Jak zostać liderem innowacyjności

Jakich zmian muszą dokonać dyrektorzy firm, aby znaleźć się wśród liderów innowacji.

Żyjemy w epoce cyfrowych przełomów, a wielu dyrektorów jest w rozterce, ponieważ rozumieją, że ich firmy muszą korzystać z rozwiązań innowacyjnych, aby pozostawały konkurencyjne, ale też wielu z nich uważa, że ich własne projekty transformacji oparte na technologii nie przynoszą oczekiwanej wartości. W rezultacie wiele firm boryka się z luką w osiąganiu innowacji, która oznacza różnicę między potencjalną wartością inwestycji technologicznych a faktyczną wartością realizowaną przez firmy.

W Accenture przeprowadziliśmy badania, aby przyjrzeć się tej luce, a nasze najnowsze studium Systemy przyszłościowe (Future Systems) podkreśla skalę takiego wyzwania dla organizacji. Wyniki, które zebraliśmy, rzucają światło na to, co odróżnia firmy będące liderami innowacji od maruderów pozostających w tyle, oraz ukazuje kluczowe zmiany, jakich musi dokonać kadra zarządzająca, aby przenieść swoje firmy do kategorii liderów.

Liderzy technologii wyprzedzają maruderów pod względem wzrostu przychodów

Porównując poziomy wdrażania technologii, przenikania technologii i zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach, sklasyfikowaliśmy 10% firm jako liderów. Ci liderzy cieszą się poziomem wzrostu dochodów, który jest dwa razy wyższy niż w przypadku opóźnionych firm – tych, które zajmują dolne 25% pod względem adaptacji, przenikania i zmian organizacyjnych. O ile te opieszałe organizacje nie zmienią taktyki, to do 2023 roku mogą stracić około 46% swoich potencjalnych rocznych przychodów.

Co sprawia, że firma jest liderem innowacji? W znacznym stopniu jest to kwestia sposobu myślenia. Przedsiębiorstwa, które są liderami, myślą raczej w kategoriach systemów niż samodzielnych technologii. Każde z nich aktywnie tworzy strategiczną ścieżkę, aby stać się systemem przyszłościowym. Przy tym pojęcia system przyszłościowy używamy do opisania nadchodzącego wzorca technologicznego, który będzie określony przez trzy kluczowe cechy:

  • Nie ma wyznaczonych granic. Systemy przyszłościowe są oparte na chmurze i mogą wykorzystać zacieranie granic między światem cyfrowym (dane, infrastruktura i aplikacje) a światem fizycznym (ludzie i maszyny), a nawet między konkurującymi organizacjami
  • Jest elastyczny. Systemy przyszłościowe wykorzystują technologie automatyzacji i sztucznej inteligencji do samodzielnego uczenia się, ulepszania i skalowania. W ten sposób eliminują napięcie, które utrudnia rozwój firmy, tym samym pomagając pracownikom szybciej podejmować lepsze decyzje.
  • Jest przyjazny człowiekowi. Systemy przyszłościowe będą bezproblemowo współdziałać z ludźmi na ludzkich warunkach, wykorzystując sztuczną inteligencję i naturalne interfejsy. Wprowadzając elegancką prostotę do każdej interakcji człowieka z maszyną, wytyczą nową konkurencyjną granicę zadowolenia klienta oraz zwiększą wydajność i efektywność pracowników.

Myśleć jak lider innowacyjności

Ogólnie rzecz biorąc, liderzy wyprzedzają maruderów w przyswajaniu podstawowych technologii. Ale jak odkryliśmy, samo przyswojenie technologii nie wystarczy, aby odblokować optymalną wartość. Więc co jest takiego w organizacjach wiodących pod względem innowacji, co sprawia, że odnoszą taki sukces? Zidentyfikowaliśmy pięć kluczowych zachowań, które definiują status firmy jako lidera. Przyjmując te zachowania, firmy pozostające w tyle mogą podjąć odpowiednie kroki, aby dogonić konkurencję i wypełnić własne luki w osiąganiu innowacji.

  • Liderzy innowacyjności stosują technologię, która czyni ich szybkimi i elastycznymi. Według naszych badań, 83% liderów innowacji , w porównaniu z zaledwie 37% maruderów, zgadza się z tym, że ważne jest oddzielenie istniejącej infrastruktury od danych. Przyjęcie przez liderów kluczowych technologii, które umożliwiają takie oddzielenie, pozostawia maruderów daleko w tyle, bo jest to aż 97% w porównaniu z 30%. Dzięki oddzieleniu danych od infrastruktury i zastosowaniu elastycznych architektur, takich jak mikrousługi, te topowe firmy są w stanie szybko reagować na popyt, a dodatkowo potrafią z łatwością zwiększać skalę działalności.
  • Liderzy korzystają z chmury. W porównaniu z 30% maruderów aż 95% liderów korzysta z zaawansowanych usług w chmurze, jak np. obliczenia bezserwerowe. To o tyle istotne, że chmura jest najlepszym sposobem na wykorzystanie pozostałych ważnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i analityka.
  • Liderzy postrzegają dane zarówno jako aktywa, jak i zobowiązania. Liderzy rozumieją, że dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym są niezbędne do transformacji biznesu, a także mają świadomość, że złe dane nie doprowadzą ich zbyt daleko. Spośród maruderów tylko 40% zapewnia jakość danych w porównaniu z 90% liderów. I chociaż tylko 54% ociągających się firm nadal wzbogaca swoje dane, to robi to aż 90% liderów. To oznacza, że topowe firmy mają większe zaufanie do swoich danych, a także systematycznie pracują nad tym, aby to zaufanie zostało wbudowane w przyszłe wdrożenia AI.
  • Liderzy strategicznie zarządzają inwestycjami technologicznymi w całym przedsiębiorstwie. Mają wyraźny wgląd w inwestycje technologiczne w całej firmie i znacznie częściej od maruderów śledzą takie czynniki, jak np. zwrot z inwestycji (ROI). Liderzy starają się przełamać bariery w swoich organizacjach i ustanowić centra innowacji, które ułatwiają przepływ innowacji.
  • Liderzy znajdują kreatywne sposoby pielęgnowania talentów. Rozumieją, że inwestowanie w talent to najlepszy sposób na rozwój systemów przyszłościowych. Bez dogłębnego przekwalifikowania w zakresie nowych technologii pracownicy nie będą mogli pracować z rozbudowanymi, elastycznymi i zorientowanymi na człowieka systemami, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Liderzy wyprzedzają maruderów pod względem szkoleniowym, ponieważ korzystają z nauki opartej na doświadczeniu trzy razy częściej (73% w porównaniu z 24%) i uruchamiają programy praktyk zawodowych ponad dwa razy częściej (79% w porównaniu z 36%).

Zlikwidowanie luki w osiąganiu innowacji wymagać będzie znacznych zmian kulturowych w przedsiębiorstwach. Firmy, które odwlekają to wyzwanie, będą miały coraz większe trudności z nadrobieniem zaległości w obliczu rosnącego znaczenia nowych technologii i przyspieszania tempa rozwoju firm. Dobra wiadomość jest taka, że każda firma może naśladować sposób myślenia i metody liderów, aby uzyskać pożądane wyniki z inwestycji w technologie.

O AUTORZE

Dr Bhaskar Ghosh jest dyrektorem naczelnym grupy Accenture Technology Services. Tweetuje @DrBhaskarGhosh.