Inteligencja cyfrowa rady nadzorczej – cenny atut firmy

Członkowie rady nadzorczej z doświadczeniem w biznesie cyfrowym mogą być nowym czynnikiem wyróżniającym firmę w rywalizacji o wyniki finansowe.