Jak pobudzać innowacyjność – cztery sposoby

By skutecznie tworzyć innowacje, znajdź narzędzia i struktury pasujące do kultury firmy.