Najpopularniejsze tematy:
Sebastian  Kruse

Sebastian Kruse

jest adiunktem i członkiem grupy badawczej Innovation and Entrepreneurship (WIN) w ramach Obszaru Badawczego TIME (skrót od Technology, Innovation, Marketing and Entrepreneurship, czyli technologie, innowacyjność, marketing i przedsiębiorczość) na Politechnice w Akwizgranie (RWTH Aachen University) w Niemczech.

Sortuj wg: