Najpopularniejsze tematy:

Premium

Materiał dostępny tylko dla Subskrybentów

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

Premium

Subskrybenci wiedzą więcej!

Nie masz subskrypcji? Dołącz do grona Subskrybentów i korzystaj bez ograniczeń!

Wybierz wariant dopasowany do siebie!

Jesteś Subskrybentem? Zaloguj się

X
Następny artykuł dla ciebie
Wyświetl >>
ESG, jedyna słuszna strategia

Generowanie zysków idące w parze z wywieraniem pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko jest dzisiaj koniecznością. Wydarzenia ostatnich lat przyspieszyły tempo zmian, mobilizując biznes do jeszcze większego wysiłku na rzecz realizacji celów ESG.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST BENEFIT SYSTEMS

ROŚNIE ŚWIADOMOŚĆ tego, że pomnażanie zysków nie może być jedynym znaczącym celem biznesu. Firmy wciąż uczą się tak prowadzić działalność biznesową, by minimalizować negatywny wpływ na środowisko i możliwie jak najszerzej odpowiadać na potrzeby pracowników, klientów, dostawców, społeczeństwa. Nie ma sprzeczności między generowaniem zysków a wywieraniem pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Odpowiedzialność daje przewagę

W Benefit Systems wychodzimy z założenia, że realizacja celów ESG może korzystnie wpływać na biznes. W dzisiejszym świecie firma, która dba o swoich pracowników, w sposób naturalny zapobiega nadmiernej rotacji i buduje solidne, przyjazne miejsce pracy, w którym chce się pracować przez długie lata. Co więcej, pracownicy stają się naturalnymi ambasadorami swojej firmy i zachęcają nowych kandydatów do dołączenia do zespołu. Dbając o środowisko, firma daje dowód swojej długofalowej strategii zapobiegania zmianom klimatu, wykazując się troską o przyszłe pokolenia. I wreszcie edukacja otoczenia oraz dobre relacje z partnerami i dostawcami stanowią gwarancję płynności procesów biznesowych. ESG nie jest więc odrębną strategią wymagającą nowego podejścia do biznesu. Stanowi raczej drogowskaz, jak ten biznes prowadzić, poprzez zarządzanie czynnikami pozafinansowymi dotyczącymi ładu korporacyjnego, społeczeństwa oraz środowiska. Ponadto firmy zrównoważone są pod wieloma względami dojrzalsze, przy dzisiejszych, zmieniających się błyskawicznie, uwarunkowaniach trafniej określają czynniki ryzyka i wyznaczają długofalową strategię działania.

Zależy nam, aby każda relacja biznesowa z dostawcą była zgodna z naszymi standardami, dlatego opieramy ją m.in. na specjalnie w tym celu stworzonej procedurze zakupowej. Dzięki niej możemy odpowiednio planować i efektywnie dokonywać zakupów na najbardziej korzystnych warunkach handlowych, przy zachowaniu najwyższej jakości towarów/usług, zasad etycznych oraz wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy (m.in. zasad zawartych w naszym Kodeksie Etyki BS_WAY). Jednym z elementów naszej procedury zakupowej jest Kwestionariusz CSR dla Dostawców, który powstał z myślą o weryfikacji firm, z którymi mamy zamiar podjąć współpracę. Dokument ma na celu zbadanie potencjalnego dostawcy pod kątem szeroko pojętych aspektów z zakresu CSR/ESG – zawiera pytania z obszarów dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych, compliance, społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie oraz zrównoważonego rozwoju.

Strategiczne inicjatywy ESG

Identyfikacja strategicznych inicjatyw ESG jest pochodną systematycznego słuchania własnych interesariuszy poprzez przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych czy udział w niezależnych rankingach, aby weryfikować postępy organizacji. Dla Benefit Systems formą sprawdzenia, na jakim etapie jesteśmy, co jeszcze powinniśmy zmienić i jak pewnym działaniom nadać strategiczny wymiar, była również certyfikacja B Corp.

Jako firma odpowiedzialna społecznie prowadzimy regularny dialog z interesariuszami, zasięgając ich opinii w kwestii oczekiwań dotyczących raportowania niefinansowego i zagadnień CSR/ESG. Od 2017 roku organizujemy spotkania w gronie przedstawicieli pracowników, klientów, użytkowników, partnerów, dostawców i analityków. Badanie odbywa się w cyklu dwuletnim, a jego celem jest wybór najbardziej istotnych, według interesariuszy, zagadnień, do których grupa kapitałowa zobowiązuje się odnieść w raportach niefinansowych za dwa kolejne lata. Wybierane do raportu zagadnienia są także wskazówkami wyznaczającymi kierunek naszych obecnych i przyszłych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Spójność działań z deklaracjami

Ostatnie kryzysy podkreśliły znaczenie czynników ESG w prowadzeniu biznesu, a także ich rolę w porządkowaniu złożonej rzeczywistości. Wystarczy wspomnieć o tym, jak zareagowali konsumenci po ataku Rosji na Ukrainę. Stało się oczywiste, że firmy, które nie wycofają się z rynku rosyjskiego lub/i białoruskiego, zostaną uznane za postępujące nieetycznie i niezgodnie z wpisanymi w swoje strategie biznesowe celami ESG. Spójność działań firm z deklarowanymi wartościami stała się ważnym kryterium wyboru ich produktów przez klientów.

Dla Benefit Systems największym wyzwaniem w ostatnim czasie była z kolei pandemia. W pierwszej kolejności staraliśmy się złagodzić negatywne skutki lockdownów, odczuwane przez naszych pracowników i partnerów z branży sportowo‑rekreacyjnej. Ale podjęliśmy także działania nakierowane na złagodzenie społecznych skutków kryzysu zdrowotnego. Wśród działań na rzecz pracowników, oprócz tak oczywistych, jak wprowadzenie pracy zdalnej, warto wymienić akcję szczepień pracowniczych czy bezpłatne wsparcie, które nadal jest dostępne. O partnerów z branży zadbaliśmy, przede wszystkim zmieniając zasady wzajemnych rozliczeń. Udzieliliśmy im także bezzwrotnego wsparcia finansowego na dostosowanie się do nowych wymogów sanitarnych, które obowiązywały w obiektach sportowych w okresach luzowania obostrzeń. Dodatkowo zaangażowaliśmy się w dialog z administracją rządową, aby wypracować warunki powrotu do funkcjonowania branży.

Wreszcie, z myślą o naszych użytkownikach, wprowadzaliśmy nowe warianty usług, skupiające się na ofercie online: kurs medytacji czy konsultacje online z psychologiem, a także platformę Yes2Move, dostępną pod adresem www.yes2move.com. Platforma zawiera bazę treningów oraz sklep online, co pozwoliło nam zwiększyć dostępność usług z obszaru aktywnego i zdrowego stylu życia. Podobnie jak kampanie o wiele wyjaśniających tytułach: „Gotuj się do sportu”, „Ciało daje radę!”, „Koniec marazmu”, które miały za zadanie zachęcić ludzi do zadbania o siebie i powrotu do aktywności fizycznej. W wybranych klubach fitness uruchomiliśmy jednocześnie placówki medyczne Zdrofit Zdrowe Miejsce, w których pacjenci mogą skorzystać z finansowanej przez samorząd indywidualnej fizjoterapii po przebytym zachorowaniu na COVID‑19. Rozszerzenie oferty usług było więc naturalnym połączeniem działań biznesowych i potrzeb interesariuszy

Tomasz Półgrabski

Prezes PL.2012+, spółki zarządzającej stadionem PGE Narodowy.


Najpopularniejsze tematy