Cyfrowe trendy 2020

Jakie trendy dominować będą na styku świata biznesu i nowych technologii w najbliższym czasie? Zapytaliśmy o to sześcioro członków Rady Programowej „MIT Sloan Management Review Polska”, którzy uczestniczyli w pierwszym jej posiedzeniu.

Rada Programowa „MIT Sloan Mana­gement Review Polska” to ciało złożone z wybitnych praktyków biznesu i specjalistów w dziedzinie nowych technologii, którego celem jest wyznaczanie merytorycznych ram inicjatywom spod parasola „MIT Sloan Management Review Polska”. Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 28.11.2019.

Zakupy z wykorzystaniem asystentów głosowych

Zakupy podczas joggingu? Zamówienie pizzy z samochodu, gdy straszy wizja pustej lodówki? Wybór wycieczki podczas domowych porządków? To tylko kilka momentów, gdy obsługiwany głosem asystent może być niezwykle pomocny.

Asystent daje zupełnie nowe perspektywy dla firm chcących budować innowacyjne kanały wsparcia dla swoich klientów. Już teraz automatyzacja call center czy punktów informacji pozwala na usprawnienie procesów i spore oszczędności. Handel jest kolejnym obszarem rozwoju tej technologii. Główna zaleta voice commerce, czyli zaku­pów online z wykorzystaniem głosu zamiast myszy i klawiatury, to nie tylko brak korzystania z rąk, ale też możliwość robienie innych rzeczy w tym samym czasie. A właśnie czasu brakuje nam najbardziej – także czasu na zakupy.

Piotr Marzec, Head Of Market Development Google

Stosowanie sztucznej inteligencji w sektorze inwestycyjnym

Moim zdaniem technologiami, które mogą w największym stopniu zmienić sektor inwestycyjny, są sztuczna inteligencja i deep learning. Ułatwiają one selekcje spółek do inwestycji dla private equity i prowadzenie procesów due diligence. Największe grupy private equity już rozwijają wewnętrznie takie narzędzia, my natomiast analizujemy rozwiązania zewnętrzne, które będziemy mogli wdrożyć na zasadach SaaS.

Tomasz Czechowicz, Partner zarządzający, MCI Capital

Eksplozja usług chmurowych

Obecnie każda firma, która chce rozwijać się na rynku, potrzebuje nowoczesnych techno­logii – a te w większości budowane są na platformach cloudowych. Biznes szuka elastycznych rozwiązań, które pozwolą błyskawicznie reagować na szybko zmieniające się potrzeby klientów. Chmura daje taką możli­wość, a wysoka dostępność wirtualnej infra­struktury, niskie bariery wejścia i wyjścia oraz skalowalność rozwiązań przekonują nawet największych sceptyków. Spodziewamy się eksplozji chmury i przechodzenia przedsiębiorstw na tego typu rozwiązania, ponieważ doskonale wpisuje się to w potrzeby naszych czasów. Dane Instytutu IDC pokazują, że wartość rynku chmurowego w Polsce wzrośnie dwukrotnie w ciągu najbliższych 3 lat. Dziś rynek usług cloud computing rozwija się najdynamiczniej ze wszystkich obszarów ICT, a Orange jest na nim aktywnym graczem. Wraz z Integrated Solutions jesteśmy jednymi z największych dostawców usług dla biznesu wykorzystujących rozwiązania chmurowe.

Bożena Leśniewska, Wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego, Orange Polska

Cyfryzacja – nowe kompetencje firm konsultingowych

W branży konsultingowej cyfryzacja zainicjowała dwa główne nurty zmian. Na rynku wprowadziła całkowicie nowe pole pracy z klientami – transformację cyfrową. To najszybciej rozwijający się segment sektora konsultingowego. Pogoń klientów za uzyskaniem przewagi konkurencyjnej napędza potrzebę na fachową i dostępną wiedzę konsultantów, którzy stoją na czele rozwiązań technologicznych i innowacji. Dlatego dynamiczne budowanie naszych kompetencji w nowych technologiach cyfrowych jest kluczowe dla dalszego rozwoju firm naszej branży.

Cyfryzacja ma również duży wpływ na transformację wewnątrz firm doradczych. Doskonalimy podstawowe procesy, jak zarządzanie projektem (m.in. agile, design thinking), i najlepszą obsługę, podnoszącą zaangażowanie klientów (m.in. portal klienta). Rozwijamy nasze tradycyjne usługi (audyt, doradztwo podatkowe, usługi księgowe) i procesy wspomagające działalność (finanse, HR, compliance), projektując m.in. wdrożenia robotyzacji procesów i analityki dużych zbiorów danych.

Przemysław Polaczek, Partner zarządzający, Grant Thornton

Rozwój pracowników w kierunku przemysłu 4.0

Rok 2020 będzie okresem, w którym firmy produkcyjne zaczną na poważnie inwestować w rozwój swoich pracowników w obszarach technologicznych i biz­nesowych, które łączy pojęcie przemysł 4.0. Dotyczy to zarówno liderów, inżynierów (w tym inżynierów 4.0), jak i pracowników operacyjnych. Powodów takiej zmiany jest kilka. Po pierwsze, brakuje nam ludzi do wykonywania prostych operacji produkcyjnych. Potrzebujemy więc inżynierów, żeby te czynności zrobotyzować. Po drugie, zdolni operatorzy będą przejmować odpowiedzialność za codzienne zarządzanie maszynami, w związku z tym potrzebują wiedzy biznesowej oraz cyfrowych narzędzi raportowych real-time, żeby robić to skutecznie. Po trzecie, rynek i klienci oczekują personalizacji oferty, w związku z tym zarządy i liderzy powinni zbudować strategię transformacji, która na te wyzwania odpo­wie. Stąd trendem będą technologiczne programy rozwoju.

Jarosław Gracel, członek zarządu i dyrektor ds. przemysłu 4.0, ASTOR

Wykorzystanie AI w obsłudze klienta i ruchu windykacyjnego

Wiodącym trendem na rynku consumer finance pozostanie ciągły rozwój modeli oceny ryzyka kredytowego i technologii umożliwiającej lepsze prześwietlanie wniosków i trafniejsze prognozowanie zachowań klientów. Trudno jednak mówić tutaj o innowacjach – będziemy mieli raczej do czynienia z ewolucją obecnie stosowanych rozwiązań. Rewolucją będzie za to wykorzystanie technologii AI. Już kilka lat temu niektóre banki testowały boty głosowe, stanowiące pierwszą linię kontaktu z konsumentem. W Vivusie realizujemy pilotażowy program obsługi ruchu windykacyjnego przez bota – zauważamy znaczącą oszczędność czasu wśród naszych konsultantów. A procesów, które skorzystają na automatyzacji, jest mnóstwo – od księgowości, poprzez obsługę customer care i windykacji, aż po backoffice. Na rynku, na którym znalezienie wykwalifikowanych pracowników jest coraz trudniejsze, automatyzacja pozwoli przedsiębiorstwom na dalszy rozwój.

Ewa Wernerowicz, Prezes zarządu, Vivus Finance