Technologie społeczne. Nadszedł czas na odnowienie kontaktów

Obecny kryzys daje okazję, aby odnowić relacje z tymi, z którymi straciliśmy kontakt lub którzy są fizycznie odlegli.

Nakaz pozostania w domach obowiązujący w miastach i krajach na całym globie z powodu pandemii COVID-19 prawdopodobnie będzie obowiązywał jeszcze przez jakiś czas. Niezależnie od tego, kiedy zacznie się luzowanie warunków zachowania dystansu społecznego w miejscach, gdzie pandemia nowego koronawirusa zacznie się cofać, większość branżowych imprez, konferencji i zgromadzeń już została odwołana w przewidywalnej perspektywie czasowej.

Dla ekspertów i menedżerów imprezy z osobistym udziałem ludzi dają wyjątkową szansę umocnienia sieci społecznych. Odbywa się to poprzez wzmocnienie silnych więzi, co umożliwia ludziom związanie się z tymi, z którymi już mają kontakt, a także poprzez tworzenie słabych więzi, nowych relacji z tymi, którzy mają komplementarne interesy, zasoby oraz informacje. Bez możliwości spotkania się z przyjaciółmi i kolegami i nawiązywania nowych kontaktów twoja sieć społeczna ulega osłabieniu.Ale ten czas zamknięcia w domu to także idealna okazja dla obudzenia uśpionych więzi.

Taki mamy klimat

Chodzi tu o niedostatecznie wykorzystane więzi i relacje, o których mogliśmy zapomnieć ze względu na upływ czasu czy odległość geograficzną – na przykład przyjaciele ze studiów, współpracownicy z poprzednich miejsc pracy, dawni sąsiedzi, a nawet dalecy krewni. Przeprowadzone badania wskazują na ogromną siłę tkwiącą w odnowieniu zapomnianych relacji, szczególnie gdy dotyczy to osób doświadczających podobnych przeżyć.

Obecny klimat niepewności sprzyja szukaniu sensu, czyli procesowi, w wyniku którego ludzie nadają sens otaczającej ich rzeczywistości – nie tylko poprzez pozyskiwanie informacji od swoich kontaktów, ale także poprzez udostępnianie uaktualnień własnej sytuacji, pokazujących, jaki wpływ mają na nas warunki globalne. Nadszedł czas, by otworzyć na nowo w internecie dyskusje, które zostały zapomniane, i zwrócić się do starych przyjaciół oraz znajomych poprzez platformy mediów społecznościowych, a może nawet do nich zadzwonić.

Moc uśpionych więzi w czasach niepewności

Informacje zwrotne, jakie uzyskujemy dzięki odnowieniu tych, dotąd uśpionych i słabych, więzi, bywają cenniejsze od informacji, jakie dostajemy od bliskich przyjaciół, kolegów oraz członków rodziny. Ludzie, z którymi mamy silniejsze więzi, często zasypują nas zbędnymi informacjami, ponieważ zazwyczaj mają te same co my pochodzenie, wykształcenie i doświadczenia. Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorców pokazują, że zdolności do działań twórczych sprzyja wiedza istotna, ponieważ włącza ona innowacyjność i pozwala uniknąć pułapek.

Ponadto nawiązanie na nowo uśpionych więzi pomaga zamortyzować przeciążenie zbędnymi aktualizacjami wiadomości i nadmiarem informacji pojawiających się w sytuacji kryzysu. Dodatkowo pandemia zepchnęła wielu z nas w niepewność co do przyszłości naszej organizacji i pracy. Poddając się oddziaływaniu odmiennych pomysłów i świeżego spojrzenia, możemy wykorzystać kreatywność dla znalezienia potencjalnych rozwiązań i dróg prowadzących do powrotu do stanu normalnego.

Efekt kuli śniegowej

Nawet gdy bezpośredni stan zagrożenia zdrowia publicznego się skończy, a normalność będzie stopniowo w pewien sposób powracać, nadal będziemy stać wobec wyzwania, jakie stanowi dotkliwie poturbowana gospodarka. Ale to właśnie przywrócone ze stanu uśpienia więzi społeczne mogą pomóc wielu spośród nas znaleźć kolejny krok w karierze zawodowej, niezależnie od tego, czy mówimy o zawiązaniu nowej spółki czy o nowej posadzie.

Te przywrócone do życia więzi mogą także wywołać efekt kuli śnieżnej: mogą otworzyć drzwi do odnowienia więzi z innymi osobami – tymi, z którymi straciłeś kontakt, a także z całymi połaciami twojej sieci społecznej, które pozostawały dotąd w znacznej mierze niewykorzystane.

Czas społecznej kwarantanny to idealny moment na odnowienie relacji

Technologie cyfrowe: droga do obudzenia uśpionych więzi na nowo

Wykorzystywanie mediów społecznościowych dla pobudzenia uśpionych więzi to nic nowego. Ileż słyszeliśmy już historii o odnajdujących się na Facebooku starych przyjaciołach szkolnych? W obecnym kontekście utrzymywania dystansu społecznego platformy mediów społecznościowych oraz ogromna różnorodność aplikacji, których popularność gwałtownie wzrosła – takich jak oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji Zoom czy aplikacja do prowadzenia czatów wideo Houseparty – oferują łatwo dostępne sposoby na nawiązywanie kontaktu z dawno temu utraconymi sąsiadami, przyjaciółmi czy kolegami. Te aplikacje dają możliwość prowadzania rozmowy synchronicznej, która w najlepszy możliwy sposób imituje doświadczenie nieformalnego spotkania przy lunchu czy na drinku z przyjaciółmi.

Z kolei takie starsze aplikacje, jak Facebook Messenger, WhatsApp, Slack czy Microsoft Team, dają możliwość pisania do siebie w przerwach między wirtualnymi rozmowami i spotkaniami. Te narzędzia szczególnie przydają się w sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj. Odkryto, że możliwość przetworzenia wiadomości otrzymanych od innych, zanim na nie odpowiemy (jako że te rodzaje aplikacji obsługują komunikację niesynchroniczną), pomaga nam opanować emocje. Chociaż żyjemy z dala od siebie, media społecznościowe uwypuklają naszą zdolność do budowania empatii i kapitalizowania pozytywnych emocji płynących z odnowienia utraconych kontaktów.

Czas na inwestycje w relacje

Oferując nowe źródło moralnego wsparcia, platformę dla dzielenia się pomysłami, dostęp to punktu widzenia innych osób w sytuacji ogromnej niepewności, przywrócenie zapomnianych więzi może nas bardziej uodpornić zarówno na obecną sytuację, jak i na to, co czeka nas w przyszłości. Inwestycje w relacje, zarówno stare, jak i nowe, to jeden ze sposobów wykorzystania czasu spędzanego teraz w domu i zaangażowania swoich sił w odnowienie ważnych dla nas kontaktów w czasach, gdy nasze relacje mają tak zasadnicze znaczenie.