Redaktor naczelny: Paweł Kubisiak
p.kubisiak@mitsmr.pl


Redaktor prowadzący: Paweł Górecki
p.gorecki@mitsmr.pl