Zdecydowaną większość wniosków patentowych nadal zgłaszają mężczyźni

CZY WIESZ, ŻE: dynamiczny rozwój gospodarki Chin może być pośrednio związany z rosnącą liczbą kobiet-wynalazczyń?

To, że liczba i udział procentowy zgłoszeń patentów dokonywanych przez kobiety rośnie w dzisiejszych czasach, nikogo nie dziwi. Wręcz przeciwnie, zadziwiające wydaje się raczej powolne tempo tego wzrostu. W ujęciu globalnym w ciągu ostatniego stulecia z nieco ponad 2% całkowitej liczby wniosków patentowych ten udział zwiększył się do 13%.

Procentowy udział zgłoszeń patentów dokonywanych przez kobiety w ciągu ostatniego stulecia. Tendencja wzrostowa jest zauważalna, ale powolna.

Warto oczywiście pamiętać, że nadal w wielu krajach świata dostęp kobiet do edukacji i pracy naukowej jest mocno ograniczony. Z drugiej strony wyciąganie wniosku, że tylko ten fakt wpłynął na nieduży udział kobiet wśród wynalazców (przynajmniej tych zgłaszających wnioski patentowe), byłoby zdecydowanie uproszczeniem. Szczegółowy raport przygotowany przez Intellectual Property Office pokazuje bowiem, że nawet w rozwiniętych krajach europejskich, takich jak Niemcy (nieco ponad 8% kobiet wynalazczyń) czy Wielka Brytania (ok. 11% kobiet wynalazczyń), trendy krajowe pokrywają się z wynikami globalnymi – a nawet są nieco niższe. Co ciekawe, wyraźna tendencja wzrostu udziału kobiet wśród osób zgłaszających wynalazki widoczna jest za to w… Chinach – już pod koniec 2017 roku sięgała ona 15%.

Inspiracje z serii CZY WIESZ, ŻE są jak dobra kawa i chwila relaksu w pracy.
Jeśli jednak chcesz pogłębić umiejętności stosowania nowych technologii w biznesie, zapraszamy na stronę główną MIT Sloan Management Review Polska.