Zastosuj spójną strategię AI

Strategię firmy definiują kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Sztuczna inteligencja może pomóc w ustaleniu, które parametry należy mierzyć, jak to najlepiej robić i które traktować priorytetowo.