Chmura, czyli wolność i zaufanie

Migracja danych do chmury to biznesowa konieczność

W epoce cyfrowej rewolucji migracja do chmury jest jednym z kluczowych elementów rozwoju. Implementacja rozwiązań chmurowych wymaga jednak otwarcia i współpracy.

„Migracja danych do chmury to biznesowa konieczność. Chmura pozwala na stworzenie przewagi konkurencyjnej, ale także na elastyczność i wolność” – mówi Michel Paulin, CEO OVH, globalnego dostawcy usług w chmurze.

Z Michelem spotykam się na OVHcloud Summit w Paryżu. Z jednej strony rozmawiamy o 20-leciu firmy, która jest ewenementem w świecie IT zdominowanym przez chińskie i amerykańskie korporacje. Z drugiej strony – patrząc na dwie dekady zmian w obszarze IT – analizujemy trendy związane z cyfrową transformacją. Dla Michela symbolem trwającej rewolucji cyfrowej jest właśnie chmura.

Za kilka lat firmy niewykorzystujące rozwiązań chmurowych będą tak rzadkie, jak te, które dziś nie wykorzystują w swojej działalności internetu” – można co chwilę usłyszeć popularny bon mot. Ile w tym prawdy?

W epoce cyfrowej rewolucji migracja do chmury jest jednym z kluczowych elementów rozwoju

Czy chmura jest niezbędna?

W świecie dynamicznej konkurencyjności, gdzie ciągły rozwój i zmiana są koniecznością, każda firma stara się dostarczać swoim klientom rozwiązania bardziej elastyczne, dostosowane do zmieniających się potrzeb. Kluczowymi kwestiami są bezpieczeństwo – w szczególności cyberbezpieczeństwo – i personalizacja.

Rozwijanie obu kwestii nie jest możliwe bez zaawansowanej analizy danych, a tych będzie coraz więcej i więcej. Standardowe przedsiębiorstwa już teraz nie radzą sobie z indywidualnym przetwarzaniem danych we własnym zakresie, przy użyciu własnych zasobów.

Chmura jest więc jedynym wyjściem. To jedyna alternatywa dla własnego lub kolokowanego centrum danych, które może generować – w związku z galopującym przyrostem danych – coraz większe, często zbędne, koszty. Taka jest potrzeba współczesnego biznesu. Co to oznacza? Można spodziewać się eksplozji chmury i przechodzenia przedsiębiorstw na rozwiązania chmurowe.

Chmura tak, ale na czyim niebie?

W ramach przypomnienia można dodać, że na rynku istnieją trzy typy chmur: publiczne, prywatne i hybrydowe.

Chmura publiczna należy do zewnętrznego dostawcy i to on odpowiada za całą infrastrukturę: hardware i software; do jego obowiązków należy także ochrona przekazanych danych. Chmura publiczna jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ale wymaga zaufania. Wiele firm obawia się przekazania danych – które są w końcu krwią współczesnych biznesów – do zewnętrznych podmiotów.

W dużej mierze wynika to z ograniczonego zaufania i niewystarczających regulacji prawnych: kto w sytuacji krytycznej może mieć dostęp do danych (w przypadku centrów danych amerykańskich podmiotów obowiązuje tzw. CloudAct, według którego rząd USA może wymóc udostępnienie firmowych danych w przypadku podejrzeń terrorystycznych).

Chmura prywatna jest bardziej kosztownym rozwiązaniem, ale pozwala na poczucie większej niezależności. Chmura prywatna może fizycznie znajdować się w lokalnym centrum danych organizacji lub być hostowana przez dostawcę usług będącego firmą zewnętrzną. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura są zawsze utrzymywane w sieci prywatnej, a sprzęt i oprogramowanie są przeznaczone jedynie właściwej firmie czy organizacji. Tutaj także odpowiedzialność może być w całości scedowana na firmę, chociaż można wykupić także dodatkową, zewnętrzną ochronę.

Chmura hybrydowa zaś to połączenie chmury publicznej i prywatnej. Wykorzystuje technologię pozwalającą na udostępnienie danych i aplikacji między nimi. Chmury hybrydowe łączą infrastrukturę lokalną, czyli chmury prywatne, z chmurami publicznymi, dzięki czemu możesz skorzystać z zalet ich obu. W chmurze hybrydowej dane i aplikacje mogą być przenoszone między chmurami prywatnymi i publicznymi, co jest bardziej elastyczne i udostępnia więcej opcji wdrożenia. W chmurze hybrydowej jest także możliwe przenoszenie dużego ruchu do chmury publicznej.

Wybór rozwiązania zależy oczywiście od kilku czynników:

Wrażliwości danych. Mówiąc o wrażliwości, trzeba zwrócić uwagę na aspekt prawny (regulacje państwowe i ponadnarodowe, np.: unijne, dotyczące przechowywania i przetwarzania danych).

Dynamiki migracji danych. Musimy wiedzieć, jaka jest założona dynamika przetwarzania danych: czy dane będą przechowywane „statycznie”, czy raczej będą „pracować”.

Budżetu IT. W przypadku chmury publicznej przetwarzanie tych danych odbywa się poza firmą, co pozwala obniżać koszty IT, optymalizować koszty infrastruktury. W przypadku skorzystania z usług jako serwisu (model IaaS, Infrastructure as a Service) płaci się tylko za faktycznie wykorzystywaną przestrzeń dyskową. Chmura prywatna i hybrydowa wiąże się zazwyczaj z większymi kosztami, więc warto rozważyć, ile „kosztują” nasze dane.

Specyfiki usług/produktów firmy. Jeżeli firmy chcą oferować swoim klientom jakieś usługi w czasie rzeczywistym, to posiadanie i przetwarzanie danych w chmurze daje dużo większe możliwości w tym zakresie. W tym przypadku różnice pomiędzy chmurą hybrydową, prywatną i publiczną są niewielkie.

IT na miarę czasów

„Chmurowa orientacja biznesu wiążę się z całościową zmianą paradygmatu, wizji działania. Kiedyś inwestowało się w IT raz i potem na tych rozwiązaniach pracowało latami, dziś IT musi się ciągle zmieniać i rozwijać. Firmy, które tego nie zrozumieją, odpadną, przegrają” – tłumaczy Paulin.

Michel Paulin, CEO OVH

Zdaniem CEO OVH, bycie liderem IT to najprostsza droga do bycia liderem rynku. Ważne jest ponadto, żeby przedstawiać rozwiązania zgodne z wymaganiami klientów. W swoje wizji chmury OVH stawia na elastyczność i smart. Co to w praktyce oznacza?

Chmura SMART

Chmura powinna być prosta, multilokalna, dostępna, odwracalna i transparentna (od angielskiego smart: simple, multi-local, acessible, reversible and transparent).

Prosta w obsłudze i implemetacj chmura jest narzędziem uniwersalnym, z którego może skorzystać nie tylko firma z obszaru nowych technologii, czy IT.

Multilokalność i dostępność oznacza dostępność na całym świecie, niezależnie od miejsca zlokalizowania centrów danych, a także szybką komunikację pomiędzy peryferyjnie zlokalizowanymi centrami danych. Bardzo często multilokalność i dostępność wiąże się z opensource’owym ekosystemem chmury.

Odwracalność oznacza możliwość przywrócenia „utraconych” danych. W praktyce odwracalność to bezpieczny backup danych.

Transparentność rozumiana jest najczęściej jako sytuacja, w której użytkownik nie musi właściwie nic robić z danymi, a cały proces ich kopiowania i synchronizowania odbywa się automatycznie.

Działasz lokalnie, myśl globalnie

Ogrom możliwości dostarczanych przez cloud computing umożliwia dopasowanie właściwego rozwiązania do każdego projektu. W czasach, gdy coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na oferowanie pracownikom możliwości pracy zdalnej, nawet małe firmy działają globalnie, a rynek działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, to właśnie chmura gwarantuje w pełni elastyczne rozwiązania. Chociaż kilka lat temu powierzenie swoich danych zewnętrznej firmie było nie do pomyślenia, dziś jest koniecznością.