kursy tych firm. Dodatkowo Grupa ORLEN w 2021 roku osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł, a przejmowany przez nią Lotos konsekwentnie poprawiał przepływy z działalności operacyjnej i redukował zadłużenie finansowe.

Na trzecim stopniu podium znalazł się Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Generalnie cały sektor bankowy odnotował potężne wzrosty, czego dowodem jest wzrost indeksu WIG Banki. mBank pozornie wyróżnił się negatywnie na tle sektora, gdyż odnotował ponad miliard złotych skonsolidowanej straty. Była to pierwsza strata od 2004 roku, jednak nie wynikała ona w żadnym stopniu ze słabości biznesu, lecz była spowodowana decyzją o zaksięgowaniu bardzo wysokich kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w kwocie przekraczającej 2,7 mld zł. Bez tego obciążenia zysk z podstawowej działalności wyniósłby 1,6 mld zł i byłby najlepszy w historii tej instytucji. Co istotne, przychody ogółem osiągnęły rekordowe 6,1 mld zł pomimo działania we wciąż niestabilnym otoczeniu rynkowym.

NAJSKUTECZNIEJSI PREZESI FIRM Z INDEKSU WIG20 W 2021 ROKU

1
Marek
Piechocki
SPÓŁKA
LPP
BRANŻA
odzież
stopa zwrotu10
kapitalizacja6
wskaźniki5
OCENA OGÓLNA6,8
2
Zofia
Paryła
SPÓŁKA
Lotos
BRANŻA
paliwa
stopa zwrotu9
kapitalizacja8
wskaźniki3
OCENA OGÓLNA6,7
3
Cezary
Stypułkowski
SPÓŁKA
mBank
BRANŻA
banki
stopa zwrotu10
kapitalizacja8
wskaźniki1
OCENA OGÓLNA6,0
4
Daniel
Obajtek
SPÓŁKA
PKN Orlen
BRANŻA
paliwa
stopa zwrotu8
kapitalizacja7
wskaźniki3
OCENA OGÓLNA5,9
5
Leszek
Skiba
SPÓŁKA
Pekao
BRANŻA
banki
stopa zwrotu10
kapitalizacja7
wskaźniki1
OCENA OGÓLNA5,9
6
Julien
Ducarroz
SPÓŁKA
Orange
BRANŻA
telekomunikacja
stopa zwrotu7
kapitalizacja6
wskaźniki2
OCENA OGÓLNA5,1
7
Tobias
Solorz
SPÓŁKA
Cyfrowy Polsat
BRANŻA
telekomunikacja
stopa zwrotu6
kapitalizacja5
wskaźniki3
OCENA OGÓLNA4,8
8
Adam
Góral
SPÓŁKA
Asseco Poland
BRANŻA
informatyka
stopa zwrotu7
kapitalizacja6
wskaźniki2
OCENA OGÓLNA4,8
9
Wojciech
Dąbrowski
SPÓŁKA
PGE
BRANŻA
energia
stopa zwrotu7
kapitalizacja5
wskaźniki2
OCENA OGÓLNA4,3
10
Michał
Gajewski
SPÓŁKA
Santander Bank Polska
BRANŻA
banki
stopa zwrotu6
kapitalizacja6
wskaźniki1
OCENA OGÓLNA4,2

Prezesi spółek z indeksu mWIG40

Listę średnich spółek otwiera Józef Mokrzycki, prezes i twórca Mo‑BRUK‑u, lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych. Kierowana przez niego firma odnotowała w 2021 roku blisko 50‑procentowe wzrosty przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto. Te doskonałe wyniki są efektem wzrost wolumenu i cen rynkowych przyjmowanych odpadów oraz zawarcia atrakcyjnych pod względem rentowności kontraktów na zagospodarowanie „bomb ekologicznych”. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, a także sztuczne kruszywo (według własnej, opatentowanej technologii), stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Mo‑BRUK posiada też dwie spalarnie, m.in. odpadów medycznych i niebezpiecznych. Warto tu dodać, że w bieżącym roku prezes zamierza opuścić stanowisko i zająć się rozwojem nowych projektów.

Na drugim stopniu podium znalazł się Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel i prezes Grupy Selvita. Na tę pozycję zasłużył solidnymi wynikami, czyli wzrostem przychodów o 123% r/r. Kierowana przez niego firma, jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych, osiągnęła dynamiczny wzrost na kluczowych rynkach geograficznych. W 2021 roku przychody z USA, największego rynku na świecie dla spółek z sektora CRO (Contract Research Organisation), wzrosły o ponad 95%, a w Wielkiej Brytanii – o 171%.

Trzecie miejsce w segmencie średnich spółek zajął Maciej Oleksowicz, prezes Inter Cars i zarazem syn założyciela firmy. Jego spółka również może pochwalić się efektownym wzrostem sprzedaży. Największy krajowy dystrybutor części samochodowych wypracował rekordowe 12 mld zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o ponad 33% lepszym niż rok wcześniej. Wyniki te to w dużej mierze zasługa dynamicznie rosnącej sprzedaży zagranicznej. W całym ubiegłym roku przychody należących do grupy spółek dystrybucyjnych operujących na kilkunastu zagranicznych rynkach w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej i Południowej zwiększyły się rok do roku o 39%, natomiast sprzedaż w kraju była o 25% wyższa niż rok wcześniej.

NAJSKUTECZNIEJSI PREZESI FIRM Z INDEKSU mWIG40 W 2021 ROKU

1
Józef
Mokrzycki
SPÓŁKA
Mo-BRUK
BRANŻA
przetwórstwo odpadów
stopa zwrotu10
kapitalizacja8
wskaźniki7
OCENA OGÓLNA8,1
2
Bogusław
Sieczkowski
SPÓŁKA
Selvita
BRANŻA
farmacja
stopa zwrotu10
kapitalizacja9
wskaźniki5
OCENA OGÓLNA7,9
3
Maciej
Oleksowicz
SPÓŁKA
Inter Cars
BRANŻA
motoryzacja
stopa zwrotu10
kapitalizacja9
wskaźniki3
OCENA OGÓLNA7,5
4
Piotr
Krupa
SPÓŁKA
Kruk
BRANŻA
usługi finansowe
stopa zwrotu10
kapitalizacja8
wskaźniki4
OCENA OGÓLNA7,4
5
Michał
Michalski
SPÓŁKA
Polenergia
BRANŻA
energia
stopa zwrotu10
kapitalizacja6
wskaźniki5
OCENA OGÓLNA6,7
6
Jacek
Świderski
SPÓŁKA
Wirtualna Polska
BRANŻA
media
stopa zwrotu9
kapitalizacja7
wskaźniki4
OCENA OGÓLNA6,6
7
Mariusz
Ciepły
SPÓŁKA
LiveChat Software
BRANŻA
informatyka
stopa zwrotu5
kapitalizacja5
wskaźniki10
OCENA OGÓLNA6,5
8
Joao Nuno
Lima Bras Jorge
SPÓŁKA
Bank Millennium
BRANŻA
banki
stopa zwrotu10
kapitalizacja8
wskaźniki1
OCENA OGÓLNA6,4
9
Dariusz
Mańko
SPÓŁKA
Grupa Kęty
BRANŻA
metale
stopa zwrotu7
kapitalizacja8
wskaźniki5
OCENA OGÓLNA6,3
10
Piotr
Sucharski
SPÓŁKA
Neuca
BRANŻA
farmacja
stopa zwrotu6
kapitalizacja8
wskaźniki4
OCENA OGÓLNA6,0

Prezesi spółek z indeksu sWIG80

Wśród prezesów spółek z indeksu sWIG80 na najwyższym stopniu podium znalazł się Krzysztof Folta, prezes i założyciel Grupy TIM. Przez lata konsekwentnie przebudowywał swoją tradycyjną sieć sprzedaży w kierunku e‑commerce. Dzięki temu przez kilka poprzednich lat przychody ze sprzedaży największego w Polsce dystrybutora artykułów elektrotechnicznych rosły regularnie średnio o ok. 10–15%, a obecnie notuje on kolejne rekordy sprzedaży. Rok 2020, w którym dzięki pandemii triumfował e‑handel, przyniósł spółce wzrost sprzedaży o 20%, do poziomu przekraczającego po raz pierwszy 1 mld zł. Następny rok, kluczowy dla wyników rankingu, przyniósł kolejny wzrost, o ponad 30%. Strategia Grupy TIM oparta jest na dwóch głównych liniach biznesowych, którymi są działalność dystrybucyjna w modelu e‑commerce (poprzez spółkę dominującą TIM) oraz świadczenie usług logistycznych dla sektora e‑commerce (poprzez spółkę zależną 3LP). Dodatkowo sprzedaż realizowana jest w modelu hybrydowym, gdyż kanał e‑commerce uzupełnia sieć szesnastu biur handlowych i mobilnych przedstawicieli handlowych.

Drugie miejsce zajmuje Przemysław Sztuczkowski, prezes i założyciel firmy Cognor. Pod jego kierownictwem firma doskonale wykorzystuje bardzo dobrą koniunkturę na rynku stali. W minionym roku spółka specjalizująca się w produkcji wyrobów hutniczych oraz obrocie złomami metali odnotowała 2,81 mld zł skonsolidowanych przychodów i ponad 340 mln zł zysku netto, co w przypadku tego ostatniego oznacza dziesięciokrotny wzrost r/r. Tak duża dynamika wzrostu zysków jest efektem szeregu czynników rynkowych, począwszy od wysokiego popytu z segmentu budowlanego, przez ograniczenie produkcji przez firmy chińskie, po skuteczniejszą ochronę rynku przez Unię Europejską. Cognor potrafił wykorzystać koniunkturę i uzyskać pozytywny efekt zróżnicowanych skoków cenowych w odniesieniu do rynku wyrobów finalnych wobec kosztu złomów stali, które są dla firmy surowcem.

Podium zamyka Tomasz Mirski, prezes i założyciel MFO. To kolejny przedstawiciel sektora metalowego zajmujący się m.in. produkcją profili stalowych. Pod względem wyników finansowych spółka może zaliczyć rok 2021 do bardzo udanych. Przychody MFO wyniosły wówczas 990,38 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost wobec 2020 roku. Równocześnie MFO odnotowało zysk na poziomie 132,96 mln zł, czyli ponad pięć razy więcej niż przed rokiem. Firma produkuje dla branży budowlanej i doskonale wykorzystała sytuację na rynku. Ożywieniu gospodarczemu sprzyjały boom deweloperski oraz unijny program termomodernizacji budynków, a wysoki popyt i deficytowa podaż wykreowały skok cen stali. Wysoki popyt i silna pozycja konkurencyjna pozwoliły spółce podnosić ceny i realizować wyższe marże, co przełożyło się na historyczne zyski.

NAJSKUTECZNIEJSI PREZESI FIRM Z INDEKSU sWIG80 W 2021 ROKU

1
Krzysztof
Folta
SPÓŁKA
TIM
BRANŻA
handel
stopa zwrotu10
kapitalizacja10
wskaźniki8
OCENA OGÓLNA8,2
2
Przemysław
Sztuczkowski
SPÓŁKA
Cognor
BRANŻA
metale
stopa zwrotu10
kapitalizacja9
wskaźniki8
OCENA OGÓLNA9,1
3
Tomasz
Mirski
SPÓŁKA
MFO
BRANŻA
metale
stopa zwrotu10
kapitalizacja10
wskaźniki6
OCENA OGÓLNA8,5
4
Piotr
Bieliński
SPÓŁKA
ACTION
BRANŻA
handel
stopa zwrotu10
kapitalizacja11
wskaźniki3
OCENA OGÓLNA8,1
5
Wiesław
Klimkowski
SPÓŁKA
PCC Rokita
BRANŻA
chemia
stopa zwrotu10
kapitalizacja8
wskaźniki4
OCENA OGÓLNA7,5
6
Aleksander
Górecki
SPÓŁKA
Auto Partner
BRANŻA
motoryzacja
stopa zwrotu10
kapitalizacja8
wskaźniki4
OCENA OGÓLNA7,5
7
Radosław
Koelner
SPÓŁKA
Rawlplug
BRANŻA
metale
stopa zwrotu10
kapitalizacja10
wskaźniki3
OCENA OGÓLNA7,5
8
Andrzej
Przybyło
SPÓŁKA
AB PL
BRANŻA
handel
stopa zwrotu10
kapitalizacja9
wskaźniki3
OCENA OGÓLNA7,2
9
Dariusz
Grzeszczak
SPÓŁKA
Erbud
BRANŻA
budownictwo
stopa zwrotu10
kapitalizacja10
wskaźniki2
OCENA OGÓLNA7,1
10
Piotr
Juszczyk
SPÓŁKA
Instal Kraków
BRANŻA
budownictwo
stopa zwrotu10
kapitalizacja10
wskaźniki2
OCENA OGÓLNA7,0

Podejście założycielskie

Analizując wyniki rankingu, można dojść do wielu budujących wniosków. Przede wszystkim na warszawskim parkiecie liczą się fundamenty i niezależnie od koniunktury rynkowej rosną spółki o zdrowych finansach. To pokazuje, jak długą drogę przebył warszawski parkiet w ciągu zaledwie 30 lat swojego istnienia, i oddaje wysoki poziom dojrzałości młodego wciąż rynku. Dobrze też świadczy o prezesach firm, którzy od lat konsekwentnie budują wzrost swoich organizacji, dbając o ich fundamenty. Liderzy zestawienia pokazali też, jak ważna jest digitalizacja biznesu. Wystarczy wymienić kilku z obecnych w naszym zestawieniu: Marka Piechockiego, Cezarego Stypułkowskiego czy Krzysztofa Foltę. Postawili na rozwój cyfrowy i budowę elektronicznych kanałów dystrybucji i dzięki temu dziś są tam, gdzie ich klienci.

Jednak najważniejszy wniosek dotyczy podejścia liderów do biznesu. Poza nielicznymi spółkami „państwowymi” najlepiej w naszym rankingu wypadli ci prezesi, którzy są też właścicielami i twórcami kierowanych przez siebie firm bądź piastują stanowisko przez wiele lat. Prezentują oni bowiem tzw. podejście założycielskie. Termin ten sformułował Chris Zook, partner w bostońskim biurze Bain & Company. Co on oznacza? Autor wyjaśnił nam, gdy przyjechał do Warszawy na zaproszenie redakcji ICAN Institute w 2013 roku, że analizując firmy, którym przez wiele lat, a czasem nawet dekad, udawało się przezwyciężać wewnętrzne ograniczenia wzrostu, dostrzegł pewną prawidłowość: jeśli założyciel przedsiębiorstwa jest w nim wciąż aktywny, to taka firma jest bardziej skoncentrowana na swojej misji. Tego typu przedsiębiorstwa w ciągu piętnastu analizowanych lat radziły sobie trzy, cztery razy lepiej niż pozostałe. Prowadząc dalsze badania, konsultanci Bain & Company wyodrębnili trzy obszary, które w znaczący sposób wpływają na to, jak radzi sobie firma. Jeśli fundamenty firmy są pod ich względem zdrowe, to takie przedsiębiorstwo ma od 5 do 15 razy większe szanse na uplasowanie się wśród najlepiej radzących sobie 25% firm.

Jakie cechy składają się na „podejście założycielskie”? Konsultanci Bain & Company wyodrębnili trzy cechy charakterystyczne dla „podejścia założycielskiego”, które w znaczący sposób wpływają na to, jak radzi sobie firma:

1. Buntownicza misja firmy

Symbolizuje ona wizję budowania organizacji w dłuższym okresie oraz odpowiednie wyróżnienie jej wśród konkurencji.

2. Obsesja działania na pierwszej linii

Jest to kluczowy element każdej organizacji – tracąc kontakt z pracownikami obsługującymi klientów, tracimy instynkt podpowiadający sposób, w jaki należy postępować. Dlatego menedżerowie firmy obsesyjnie dbają o szczegóły, niezależnie od tego, jak duże jest ich przedsiębiorstwo. Nie są to więc szefowie, którzy spędzaliby czas wyłącznie w swoich gabinetach. Zamiast tego z uwagą przyglądają się funkcjonowaniu kluczowych punktów, zwłaszcza tych, w których klienci mają bezpośredni kontakt z firmą.

3. Nastawienie właścicielskie

Charakteryzuje wszystkich wielkich założycieli przedsiębiorstw. Oznacza ono skłonność do szybkiego i zdecydowanego działania połączonego z niechęcią do biurokracji.

Wydaje się więc, że tacy liderzy jak Marek Piechocki, Krzysztof Folta, Józef Mokrzycki i wielu innych widocznych w naszym zestawieniu doskonale wpisują się w tę charakterystykę i reprezentują wszystkie cechy składające się na „podejście założycielskie”. Dziś zbierają owoce tego podejścia. Ale na pewno na tym nie spoczną.

Paweł Kubisiak

Redaktor merytoryczny "ICAN Management Review".


Najpopularniejsze tematy