Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
Odporne łańcuchy dostaw dzięki ekspansji zagranicznej – strategia na niestabilne czasy

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnej gospodarki bez skutecznej logistyki. Logistyka łączy świat, tworząc możliwości wzrostu dla handlu i przemysłu. Jej rola jest więc nie do przecenienia, zwłaszcza w okresach dużej niepewności, gdyż umożliwia zachowanie ciągłości i płynności procesów gospodarczychIndeks górny 1.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST PFR TFI

WZROST WOLUMENÓW i znaczenia logistyki we współczesnym świecie otwiera przed tym sektorem wiele nowych wyzwań. Musi on nadążać za zmianami oraz stale dążyć do poprawy jakości usług. Zadanie nie jest łatwe, zwłaszcza że dynamika zmian jest wysoka i dotyczy wielu aspektów. Można powiedzieć, że branża logistyczna w XXI wieku podlega nieustannej transformacji, którą wymuszają czynniki wynikające z megatrendów w światowej gospodarce. W czasie ostatnich dwóch pandemicznych lat zmiany te przyspieszyły jeszcze bardziej. Co więcej, na i tak trudną rzeczywistość nałożyła się sytuacja geopolityczna i trwająca wojna w Ukrainie, która wywołała kolejne zakłócenia. Splot tych wszystkich czynników sprawia, że to bardzo wymagający czas dla logistyki.

Odporne, czyli zdywersyfikowane łańcuchy dostaw

Łańcuchy dostaw zbudowane w sposób elastyczny i zdywersyfikowany, umożliwiające szybką adaptację do zmieniających się warunków, stają się fundamentem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jak wynika z raportu Capgemini Building Supply Chain Resilience, aż ? firm uważa, że w ciągu najbliższych 2–3 lat ich strategie zarządzania łańcuchami dostaw będą musiały zostać znacząco przeformułowane. Jest to efekt trudności, z jakimi przedsiębiorcy zetknęli się w trakcie ostatnich dwóch lat. W tym samym badaniu aż 85% producentów i 88% detalistów wskazało, że musieli zmierzyć się z przeciwnościami związanymi z zakłóceniami łańcuchów dostaw. Problemy te przełożyły się na wszystkie aspekty działalności biznesowej. Wnioski, jakie płyną z tych badań, nadają priorytet budowaniu odporności i zwinności logistyki, a także zrównoważonemu podejściu do całego łańcucha dostaw, aby z jednej strony w trudnym otoczeniu realizować usługi terminowo i na wysokim poziomie, a z drugiej redukować negatywny wpływ na środowisko, zmniejszać ślad węglowy i spełnić wymagania regulacyjne. Temu towarzyszy też nacisk na pełną transparentność sieci dostaw i dzielenie się danymi z partnerami biznesowymi.

Mając to na uwadze, firmy na całym świecie na nowo będą definiować, skąd chcą sprowadzać surowce i półprodukty, gdzie magazynować zapasy oraz wykonać końcowy montaż. Sposobem na budowanie odpornych łańcuchów dostaw i ograniczenie ryzyka stają się inwestycje zagraniczne. Badania, które PFR TFI przeprowadziło wspólnie z PwC Polska, opracowując raport Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki, potwierdzają, że firmy dobrze to rozumieją, bowiem jako jedną z głównych korzyści inwestycji zagranicznych wskazują właśnie zabezpieczanie łańcuchów dostaw. Podkreśla to również OECD i szacuje, że w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania gospodarki kluczowe jest wzmacnianie łańcuchów dostaw np. poprzez ekspansję i inwestycje zagraniczne sprzyjające dywersyfikacjiIndeks górny 2.

Przewaga tkwi w innowacyjnych rozwiązaniach

Jedną z odpowiedzi na wyzwania stojące przed branżą logistyczną jest rozwój transportu intermodalnego, który łączy zalety różnych gałęzi transportu, co daje korzyści ekonomiczne i środowiskowe3. Pozwala też odciążyć infrastrukturę. Transport intermodalny jest uważany za jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi transportu i zajmuje ważne miejsce we Wspólnej Polityce Transportowej Unii Europejskiej. Zgodnie z planem UE do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, zaś do 2050 r. wskaźnik ten powinien przekroczyć 50%. Może to wykorzystać Polska. Szanse dostrzegają już polskie spółki transportowe i logistyczne, które m.in. w tym celu wchodzą na rynki zagraniczne. Jedną z nich jest toruńska firma Laude Smart Intermodal, która wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, zarządzanym przez PFR TFI, zainwestowała w rozwój spółki zależnej w Niemczech.

Ta inwestycja to kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii, który pozwoli spółce zaoferować na rynku niemieckim i innych rynkach zachodnich usługi transportu intermodalnego z zastosowaniem własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, m.in. w zakresie konteneryzacji przewozów czy konstrukcji platform przewozowych. Pozwala to wyeliminować koszty opakowań, zabezpieczeń towaru i przeładunku, jednocześnie zwiększając tonaż przewozu. Łącząc i wykorzystując w planowaniu łańcucha dostaw różnoraką infrastrukturę transportową – terminale logistyczne, linie kolejowe i wreszcie drogi – spółka zapewnia klientom dostawę door to door. Co bardzo istotne, Laude może odegrać także ważną rolę w integracji Ukrainy z Europą właśnie dzięki swojej infrastrukturze (w tym m.in. własnemu terminalowi przeładunkowemu) i opatentowanym rozwiązaniom technologicznym.

Wsparcie solidnego partnera

Wspólna inwestycja z Funduszem Ekspansji Zagranicznej w Niemczech pozwoli grupie Laude zwiększyć skalę działalności, zdywersyfikować źródła przychodów oraz obsługiwać trasy zapewniające wyższe marże. Fundusz wspólnie z polskimi firmami inwestuje w projekty zagraniczne, zagraniczne spółki zależne (projekty typu greenfieldbrownfield), oferując wieloletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne. Proporcjonalnie do swojego zaangażowania fundusz dzieli ryzyko biznesowe realizowanej inwestycji. Dotychczas fundusz inwestował wspólnie z polskimi przedsiębiorcami w projekty związane z branżą logistyczną, budowlaną i deweloperską, produkcji maszyn, recyklingu metali wysokocennych, IT czy turystyczną. Łączne zaangażowanie funduszu w projekty międzynarodowe wynosi ponad 80 milionów euro.

Indeks górny PRZYPISY:

Indeks górny 1. Obserwator Finansowy, Logistyka wpływa na społeczny dobrostan.
2. OECD, Global value chains: Efficiency and risks in the context of COVID‑19.
3. Wyzwania logistyki we współczesnym świecie – COVID‑19, transport, magazynowanie, opakowania, pod red. T. Rokickiego, Warszawa 2021. Indeks górny koniec


Najpopularniejsze tematy