ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

tel. 22 11 33 444
tel. 22 250 11 44
fax. 22 250 20 99
wsparcie@mitsmr.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:
Paweł Makowski iod@ican.pl