Najpopularniejsze tematy:
DR FANGFANG  ZHANG

DR FANGFANG ZHANG

pracuje naukowo w Centre for Transformative Work Design na Curtin University of Technology. Jest też badaczką i stypendystką w ośrodku CEPAR (Centre of Excellence in Population Ageing Research), zajmującym się badaniami nad starzeniem się społeczeństw. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to: projektowanie pracy (work design), przekształcanie pracy i zadań (job crafting), przyszłość pracy, zbyt wysokie kwalifikacje i starzenie się.

Sortuj wg: