Fintech w 2020 roku – 6 najważniejszych trendów

Które technologie i rozwiązania fintech będą najważniejsze w 2020 roku?

Technologie zdecydowanie oddziałują na świat finansów, który po latach spokojnej ekspansji i rozwoju wszedł w okres szybkich przemian. W przypadku części instytucji finansowych oznacza to czasami radykalne przebudowanie modelu funkcjonowania. Czynnikiem definiującym wzrost przedsiębiorstwa i mającym największy wpływ na generowanie wpływów przestaje być zdobywanie nowych rynków, na rzecz skutecznej transformacji cyfrowej. Dla przykładu: według danych zebranych przez Accenture, aż 80% przychodów banków w 2020 roku pochodzić będzie z usług realizowanych z udziałem nowych, cyfrowych modeli biznesowych.

Cały czas rośnie zatem rola technologii finansowych – narzędzi i rozwiązań określonych jako fintech i funkcjonujących na pograniczu światów technologii i finansów. Właśnie w ten sposób definiowane jest to pojęcie w tym artykule. Warto jednak pamiętać o tym, że to samo określenie wykorzystuje się także podczas bezpośredniego relacjonowania działań niedużych firm i start-upów z branży finansowej. Jako fintechy oferują one często naprawdę innowacyjne rozwiązania bazujące na wykorzystaniu najnowszych technologii.

Które technologie i rozwiązania fintech okażą się zatem najważniejsze lub najciekawsze w 2020 roku?

Blockchain

Jeśli ktoś uważa, że technologia blockchain traci na znaczeniu, ponieważ – jak wskazują badania – ten termin pojawia się coraz rzadziej w raportach ważnych instytucji finansowych, może się poważnie pomylić.

Częstotliwość występowania słów „sztuczna inteligencja”, „blockchain” oraz „chmura” w pobliżu słowa „technologie”(odległość do 30 słów) w raportach dużych instytucji finansowych do 2018 r.
Źródło: SpotData, część raportu „Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i rewolucje”.

Jeszcze kilka lat temu badania wskazywały na to, że banki intensywnie sprawdzają możliwość implementacji technologii blockchain w swoich usługach. Ale tylko sprawdzają. Natomiast to właśnie rok 2020 ma być momentem, w którym rozwiązania, na których opierają się kryptowaluty, takie jak bitcoin czy ethereum, ostatecznie wejdą w obszar bankowości i zmienią go w sposób dramatyczny.

Ale chodzi nie tylko o banki. Pod koniec października 2019 r. kurs bitcoina w ciągu kilkunastu godzin wzrósł o ponad 30% – tylko dlatego, że Xi Jinping, prezydent Chińskiej Republiki Ludowej, zapowiedział wsparcie i rozwój technologii blockchain w swoim kraju. Podobne informacje płyną również ze strony innej ważnej gospodarki, jaką są Niemcy. W tym przypadku padają deklaracje dotyczące integracji technologii blockchain z usługami publicznymi, a nawet wypuszczenia na rynek narodowej kryptowaluty.

↗ Płatności i obsługa głosowa

Wiele nowoczesnych technologii finansowych związanych z płatnościami znanych jest już obecnie – zwłaszcza w Polsce, która cechuje się szybkim wdrażaniem tego typu rozwiązań. Wiele z nich w 2020 roku – dzięki lepszej współpracy z sektorem bankowym – zacznie być jednak używana bardziej powszechnie, na przykład liczba osób korzystających z płatności zbliżeniowych. Inne dopiero się pojawią lub wdrażane są na razie w ograniczonym zakresie.

Do pierwszej grupy należą wciąż zyskujące na popularności płatności zbliżeniowe, dokonywane nie tylko za pomocą karty płatniczej, ale także smartfona (portfele mobilne). Do tych drugich – uwierzytelnianie głosowe oraz obsługa usług finansowych bazująca na poleceniach wydawanych w języku naturalnym. Jak szacuje PwC, samo wdrożenie obsługi głosowej w bankowości może się przełożyć na oszczędności rzędu 3 miliardów dolarów. Według innych badań co najmniej połowa wyszukiwań internetowych dokonywanych w 2020 roku będzie się odbywała za pośrednictwem głosu.

obsługa głosowa
Głosowa obsługa poleceń bankowych oraz uwierzytelnianie głosowe – zwiększonej popularności tych dwóch fintechowych funkcjonalności możemy spodziewać się w 2020 roku.

↗ Chatboty i sztuczna inteligencja

Jak najwygodniejsze formy płatności i obsługa głosowa to zresztą tylko część szerszego trendu, jakim jest maksymalne usprawnienie obsługi klienta. W dużej mierze bazuje ono na wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji, takich jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. Innymi słowy – chatbotów.

Doświadczenia wielu firm wskazują na to, że w wielu sytuacjach ludzie wolą komunikować się z automatami, a nie z innymi ludźmi. Potwierdzają to także badania przeprowadzone przez Accenture: 71% klientów przedkłada obsługę realizowaną przez chatboty nad realnych, ludzkich asystentów. Nie ma zatem wątpliwości, że ten trend zacznie być jeszcze mocniej wykorzystywany także w rozwiązaniach z zakresu fintech.

Zakres wykorzystania sztucznej inteligencji w fintechu jest przy tym oczywiście znacznie szerszy. Podobnie jak chatboty, w ramach szeroko rozumianej automatyzacji AI przydaje się również w przypadku personalizowania ofert dla klientów oraz przewidywania ich zachowań.

↘ Gotówka jeszcze mniej potrzebna

Społeczeństwo globalne wciąż wykorzystuje zarówno pieniądze w postaci realnej, jak i cyfrowej. W 2020 roku nasili się jednak trend związany z usługami z zakresu fintech, bazującymi wyłącznie na tej drugiej, wirtualnej formie pieniędzy.

Szacuje się, że liczba wizyt dokonywanych przez klientów w oddziałach banków spadnie w latach 2017–2022 r. o 36%. W tym samym okresie liczba transakcji dokonywanych na drodze mobilnej wzrośnie o 121%. Potwierdzeniem tego trendu jest także spadająca liczba bankomatów oraz popularność, jaką – także w Polsce – zyskują karty fintechowego start-upu Revolut.

↗ Integracja dużych i mniejszych graczy

Ostatni z trendów, na które warto zwrócić uwagę, dotyczy kwestii niewidocznych z perspektywy zwykłego klienta. Coraz wyraźniej można zaobserwować postępującą integrację branży finansowej – na różnych poziomach. Banki starają się – przynajmniej częściowo – działać na podobieństwo start-upów lub też inwestują w istniejące już, innowacyjne firmy branży fintech. Część z tych ostatnich – tak jak chociażby Revolut – stara się natomiast oferować coraz więcej usług na podobieństwo tradycyjnych banków.

Każda ze stron ma wiele do zaoferowania i wiele do zyskania. Rywale coraz częściej zmieniają się zatem we współpracowników.

↗ Fintech w chmurach

Przenoszenie usług finansowych do chmury to chyba najsłabiej zauważalny z trendów – za to jeden z najważniejszych. Przyczynia się ono to wyraźnego obniżenia kosztów funkcjonowania wielu instytucji finansowych, co jest szczególnie istotne w przypadku trudności z utrzymaniem rentowności (np. ze względu na niskie stopy procentowe).

usługi w chmurze

Po drugie, to właśnie usługi chmurowe są cichym bohaterem wspierającym powstawanie różnego rodzaju start-upów finansowych, ponieważ zapewniają niski i łatwo skalowalny próg wejścia na ten rynek. Ale z chmury korzystają również najwięksi – McKinsey szacuje, że ok. 25% aktywności największych banków ulokowanych jest w chmurze.