Dobre perspektywy dla płatności bezgotówkowych

Według World Payments Report Capgemini i BNP Paribas 2018, w perspektywie 5-letniej do 2021 roku transakcje bezgotówkowe globalnie będą zwiększały swój udział w płatnościach w tempie 12,7% rocznie. Mimo szybkiego rozwoju innowacji technologicznych, przez dłuższy czas konsumenci będą przywiązani do gotówki.

Jak wynika z badania Capgemini oraz BNP Paribas, w latach 2015-2016 na całym świecie dokonano łącznie 482,6 mld transakcji gotówkowych. Jak przewidują autorzy raportu, ta liczba będzie wciąż rosnąć – między 2018 a 2021 r. nawet w tempie 12,7% rocznie. To uśredniony wynik, a tempo wzrostu ma być znacznie wyższe w krajach rozwijających się (21,6%). Na dojrzałych rynkach europejskich płatności bezgotówkowe mają rosnąć natomiast nawet trzy razy wolniej (6,8%).

Co wpływa na wzrost płatności bezgotówkowych? Bez wątpienia rozwój technologii – na popularności szczególnie zyskują tzw. e-portfele, będące cyfrowymi odpowiednikami portfeli tradycyjnych, a więc umożliwiają wypłatę pieniędzy, przesyłanie środków z jednego portfela do drugiego czy też podpinanie kart płatniczych. Niektóre tego typu rozwiązania pozwalają na podpięcie wirtualnej karty przedpłaconej. Popularnymi e-portfelami są np. Apple Pay czy Google Pay. Tzw. firmy BigTech (mowa tu o globalnych firmach technologicznych z dużą bazą klientów, takich jak Google, Amazon, Facebook, Apple czy Alibaba) obsługiwały 71% rynku e-portfeli.

Wiodąca rola

Mimo stałego rozwoju rynku bezgotówkowego, tylko 38% przebadanych na potrzeby raportu menedżerów banków twierdzi, że instytucja, dla której pracują „zamierza odgrywać wiodącą rolę” w nowych ekosystemach płatniczych. Ich rozwój stoi przed wieloma wyzwaniami regulacyjnymi i technicznymi, jak też trudnościami wynikającymi z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa transakcyjnego.

Zdaniem części respondentów, rosnąca popularność elektronicznych portfeli czy płatności kartami nie oznacza śmierci tradycyjnej gotówki. Dowodem na to może być sytuacja na polskim rynku, gdzie – mimo pojawiających się coraz nowszych form płatności – gotówki jest w obiegu więcej niż kilka lat temu. Rosnąca ilość gotówki postępuje w ślad za dobrą koniunkturą gospodarczą oraz związanego z nią wzrostem konsumpcji.

Proces wdrażania innowacji w dziedzinie płatności bezgotówkowych spowalniają problemy z interpretacją przepisów i dostosowaniem standardów do całej branży finansowej. Wśród znaczących czynników stojących na drodze do rozwoju płatności natychmiastowych respondenci wymieniali: brak interoperacyjności między różnymi systemami (74,1 % wskazań) oraz niewystarczającą standaryzację procesów wewnętrznych (59,3%). Raport wskazuje również, że w trakcie rozszerzania zakresu głównych inicjatyw regulacyjnych i sektorowych (KRII), z regionalnego na globalny, stają się one źródłem rozbieżności interpretacyjnych w poszczególnych krajach. Niektóre z dyrektyw wręcz wzajemnie sobie przeczą.

The World Payments Report 2018 jest oparty na wynikach ankiety internetowej oraz serii wywiadów z menadżerami banków i instytucji niebankowych.