Technologiczny kapitał zaufania

Konkurujące ze sobą firmy technologiczne wymieniają się wiedzą, udostępniają wzajemnie swoje zasoby. ITCorner, wrocławski klaster nowych technologii, to sposób na stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości dzięki zaufaniu.