Pełny obraz relacji z klientem

Jakie możliwości pracy z danymi daje CRM Salesforce? Które z nich są kluczowe? Przyjrzyjmy się wybranym etapom „podróży” cyfrowych informacji – od momentu gdy trafiają one do systemu