Biometria: jak najlepiej zabezpieczyć swój biznes?

Czy istnieje unikalne, niemożliwe do podrobienia hasło, którego nie da się na dodatek zapomnieć? Tak. Jesteś nim ty.