Jak zachęcać pracowników do uczenia się

Umiejętności są walutą gospodarki opartej na wiedzy i technologiach. Jak menedżerowie mogą budować kulturę uczenia się.