Rozwój sztucznej inteligencji przyśpiesza [RAPORT]

Niemalże każdego dnia możemy obserwować nowe sposoby zastosowania sztucznej inteligencji w naszym codziennym życiu

Sztuczna inteligencja (AI) odnotowała ogromny postęp w obszarze swojego rozwoju i dojrzałości na przestrzeni ostatnich lat. W rezultacie zaskakująco łatwo wkroczyła do przemysłu i najważniejszych obszarów naszego życia, takich jak zdrowie, edukacja czy komunikacja.

Według raportu Capgemini Polska ekspansja sztucznej inteligencji (AI) to seria etapów, przez które musi przejść nauka, jak i rynek. W efekcie nie chodzi tutaj tylko o wzrost, ale także zmiany systemowe. Wciąż pojawiają się nowe formy funkcjonowania i zastosowania sztucznej inteligencji. Na holistyczne zmiany wpływ ma otoczenie i wciąż pojawiające się nowe potrzeby klientów. Jak to wygląda w praktyce?

Rewolucja czy ewolucja?

„Pamiętajmy zarazem, że rynek sztucznej inteligencji nie zawsze był postrzegany jako coś, co może faktycznie zrewolucjonizować nasze postrzeganie świata w przyszłości. Było wręcz przeciwnie – sztuczna inteligencja była postrzegana jako niepotrzebnie napompowana bańka, z której nic sensownego dla świata nie uda się zmaterializować (…) To właśnie uczenie maszynowe jest, naszym zdaniem, technologią, która ma szansę na szybką adaptację w biznesie. Dlatego też w tę stronę nakierowane są główne badania i eksperymenty. Świat chce, aby uczenie maszynowe było coraz lepsze, a co najważniejsze, coraz sprytniejsze” – komentuje Tomasz Cieślar, kierownik zespołu odpowiedzialnego za wytwarzanie oprogramowania w Capgemini Polska, autor opracowania.

Sztuczna inteligencja w przemyśle

Przewiduje się, że oprogramowanie z elementami sztucznej inteligencji będzie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów w latach 2018 do 2023. Eksperci z różnych ośrodków badawczych szacują, że w ciągu pięciu lat rynek AI powiększy się prawie czterokrotnie, z 21,5 mld dol. w 2018, do 75 mld dol. w 2023 roku. Najszybsze tempo wzrostu zanotują technologie dla przemysłu. Okazuje się także, że sztuczna inteligencja dla firm produkcyjnych do 2023 roku będzie rosła w tempie 52,4% rocznie.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest możliwość integracji AI z maszynami przemysłowymi, a co za tym idzie – uczenie się tych maszyn. W rezultacie inwestycje w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach produkcyjnych będą napędzane ideą czwartej rewolucji przemysłowej. Ta idea zakłada zacieranie się barier pomiędzy ludźmi a maszynami. Okazuje się, że sztuczna inteligencja może nie tylko usprawnić procesy zarządzania działalnością, ale zredukuje też koszty związane z rozwojem produktów. To dynamiczny rozwój dla firm.

Sztuczna inteligencja AI
Sztuczna inteligencja AI

Sztuczna inteligencja: w jakich obszarach rozwój AI będzie kluczowy?

Rozwój aplikacji i systemów: Dostawcy technologii konkurujących o miejsce na rynku zaawansowanych aplikacji zwiększają wysiłki na rzecz dostarczania aplikacji i systemów obsługujących sztuczną inteligencję.

Zarządzanie danymi: Ponieważ coraz więcej aplikacji biznesowych i systemów BI w lepszy i bardziej przemyślany sposób używa sztucznej inteligencji, popularność rozwiązań biznesowych opartych na sztucznej inteligencji będzie nadal rosła.

Automatyzacja systemów urządzeń i maszyn: Branża autonomicznych systemów w rolnictwie i górnictwie nadal się rozwija i przechodzi z automatyzacji poszczególnych elementów łańcucha produkcyjnego do automatyzacji całych obszarów na styku komunikacji człowiek, maszyna, firma.

Platformy konwersacyjne: Zdolność interfejsów użytkownika do interakcji z użytkownikami zyska popularność w każdym rodzaju aplikacji biznesowych. Platformy konwersacyjne mogą pomóc w lepszym zrozumieniu funkcji związanych z pracą.

Ekosystemy biznesowe sterowane zdarzeniami: Przedsiębiorstwa będą stopniowo przyjmować modele biznesowe sterowane zdarzeniami, w których chmura, rozwiązania z obszaru internetu rzeczy i urządzenia mobilne będą wykorzystywać technologie AI jako dodatkowe aktywatory.

Boty: Ludzie po prostu nie nadążają za zmianami technologii i żądaniami klientów. Dlatego wiele firm zaczyna wykorzystywać inteligentne chatboty oraz wirtualnych asystentów, aby rozwiązać codzienne przepływy pracy.

Automatyzacja internetu rzeczy: Właśnie nad tym będą pracować firmy. Stały wzrost danych wytwarzanych przez IoT spowoduje, że firmy będą zmuszone do uczenia maszynowego w celu przetwarzania i analizy danych.

Sztuczna inteligencja i jej potencjał nieodkryty

Niemalże każdego dnia możemy obserwować nowe sposoby zastosowania sztucznej inteligencji w naszym codziennym życiu. Zastosowania te nie pozostają tylko w sferze fantazji czy eksperymentów, ale mają coraz bardziej realny wpływ na kształt naszego życia. Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w rozwoju wielu obszarów naszej obecnej wiedzy, głównie umożliwiając głęboką kwantyfikację danych jakościowych. Bardzo prawdopodobne, że dziś nie znamy możliwości i obszarów wykorzystania AI, które zmienią jutro.

Raport dzięki uprzejmości Capgemini Polska