Czym przywództwo w erze cyfrowej różni się od tradycyjnego, a w czym je przypomina

Liderzy muszą dysponować mieszanką tradycyjnych i nowych umiejętności, aby skutecznie pokierować swoimi firmami ku przyszłości