Zacznij naśladować mniejszych konkurentów

Duzi gracze w branży dóbr konsumpcyjnych mogliby odnotować większe zwroty z prac badawczo-rozwojowych, gdyby podpatrzyli, jak do inwestowania w innowacje podchodzą ich mniejsi rywale.