Technologie biznesowe – prognoza na 2020 rok

Jak co roku firma Forrester opublikowała prognozy dotyczące technologii biznesowych. Wybraliśmy te, na które naszym zdaniem warto zwrócić największą uwagę.

Firmy, szczególnie te z branży e-commerce, uzbrojone niemal po zęby w innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiające dokładne poznanie klienta prześcigają się w pomysłach, jak go zadowolić. Czy są jednak skuteczne? Według Forrestera (amerykańskiego przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami rynku), konsumenci coraz częściej podejmują decyzje oparte na potrzebie przynależności do pewnych grup społecznych. Z tego względu podczas dokonywania wyborów zakupowych częściej biorą pod uwagę wartości, jakimi kierują się w życiu (przykładowo zero waste), i wybierają produkty firm, które myślą podobnie jak oni.

Już w 2017 r. 52% konsumentów przyznało, że podczas swoich zakupów analizuje wartości, którymi kierują się firmy. I chociaż osoby o niższych dochodach mogą czasem nie być w stanie kupować zgodnie ze swoimi wartościami, ich pragnienie robienia tego w przyszłości może w rezultacie popchnąć ich do działań w kierunku poprawy zarobków.

Jak zapowiadają eksperci, w 2020 r. kadra kierownicza będzie trzymać pieczę nad tym, aby dać klientom to, czego oczekują. Firmami, które odniosą sukces, będą natomiast te, które będą współtworzyć doświadczenia zakupowe oparte właśnie na wartościach.

Biznes doceni IT

Zdaniem ekspertów z Forrestera, kolejnym wyzwaniem, które przyniesie 2020 r., będzie zacieranie się granicy pomiędzy tym, co rozumiemy jako IT, a biznesem. Technologie informacyjne będą podążać za zmieniającymi się warunkami biznesowymi i dostosowywać się do zmian zachodzących w strukturach firm. I nie chodzi tu wyłącznie o DevOps (ang. development and operations) – metodykę kładącą szczególny nacisk na ścisłą współpracę administratorów i programistów. Według analizy Forrestera aż 80% przedsiębiorstw dostrzeże zagrożenie związane z tzw. wyspami automatyzacji (roboty czy systemy sterowane numerycznie, które nie są połączone z innymi systemami) i stwierdzi, że są one niewydajne.

Oczywiście przedsiębiorstwa posiadają już wiele narzędzi do automatyzacji procesów (RPA) czy uczenia maszynowego (ML). Jednak teraz powinny również zarządzać automatyzacją pod kątem zespołów, które będą osadzone pomiędzy specjalistami od IT a ekspertami w konkretnych dziedzinach pełniących unikalne role, jak np. eksperci od analizy nieuporządkowanych danych. Chodzi o zautomatyzowanie linii biznesowych (ang. lines of business, LOBs) przez działy informatyczne w celu poprawy wydajności i zwiększenia oszczędności.

Dane siłą napędową transformacji

Chociaż mogłoby się wydawać, że w ostatnim czasie zainteresowanie firm wielkimi zbiorami danych (ang. big data) zmalało, dla kadr zarządzających stanowią one podstawę ich strategii biznesowych. Według ekspertów dane odblokują cyfrową transformację firm. Jest ona o tyle ważna, że umożliwi firmom nie tylko wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe, ale wpłynie też na samo funkcjonowanie przedsiębiorstw w zdigitalizowanym świecie.

Kluczowa stanie się również umiejętność korzystania z posiadanych danych, z tego względu aż 40% przedsiębiorstw zaznacza, że planuje uruchomienie programów kształtujących tę kompetencję dla wszystkich pracowników organizacji. Firmy będą również starały się uzyskać dostęp do danych zewnętrznych, co może okazać się trudne, w miarę jak przedsiębiorstwa będą ograniczać udostępnianie cyfrowych informacji – przede wszystkim ze względu na prywatność.

Z kolei firmy, które będą chciały wyciągnąć jak najwięcej z chmury obliczeniowej oraz wykorzystać przetwarzanie krawędziowe (ang. Edge computing), również będą musiały zmierzyć się z nową rzeczywistością, w której transakcyjne koszty przetwarzania i przenoszenia danych przewyższą ich utrzymywanie w lokalnych centrach danych (szerzej na ten temat pisałam w artykule pt. Gdzie przechowywać firmowe dane?).

Bądź gotów na atak

Z jednej strony dzisiejsze innowacyjne rozwiązania i technologie dają wiele możliwości dla przedsiębiorstw, z drugiej – tyle samo oferują cyberprzestępcom. Zdaniem ekspertów z Forrestera, przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na trzy kłopotliwe zjawiska, które pojawią się i utrzymają przez cały 2020 rok:

  1. Firmy, które opierają swoją strategię biznesową na danych, będą jeszcze bardziej narażone na ataki hakerów.
  2. Wdrożenie nowych technologii, takich jak internet rzeczy (IoT), tworzy potencjalnie większy obszar do ataków. Jest to również związane z faktem, że przedsiębiorstwa wciąż stosują zbyt mało środków kontroli bezpieczeństwa, narażając się na niestosowane dotychczas przez hakerów techniki włamań i przejęć danych.
  3. Może się zdarzyć, że firmy boleśnie odczują fakt, że cyberprzestępcy o wiele szybciej przyswajają i operują takimi technologiami jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe niż chociażby liderzy zmian czy osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo.

Nie ulega zatem wątpliwości, że w 2020 r. liczba prób wymuszenia okupu będzie rosnąć. Hakerzy będą celować również w urządzenia konsumenckie, takie jak ich smartfony, narażając tym samym reputację producentów – od których będą wyłudzać pieniądze, np. aby wieść o lukach w ich zabezpieczeniach nie stała się powszechna wśród kupujących. Wykorzystując AI, będą także w stanie generować naturalny język, podszywając się pod znaczące osoby, i tworzyć fake newsy. Według specjalistów będą one kosztować firmy ponad jedną czwartą miliarda dolarów.

Inne prognozy na 2020 rok, które warto znać:

  • Liczba pozwów grupowych dotyczących ochrony prywatności wzrośnie o 300%.
  • 20% klientów korporacyjnych wprowadzi zakaz wykorzystywania ich danych w odniesieniu do AI.
  • Zaawansowane firmy podwoją swój budżet przeznaczony na strategię dotyczącą danych.
  • Liczba kierowników ds. obsługi klienta wzrośnie o 25%.
  • CIO zautomatyzują 10% swoich zadań informatycznych i będą dążyć do tego, aby wszyscy zatrudnieni zostali pod tym względem odpowiednio przeszkoleni.
  • Ponad 55% konsumentów weźmie pod uwagę wartości, jakimi kieruje się dana firma, przy podejmowaniu decyzji o zakupie jej produktu lub usługi.